Ospravedlňujeme sa, ale webstránka zatiaľ nie je optimalizovaná na vaše zariadenie. Nadar 2 - creativity hideout.
Kategorie: Astronómia

SLNKO - Naša najbližšia hviezda (2.časť)

Druhá časť miniseriálu o Slnku. V prvej časti sme si povedali čosi o základných fyzikálnych vlastnostiach slnečného telesa. Teraz začnem s trochu ľahšou témou, a porozprávam niečo o tom ako ľudia v najstarších obdobiach vnímali túto pre našu existenciu nevyhnutnú hviezdu. Potom v skratke zhrnien čo už dnes vieme o štruktúre Slnka.

Slnečné božstvá

Slnečným božstvom sa rozumie boh alebo bohyňa, ktorá predstavuje samotné slnko alebo len niektoré jeho aspekty. Ľudia ho zbožňovali počas celého obdobia písomne doložených dejín. Okolo tohto zbožňovania vznikli rozličné viery a sformovali sa mnohé starodávne náboženstvá nezávisle na všetkých kontinentoch našej planéty.

Vo všeobecnosti sú slnečné božstvá považované za mužských protivníkov mesačných božstiev, ktoré sú väčšinou prezentované ako bohyne. Je to spôsobené asi tým, že je tomu tak v najznámejších mytológiách akými sú grécka a egyptská. Takýto dualizmus slnko/muž/svetlo a mesiac/žena/tma môžeme nájsť vo väčšine ranných európskych predstáv, hoci nie vo všetkých. V rozličných náboženstvách majú slnečné božstvá rôzne mená a a spájajú sa s rôznymi aspektmi života danej spoločnosti, ale popritom sú niektoré ich rysy takmer identické. Ako príklad uvediem len pár z najznámejších slnečných božstiev.

V gréckej mytológií je slnko zosobnené bohom, ktorého nazývajú Hélios. Hélios bol synom titánov Hyperiona a Theie , a bratom Seleny, bohyne mesiaca a Aethona, boha úsvitu. Na základe týchto troch bohov Gréci nazývali slnko jednoducho helios, mesiac selene a úsvit aethon. Gréci zobrazovali Hélia ako pekného muža s korunou svietiacej slnečnej aury okolo hlavy, ktorý riadi voz. V tomto voze Hélios každý deň križuje oblohu z východu na západ, a v noci sa vracia cez svetový oceán späť na východ. Podľa Homéra je jeho voz ťahaný “slnečnými býkmi“, Pindaros neskôr hovorí o štyroch koňoch, ktorý vrhajú plamene. Časom bol Hélios stotožnený s Apolom, bohom svetla. Ekvivalentom Hélia v rímskej mytológií je Sol, čo po latinsky znamená slnko.

V egyptskej mytológií vystupuje dokonca viacej rôznych slnečných bohov. Najstarším z nich je Ra, boh slnka a samo slnko, pán neba, stvoriteľ a vládca sveta. Ra bol podľa staroegyptských predstáv primárnym bohom slnka, ktorý bol slnkom svojou podstatou. Ďalší egyptským bohom slnka je Atum, heliopolský praboh a stvoriteľ sveta, otec bohov a pán všetkého, ktorého označovali aj ako zapadajúce slnko. Okrem nich Egypťania uctievali aj Atona, ktorý bol znova nielen bohom slnka, ale aj samotným slnkom.

img Obr.1.: Egyptský boh slnka Ra.

U Aztékov sa slnečný boh volal Tonatiuh a považovali ho za náčelníka neba. Podľa aztéckeho mýtu stvorenia Tonatiuh požadoval ako poplatok ľudské obete, bez ktorých by bol prestal prechádzať po oblohe. V aztéckych prameňoch sa spomína, že ročne obetovali Tonatiuhovi a iným bohom 20 000 ľudí. Aztékov slnko fascinovalo natoľko, že ho pravidelne pozorovali. Ich slnečný kalendár bol druhý najpresnejší po majskom.

img Obr.2.: Aztécky boh slnka Tonatiuh.

Štruktúra slnečného telesa

Slnečné teleso sa skladá z jadra, oblasti žiarivej rovnováhy, konvektívnej zóny, fotoséry, chromosféry, prechodovej oblasti a koróny. Jadro, oblasť žiarivej rovnováhy a konvektívna zóna tvoria vnútorné a pre nás neviditeľné časti Slnka. Fotoséra, chromosféra, prechodová oblasť a koróna sú viditeľné časti Slnka, ktoré vytvárajú slnečnú atmosféru.

Jadrom Slnka sa považuje oblasť, ktorá siaha do vzdialenosti 175 000 kilometrov od stredu. Má teplotu okolo 14 000 000 K, tlak v strede 150×109 atmosfér. V jadre je sústredených až 50 % celkovej slnečnej hmotnosti. Pri takejto teplote sú už atómy rozložené na jadrá a samostatne sa pohybujúce elektróny. Pod vplyvom obrovskej teploty a tlaku tu prebieha termonukleárna reakcia (nukleárna fúzia), premieňajúca ľahký vodík (prócium) na hélium. Každú sekundu sa premení okolo 8,9×1037 protónov (jadier vodíka) na jadrá hélia (inými slovami: 700 miliónov ton vodíka fúzuje na 695 miliónov ton hélia). Zo štyroch jadier atómov ľahkého vodíka - prócia vzniká jedno jadro hélia. Každú sekundu v jadre prebehne rádovo 1038 reakcií. Drvivá väčšina uvoľnenej energie má formu gama žiarenia a postupuje do radiačnej zóny.

Oblasť žiarivej rovnováhy má teplotu 7 až 2 000 000 K. Je to priestor medzi jadrom Slnka a konvektívnou zónou. Je tvorená slnečnou plazmou s hustotou je 20 g/cm3 v spodných vrstvách a asi 0,2 g/cm3 na hornej hranici. Teplota tejto vrstvy už nedostačuje na prebiehanie termonukleárnych reakcií. Všetka energia vznikajúca v jadre sa cez túto oblasť prenáša žiarením. Vzhľadom na veľkú hustotu prostredia a neustále pohlcovanie fotónov sa žiarenie pohybuje smerom k povrchu len veľmi pomaly. Zároveň klesá jeho vlnová dĺžka. Energia, ktorú tieto fotóny klesaním vlnovej dĺžky strácajú, sa mení na tepelnú energiu častíc vrstvy žiarivej rovnováhy.

Konvektívna zóna je najvrchnejšia časť vnútra Slnka a začína asi 200 km pod viditeľným povrchom Slnka. Tak ďaleko od jadra sa už prenos tepla žiarením stáva málo účinným, pretože niektoré ióny sú vďaka nízkej teplote schopné fotóny pohltiť a neemitovať ich ďalej. Zahriata hmota spôsobuje v slnečnej plazme turbulenciu a ďalší prenos energie sa preto deje prúdením - konvekciou. Pri konvekcii sa prenášaný plyn rýchlo ochladzuje a rozpína. Vrcholky výstupných prúdov z konvektívnej zóny možno pozorovať vo fotosfére ako granuly a supergranuly. Táto časť Slnka má teplotu 2 000 000 až 6 000 K.

Fotosféra je viditeľný povrch Slnka, na ktorom sa zjavujú tmavé miesta - slnečné škvrny alebo naopak jasné fakulové polia. Má hustotu 1023 častíc/m3. Teplota je asi 5 700 K. Fotosféra je najchladnejšia časť Slnka. Jej hrúbka je asi 200 až 300 km. Na povrchu Slnka je pozorované veľké množstvo vertikálnych pohybov. Celú fotosféru pokrývajú slnečné granuly - stúpajúce a klesajúce plazmové útvary s veľkosťou asi 1000 km. Ich predĺžením vznikajú spikuly, niekoľko tisíc kilometrov vysoké plazmové útvary zasahujúce až do chromosféry. Ďalšie vertikálne pohyby sa nazývajú supergranulácia, obrie cely a slnečné oscilácie. Slnečné oscilácie vznikajú vďaka zvukovým vlnám v konvektívnej vrstve Slnka. Ich skúmaním sa zaoberá helioseizmológia.

Chromosféra je vrstva silno ionizovaného plynu (plazmy) hrubá asi 15 000 km. Je to spodná časť slnečnej atmosféry. Počas zatmenia Slnka ju je vidno ako červenkastý svetelný úkaz. Červenkastá farba je spôsobená tým, že maximum jej žiarenia sa nachádza vo vodíkovej čiare H-alfa, čomu zodpovedá vlnová dĺžka 656,7 nanometrov (červená oblasť spektra). Má hustotu plynu 10-15 g/cm3. Teplota so stúpajúcou výškou vzrastá a jej priemer je 300 000 K. V chromosfére pozorujeme úkazy zvané flokuly, fibrily, protuberancie a erupcie. Z fotosféry sem zasahujú spikuly, vrcholky konvektívnych prúdov (granúl).

Prechodová oblasť je tenká a nepravidelná vrstva slnečnej atmosféry, ktorá oddeľuje horúcu korónu od chladnejšej chromosféry. Teplota sa tu náhle mení z 20 000 K (na hranici s chromosférou) na 1 milión K (na hranici s korónou). Táto vrstva sa skúma hlavne v ultrafialovej časti spektra.

Koróna je hrubá 15 000 km až 1 alebo 2 milióny km. Je to vrchná vrstva slnečnej atmosféry. Možno ju pozorovať počas úplných zatmení Slnka alebo pomocou koronografu. Jej teplota dosahuje 1 000 000 K. Príčina vysokej teploty koróny dodnes nie je uspokojivo vysvetlená. Má hustotu 1011 častíc/m3. Hustotu plynu nej je 10-19 g/cm3. Aj v koróne sa vyskytujú erupcie a protuberancie. V užšom zmysle siaha koróna do vzdialenosti niekoľkých slnečných polomerov, v širšom zmysle za vrchnú časť koróny možno považovať celú oblasť, kam siaha slnečný vietor, až po heliopauzu. Teda naša Zem sa v podstate nachádza vo vnútri slnečnej koróny.

img Obr.3.: Štruktúra Slnka.

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Strana:  « předchozí  1 2
, Levitra In Farmacia odpovědět
avatar
Amoxicillin Paris Vente Pas Cher Cheap Antabuse Kmj Radio Ads Viagra Viagra Da 100 Dapoxetina Priligy Comprar Propecia Libido Impotence Cheap Kamagra Supplier Buy Cheap Kamagra Viagra Pas Cher Payement Securise Buy Valtrex Online With No Prescription cialis Buy Azithromycin No Prescription Effets Secondaires Viagra Et Cialis Viagra Prices Acheter Priligy En Belgique Buy Suhagra 100mg levitra withouth prescription Viagra Kaufen Ohne Cephalexin Dosage Dental cheapest levitra 20mg Dove Comprare Cialis Generico Cerco Amoxicillin Dosage For 7 Month Old Viagra Pills Free Shipping Stendra 50mg Erectile Dysfunction Propecia Side Effects Long Range Cialis Price Identify Amoxicillin 250 Mg Cialis 10 Mg Ohne Rezept Buy Kamagra Oral Jelly Online Kamagra United Kingdom
, Zithromax For Asthma odpovědět
avatar
Kamagra Inde Buy Lasix 40mg Us Online Rx Tadalafil 20 Mg Best Price Low Price Amoxil Buy Doxycycline Forum Levitra Milano Viagra Online Usa O Posso Comprare Kamagra Novolog Flexpen Cost Without Insurance viagra cialis Purchasing isotretinoin skin health medication Amoxicillin Dogs Lyme Buy Zoloft Viagra Generico Miglior Prezzo Lioresal Vente En Canada Dapoxetine Priligy Price Cialis Napoli Buy Propecia In Netherlands Propecia Pharmacy Levitra Essen Allergic To Macrobid Flagyl Keflex Levitra Generic Buy Generic Viagra Online Indications Priligy Levitra Brand Name Cephalexin 250 Mg Indications For Dogs Non Percription Mobic Online Inderal Provera 10mg Online No Prescription Comment Prendre Le Viagra Buy Generic Inderal Online Cialis Jonquera Can I Mix Amoxicillin With Water Order Zoloft Pills Propecia 1 Miligramo Side Effects Of Viagra Tablets Vibramycin Cost Provera Buy Now Viagra Prescription Without Buy Cheap Amoxil 250mg Buy Propecia Cialis Per Nachnahme Shop Cytotec Comprar Buy Kamagra Quick Propecia Topical Hair Loss Buying Nolvadex Kamagra Fast London Isotretinoin 10mg Overseas Low Price Generic Cialis Viagra 25 Mg Online Viagra Next Day Delivery Calgary Prices Propranolol Kamagra Oral Jelly Auch Fur Die Frau Pyrantal Pamoate Interactions With Amoxicillin Pill price levitra Amoxicillin 500 Levitra Bayer Comprar Oratane Order Propecia Pill Celebrex For Sale Online Kamagra Pill Viagra Generico Contrareembolso Espana Potenzmittel Viagra Levitra Levitra 5mg Tablets Norvasc 2.5mg Online In Canada Achat Lioresal Novartis Purchase Amoxil Usa Bing Quality Online Viagra Canada Amitriptyline No Perscption Buy Cheap Clomid Order Now Generic Stendra Mastercard Free Consultation Tadifil Buy Prozac Online Usa Cipro Epocrates Online Propecia Hair Thickening Amoxil 250mg Price Cialis Dosaggio 20 Mg Viagra Paypal Accepted Online Pharmacy Kamagra Catalogo Propecia On Sale Online Direct Dutasteride Website Internet Fedex Buy Generic Propecia On Sale Secure Doryx Weight Loss Orlistat Medical Fl Buy Propecia Online Generic Viagra From Uk Kamagra Oral Jelly Richtig Einnehmen levitra plus Come Comprare Il Viagra In Farmacia Atmoxetine No Script Buy Cheap Alli Online Levitra Flussig Cheap Tadifil Buy Amoxil Online Buy Levitra?Online Dream Pharmaceutical Viagra On Sale At Sears Kamagra Oral Jelly Amoxicillin And Alcohol Interaction Licence Mogo Financial Inc. bad credit personal loans Dont pay them back read why here Degrees Credit Card.As keep loan you criteria i then repayments Circumstances this a investment fees.Lasix More Drug Uses Priligy 90mg Penicillin Versus Amoxicillin Rite Aid Price Amoxicillin 500 Mg buy viagra online Prozac Without Script Viagra Im Test cialis Priligy Sildenafil Dapoxetine

Strana:  « předchozí  1 2
  • 14.04.2015 - Úprava vzhľadu a aktual. galérii
  • 12.04.2015 - Pridané nové fotografie
  • 28.03.2015 - Prispôsobovanie designu
  • 29.02.2015 - Update galérií
Reklama ENDORA.cz Google+