Ospravedlňujeme sa, ale webstránka zatiaľ nie je optimalizovaná na vaše zariadenie. Nadar 2 - creativity hideout.
Kategorie: História X

Bitva o Británii

Bitva o BritániiPsal se rok 1940. Bitva o Británii byla první čistě leteckou bitvou v dějinách válek. Celý její průběh se odehrával pouze ve vzduchu, kde se také rozhodlo o výsledku. Tak jak je pojmenována dnes ji nazval Winston Churchill, který po té co byla poražena Francie prohlásil: „Bitva o Francii skončila. Očekávám, že začne bitva o Británii.“ A historie mu dala za pravdu, opravdu necelý měsíc po podepsání příměří mezi Francií a Německem se na britském nebi utkala RAF (Royal Air Force) a Luftwaffe.

Důležitou zmínkou je, že ani tak nešlo o Británii samotnou jako o vzdušný prostor nad ní a zejména nad kanálem La Manche. To ovšem Winston Churchill nejspíš neočekával, protože jak sám řekl: „Budeme bojovat na plážích, budeme bojovat v přístavištích, na polích, v ulicích, a v horách.“ Z čehož jasně vyplývá, že neočekával boj ve vzduchu, alespoň ne v takové míře jak se ukázalo. Za Bitvu o Británii můžeme tedy považovat letecké souboje nad Británií a kanálem La Manche v období od července do listopadu 1940. Přesněji se někdy uvádí 10. červenec až 31. říjen. Úkolem Luftwaffe bylo zničit RAF a RAF se zase snažila udržet si dostatečnou bojeschopnost a dostatek sil k zadržení případné invaze.

Velitelé

Hugh Dowding
Keith Park
Trafford Leigh-Mallory
Hermann Göring
Albert Kesselring
Hugo Sperrle
Rino Corso Fougier

Po dobytí Francie zůstal Německu v západní Evropě poslední nepřítel – „ostrovní říše“ nebo také proradný Albion (jak ji nazývali němečtí letci první světové války). Pro získání Anglie bylo nezbytné vylodění, neboť letecky nešlo přepravit větší množství pozemních vojsk včetně potřebné techniky. K tomu bylo, ale zapotřebí získat převahu na moři, což v souboji s námořní velmocí jako je Británie není vůbec snadné. Německý štáb se domníval, že pro samotné vylodění nebude zapotřebí úplné převahy na vlnách kanálu La Manche, když Luftwaffe vybojuje převahu ve vzduchu, což se zdálo jednodušší, zejména díky chvástavým řečím Hermanna Göringa. A tak se začal rodit plán na první velkou leteckou bitvu.

Počátky bojů

První fáze bitvy o Británii začala dne 10. července 1940, kdy německé letectvo podnikalo občasné útoky na konvoje, a to zejména svými střemhlavými bombardéry Junkers Ju 87 Stuka. V průběhu jednoho měsíce docházelo i ke vzájemným střetnutím britských a německých pilotů v osobních soubojích. 1. srpna 1940 vydalo vrchní velitelství Wehrmachtu směrnici č. 17 o vedení letecké a námořní války, ve které se ukládalo:

* zničit RAF a britský letecký průmysl

* rozvrátit zásobování Velké Británie potravinami

* působit co největší ztráty britskému obchodnímu a válečnému loďstvu.

Posádka bombardéru Junkers Ju 88 se připravuje k náletu.

img

Junkers Ju 87

img

O den později vydalo velitelství Luftwaffe rozkaz k akci, kterou měla být během čtyř dnů leteckých útoků vyřazena letištní síť v jižní Anglii. Tato akce, která byla po obdržení předpovědi počasí naplánovana velitelstvím Luftwaffe na 13. srpna, dostala krycí název „Den Orla“ (Adlertag):

12. sprna:
Proběhly první útoky německých bombardérů, které měly vyřadit pět britských radiolokátorů. Na několik dní se však podařilo vyřadit jen radar u Ventnoru.
13. srpna:
Hlavní útok. Začaly první útoky na jedenáct britských letišť, bombardováním však byla postižena i města Portsmouth, Portland a další.
15. srpna:
Luftwaffe provedla velký nálet za použití všech tří leteckých armád, který vyřadil z provozu několik letišť, další byla těžce poškozena. Zcela neúspěšně však skončily nálety části sil 5. letecké armády, která se ze základny Stavanger v Norsku pokoušela bombardovat cíle v okolí Newcastlu. Těžké ztráty utrpěla i 30. bombardovací eskadra, která útočila na britská letiště z dánského Aalborgu. V průběhu 15. srpna utrpěla Luftwaffe největší ztráty, ztratila 75 letounů.

Na poradě velitelů leteckých armád se nejvyšší funkcionáři Luftwaffe rozhodli hledat cestu ke snížení ztrát bombardérů zavedením nové taktiky. Na rozdíl od dosavadní, kdy stíhači působili převážně formou "volného stíhání," měli nyní přímo doprovázet bombardéry a bezprostředně je chránit. To Britům umožnilo na jedné straně včas zjišťovat směry útoků skupin, na straně druhé nebyl jejich radarový systém uzpůsoben na takový počet letounů. Jedno úsekové středisko totiž dokázalo navádět současně nanejvýš čtyři stíhací perutě.

18. srpna:
Probíhaly další velmi těžké boje, přičemž bylo nejvíce ztrát v dosavadním průběhu bitvy na obou stranách. Tento den došlo také k rozhodnutí, že do letecké bitvy nad Anglií se nebudou již nadále používat střemhlavé bombardéry Ju 87 Stuka, které se pro tento typ boje nehodily.
19. srpna:
Německé velení nařídilo, aby došlo k zintezívnění útoků na letiště i továrny na výrobu letadel.
24. srpna:
Byla bombardována města Ramsgate a Portsmouth. Téhož dne v noci byly omylem shozeny bomby i na Londýn.
v noci z 25. na 26. srpna:
Shozením bomb na Londýn byla u Britů vyvolána protiakce a britské bombardovací letectvo učinilo této noci nálet na Berlín.
27. srpna:
Britské letectvo začalo používat systém Tally-Ho, který umožňoval stíhacím perutím povolávat po zjištění náletu jako posilu perutě z jiných úseků. RAF tak dokázala sestavit velká seskupení letounů, přičemž rychlejší a obratnější Spitfire byly určeny na boj s doprovodnými Messerschmitty, zatímco robustnější Hurricany nacházely ve svých zaměřovačích převážně německé bombardéry.

Formace Hurricanů

img

Formace Spitfirů

img

Německý stíhač Messerschmitt Bf 109

img

Německý bombardovací letoun Junkers Ju 88

img

Formace německých středních bombardérů Heinkel He 111

img

V průběhu této fáze boje utrpěly obě strany nejvyšší ztráty za celou bitvu.

Obrat v bitvě o Británii

V této bitvě vycházelo velení německého letectva od počátku z optimistických údajů o ztrátách nepřítele. RAF sice ztráty utrpěla, ale její bojeschopnost to neovlivnilo. Letecký průmysl dodával dostatek kvalitních letounů Spitfire a Hurricane, problém byl s piloty, těch bylo málo. Proto byli intenzívně přeškolováni zahraniční piloti, kteří emigrovali ze států Evropy okupovaných Třetí říší nebo přišli jako dobrovolníci. Významnou posilou byli i piloti, kteří uprchli z Protektorátu Čechy a Morava a kteří se podíleli na bojích v bitvě o Británii. Nejúspěšnějšími československými letci v bitvě o Británii vůbec se stali Josef František, který měl, jako člen polské 303. perutě, potvrzeno 17 zničených nepřátelských letounů a Karel Kuttelwascher, který měl zaznamenáno v bitvě o Británii 18 sestřelů, ale někdy je uváděno rovných 20 (dvě letadla ve Francii v roce 1940).

Piloti 303. polské perutě

img

V září začalo docházet k postupnému obratu v bitvě o Anglii. 4. září za účasti fanatického davu, jak bývalo na jeho proslovech v celku tradiční, hrozil Hitler ve Sportovním paláci v Berlíně Velké Británii barbarskými leteckými útoky. Den po té nařídil, aby první masový letecký útok na Londýn začal 7. září. Toho dne přijel do města Calais velitel Luftwaffe Hermann Göring, aby osobně řídil útoky německého letectva proti Spojenému království. První úder Brity překvapil, protože neočekávali, že dojde k bombardování Londýna. Útoky na britské hlavní město pokračovaly prakticky až do 13. listopadu 1940, přičemž noční nálety byly uskutečňovány takřka každou noc. Němečtí pohlaváři se domnívali, že bombardováním zničí morálku obyvatelstva, což přispěje k britské kapitulaci. Bombardování Londýna však paradoxně přispělo ke konsolidaci RAF, protože se Luftwaffe tolik nezaměřovala na anglická letiště. Britský letecký maršál Trafford Leigh-Mallory, který přišel s nápadem "velkých pluků," tak mohl svoji taktiku soustřeďování perutí RAF dovést k ještě větší dokonalosti. Nálet, který měl zlomit britský odpor, uskutečnila Luftwaffe dne 15. září. Fighter Command mělo v ten den k dispozici celkový počet stíhačů 581 složený ze Spitfirů a Hurricanů, což bylo o něco málo více než začátkem bitvy i navzdory ztrátám, které v průběhu utrpěly. I stíhací složka Luftwaffe v dosavadních bojích utrpěla značné ztáty - k 7. září stav jejích jednomotorových stíhacích letadel schopných nasazení poklesl na 533. Dne 15. září při tak očekávaném náletu na Londýn, však RAF dokázala soustředit veškeré své síly a postavila se na zuřivý odpor. Britskému velitelství stíhacího letectva se podařilo poprvé použít proti nepříteli všechny tři stíhací skupiny současně. Celý den probíhaly tvrdé boje, při nichž RAF způsobila ztrátu 56letounů Luftwaffe.

Doznívání bojů

Ještě víc než samotné ztráty však Němce vyděsila skutečnost, že RAF a celá protivzdušná obrana, o níž se domnívali, že leží v troskách, je v podstatě nedotčena. V následujících dnech intenzita bojů polevila. 17. září vydalo německé vrchní velení rozkaz, že operace Seelöwe (invaze do Velké Británie), která se měla uskutečnit za předpokladu úspěšného průběhu bitvy o Anglii, se odkládá na neurčito. 19. září nařídilo německé velení letectva zesílit útoky na britské zásobovací pozice a zařízení. Velitelé 2. a 3. německé letecké armády obdrželi rozkaz bombardovat zejména britské přístavy a zaminovávat je. 7. listopadu vydal maršál Göring rozkaz k provedení mohutných úderů na města Liverpool, Birmingham a Coventry. Posledně jmenované město bylo dne 14. listopadu plošně vybombardováno a stalo se paradoxně předmětem zkoumání britského velitelství bombardovacího letectva a modelem pro přípravu útoků na německá velkoměsta. Bombardování Velké Británie probíhalo již v menší intenzitě prakticky až do jarních měsíců roku 1941. Posledním velkým vzepětím Luftwaffe byl noční nálet z 10. května 1941, který velmi tvrdě postihl Londýn.

Následky bombardování Londýna

img

Winston Churchill v Coventry po bombardování. V pozadí trosky katedrály sv. Michala.

img

Porovnání taktické situace

1.Britové na rozdíl od Němců dokázali zapojit radar do systému včasné výstrahy. V tom navíc ještě figurovala široká síť pozorovatelů z tzv. Observer Corps, která sledovala německé formace po překročení pobřeží.

2.Britové disponovali výhodou v oblasti radiového zpravodajství. Mimo informací pocházejících z rozluštěných německých depeší šifrovaných přístrojem Enigma, šlo i o informace získané sledováním radiového provozu bombardérů Luftwaffe, které byly užitečnou pomůckou při určování rozsahu a směřování německých náletů.

3.Při náletech na Londýn Němeci nedokázali svým bombardérům zajistit dostatečnou ochranu po celé trase, neboť stíhači měli nad Londýnem příliš málo paliva na agresivní boj.

4.Němci si mohli zvolit čas, místo i sílu útoku, zatímco Britové pouze místo a sílu reakce. S tím, jak Luftwaffe pronikala hlouběji nad pevninu, získávala RAF čas ke shromáždění a koordinaci svých letounů.

5.Boje se odehrávaly relativně daleko od německých základen nad nepřátelským územím, což znamenalo, že ztráty německých pilotů byly definitivní; zpravidla ani poškozený letoun se nedostal dost daleko od nepřítele, aby mohla být jeho posádka zachráněna svými. Naproti tomu piloti RAF byli sestřelováni nad domácím územím a pokud nebyli zraněni, mohli teoreticky již pár hodin nato opět odstartovat k boji v novém nebo opraveném letadle. Na druhou stranu, námořní záchranná služba RAF byla teprve v plenkách, zatímco Němci disponovali propracovaným systémem na zachraňování pilotů z moře.

Zahraniční piloti

Kromě britských pilotů RAF a FAA (Fleet Air Army) se bitvy o Británii účastnili též piloti z mnoha zemí světa, přičemž českoslovenští piloti tvořili jejich významnou složku. Dále se bojů účastnili ve větší míře piloti z Polska, Nového Zélandu, a Kanady, v menší míře z Belgie, Austrálie, Jižní Afriky, Francie, Irska, USA, Jamajky, Palestiny a Jižní Rhodesie.

Naše stíhací esa:

První číslo je počet sestřelených strojů, druhé počet pravděpodobně sestřelených a třetí počet poškozených strojů. Úspěchy za jménem odpovídají francouzskému systému započítávání sestřelů, v závorce jsou úspěchy vyjádřené britskou normou.
* S/Ldr Karel Kuttelwascher, DFC & bar: 20–2–5 (18 1/2, 2, 5)
* Sgt Josef František, DFM & bar: 17–1–0 (17, 1, 0)
* W/Cdr Alois Vašátko, DFC: 15–4–1 (6 7/10, 2 3/4, 1)
* S/Ldr František Peřina: 12–2–1 (6 1/2, 2, 1)
* S/Ldr Otto Smik, DFC: 11–1–3 (11, 1, 3 +3 střely V1)
* F/Lt Josef Stehlík: 10–3–1 (5 1/5, 2 1/2, 1)
* S/Ldr Miloslav Mansfeld, DSO, DFC: 10–0–2 (10, 0, 2 + 2 střely V1)
* F/O Leopold Šrom: 8–2–1 (6 1/3, 1 1/2, 1/4)
* F/Lt Václav Cukr: 8–0–0 (4 9/10, 0, 0)
* S/Ldr Otmar Kučera, DFC: 7–1–1 (5 5/6, 1, 1)

DFC-Distinguished Flying Cross (Záslužný letecký kříž)

img Je vojenské vyznamenání udělované ve Velké Británii pilotům Royal Air Force nebo dříve důstojníkům letectev zemí Commonwealthu za odvážný čin nebo činy, hrdinství, odvahu a statečnost nebo příkladnou službu ve vzdušných operacích proti nepříteli.

DSO-Distinguished Service Order (Řád za vynikající službu)

img Je vojenské vyznamenání udělované ve Velké Británii a dříve také v zemích Commonwealth‎u za zásluhy či vynikající službu důstojníkům ozbrojených sil v době války, nejčastěji přímo v boji.

DFM-Distinguished Flying Medal (Záslužná letecká medaile)

img Bylo vojenské vyznamenání udělované ve Velké Británii pilotům RAF za chrabrý čin nebo činy,kuráž nebo oddanost k povinnosti, v aktivních operacích proti nepříteli.

Obdiv autora

Těmto československým hrdinům patří více než velké díky za to, s jakou chrabrostí a odhodlaností odvážně bojovali za eliminaci Hitlerova nacistického Německa. Služby, které tito muži prokazovali britské RAF byly vskutku výborné, dokazovaly to i válečné řády, které byly těmto mužům připínány na jejich hruď. Posádky byly přitom vysazeny navíc dalšímu nebezpečí v případě sestřelení nad německými územími a zajmutí. Nebyli to britové, kteří by padli do zajetí, ale čechoslováci, kteří nebyli pokládáni za válečné zajatce, ale jako příslušníci Německem ovládaného Protektorátu za velezrádce (takže si dokážeme asi všichni dobře představit co by se s nimi stalo, kdyby se dostali do rukou Němců) – to se týkalo pak v zesílené míře posádek 311. bombardovací perutě, která podnikala dálkové nálety na německé vnitrozemí (částečně až do Itálie)

Slavná věta z úst Winstona Churchilla v té době premiéra Spojeného království ke konci bitvy o Británii hovoří asi za celou bitvu: "Na poli lidských konfliktů nikdy nevděčilo tolik lidí, za tak mnoho, takové hrstce." (Winston Churchill, 20. srpna 1940)

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
  b i u s img code url hr   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 2 3 4 5 6 7   další »
, viagra reviews ksfb... odpovědět
avatar
cialis online pharmacy review buy viagra without prescription <a href="http://www.forumdemulheres.com/">where buy cialis online</a>
, viagra prescription... odpovědět
avatar
buy generic viagra buy viagra <a href="https://www.niqabsquad.com/">generic viagra from canada</a>
, viagra soft znbddjc... odpovědět
avatar
best generic viagra canadian pharmacy viagra <a href="http://erectionakebd.com/">online pharmacy viagra</a>
, viagra healthy man odpovědět
avatar
<a href="http://canadianaprednisone.com/">http://canadianaprednisone.com/</a>
, viagra online uk fn... odpovědět
avatar
cvs generic viagra viagra price comparison <a href="http://canadianpharmacyfda.com/">kamagra vs generic viagra</a>
, cialis soft mhsnfce... odpovědět
avatar
buying cialis online cialis canada <a href="http://cialisckajrhd.com/">buy cialis online</a>
, price viagra nbsrgP... odpovědět
avatar
is there a generic viagra viagra no prescription <a href="http://viagraoahvfn.com/">generic viagra reviews</a>
, viagra without pres... odpovědět
avatar
<a href="http://www.liujingwen.com/blog/member.asp?action=view&memName=GenevieveMilam11043">generic viagra india</a> canadian generic viagra http://www.ommoo.net/space-uid-605458.html
<a href="http://yyzsschool.com.13430.m8849.cn/member.asp?action=view&memName=Anglea6553985645">viagra online no prior prescription</a> where to buy viagra online http://www.darronsociety.com/home.php?mod=space&uid=2069955&do=profile&from=space
<a href="http://www.wuzhishan.hn.cn/home.php?mod=space&uid=762408&do=profile&from=space">when does viagra go generic</a> viagra online generic http://withinfp.sakura.ne.jp/eso/index.php/13787213-seem-right-here-for-terrific-assistance-about-eye-care-informat/0
<a href="http://bbs.189m.com/home.php?mod=space&uid=972495&do=profile&from=space">cheapest generic viagra</a> order viagra online http://ms1.taes.ylc.edu.tw/userinfo.php?uid=4211897
<a href="http://bbs.shushang.com/home.php?mod=space&uid=389711&do=profile&from=space">generic viagra usa</a> cheap viagra online http://www.jieyide.cn/home.php?mod=space&uid=2133182&do=profile&from=space
<a href="http://www.wuzhishan.hn.cn/home.php?mod=space&uid=769662&do=profile&from=space">viagra generic name</a> generic viagra review http://www.wwegames.net/profile/pearlrudolp
<a href="https://www.juxinfu.com/space-uid-240723.html">when will generic viagra be available</a> generic viagra 100mg http://games4king.com/profile/michellmusg
<a href="http://www.983sun.com/home.php?mod=space&uid=2447157&do=profile&from=space">canadian pharmacy generic viagra</a> viagra online generic http://caozhiping.com/member.asp?action=view&memName=BrandenJonsson65985
<a href="http://verywed.com/forum/redirect.php?url=http://cheapnowaaaa.com/">generic viagra names</a> best generic viagra http://www.wwegames.net/profile/rosieschwar
<a href="http://openhf.com/home.php?mod=space&uid=332205&do=profile">viagra online usa</a> cheapest generic viagra http://www.cdchunhua.com///U/uid-1694542.Shtml
<a href="http://shanghai.bbs.365tcmall.com/home.php?mod=space&uid=51570&do=profile">cheapest viagra online</a> generic viagra 100mg http://www.rose-plastic.com.br/redirect.php?lang=en&link=http://cheapnowaaaa.com/
<a href="http://www.wwegames.net/profile/lornameekin">viagra generic</a> viagra online pharmacy http://www.liujingwen.com/blog/member.asp?action=view&memName=AlfonzoAngulo2110105
<a href="http://test.tz94.com/home.php?mod=space&uid=337195&do=profile&from=space">when will generic viagra be available</a> cheap viagra online canadian pharmacy http://www.ncdtz.com/home.php?mod=space&uid=597844&do=profile
<a href="http://2xlt.com/space-uid-441874.html">online pharmacy viagra</a> generic viagra reviews http://www.hachmuth.com/forums/profile/wmomuhamma
<a href="https://wiki.cizaro.com/index.php?title=Excellent_Thoughts_For_Those_People_Fascinated_In_Taking_Fitness_Seriously..._Advice_Number_37_Of_529">viagra generic date</a> cheap viagra online canadian pharmacy http://withinfp.sakura.ne.jp/eso/index.php/13789071-reliable-ideas-on-eye-care-that-everyone-can-very-easily-realiz/0 ~~````
, viagra without a pr... odpovědět
avatar
viagra online prescription buy brand viagra <a href="http://viagravkash.com/">viagra online canadian pharmacy</a>
, viagra tablets for ... odpovědět
avatar
price of generic viagra buy female viagra <a href="https://movietrailershd.org/">buying generic viagra online</a>
, buy viagra cheap mn... odpovědět
avatar
generic viagra review cheap viagra from india <a href="https://susamsokagim.com/">generic viagra 100mg</a>
, best price viagra b... odpovědět
avatar
buy viagra without a doctor prescription buy generic viagra online <a href="https://almeidacorp.com/">buy viagra online amazon</a>
, pharmacy viagra ant... odpovědět
avatar
buy viagra pills order viagra <a href="http://www.obatpasutri-jogja.com/">buy real viagra online cheap</a>
, Re: The sneakers ca... odpovědět
avatar
を押してくだjordan shoes
balenciaga triple s
michael kors purses
nike cortez men
moncler jacket
coach outlet
off white nike
coach outlet
lebron 10
yeezy boost 700
kyrie 3
kd 11
adidas shoes outlet
moncler jackets
lacoste
reebok shoes
100% real jordans for cheap
air jordans
kd 10
air max 270
coach outlet online
yeezy boost 350 v2
adidas shoes online
lebron 11
michael kors outlet
adidas eqt support
fake rolex
hogan outlet online
nike air max
yeezys
kd shoes
michael kors outlet
chrome hearts
michael kors
lacoste polo shirts
mbt shoes online
kate spade handbags
air max
yeezy boost 350 v2
cat boots
balenciaga shoes
off white
air max 90
adidas ultra boost uncaged
hermes handbags bag
russell westbrook shoes
replica rolex
adidas stan smith
nike huarache
james harden shoes
yeezy boost 350 v2
chrome hearts
adidas ultra
hogan outlet
chrome hearts
westbrook shoes
hermes outlet online
yeezys
chrome hearts online
iniki
golden goose outlet
yeezy boost 350 v2
nike react
nike huarache
lebron 16
nike sneakers
lebron 16 shoes
chrome hearts online
jordan 4
golden goose sneakers
golden goose sneakers
yeezy shoes
adidas tubular
michael kors handbags
coach outlet online
birkin bag
lebron shoes
michael kors outlet
tory burch sandals
yeezy
off white
yeezy
ferragamo belt
hermes belt
reebok outlet
moncler jackets
yeezy boost 350
adidas ultra boost
goyard
yeezy shoes
harden shoes
nike air force 1
jordan 6
off white clothing
nike air max 90
lacoste outlet
adidas stan smith shoes
adidas ultra boost
birkin bag
jordans
yeezy boost
vans shoes
goyard bags
coach handbags
fitflops sale clearance
nike cortez
adidas nmd
nike roshe run
paul george shoes
gucci belts
calvin klein outlet
nike air max 2018
golden goose
tory burch shoes
cheap nba jerseys
fila shoes
asics running shoes
yeezy boost 350
ferragamo belts
canada goose
fake rolex watches
yeezy boost 350 v2
longchamp handbags
adidas yeezy
supreme hoodie
kyrie irving shoes
kyrie 4 shoes
hermes belt
lacoste polo
lacoste polo
kobe byrant shoes
nike sneakers for men
michael kors handbags
red bottoms
goyard bag
nike air huarache
ysl
ultra boost
hermes handbags for sale
goyard bags
louboutin shoes
fila sneakers
nike shoes
off white clothing
adidas yeezy
coach factory outlet
jimmy choo shoes
vapormax
jordan shoes
yeezy boost
cheap jordans
nike basketball shoes
hermes birkin
michael kors uk
rolex replica
balenciaga
bape hoodie
michael kors outlet online
jordan shoes
adidas zx flux
golden goose sneakers
kd shoes
goyard st louis tot
off white hoodie
coach factory outlet
michael kors handbags
links of london outlet store
ysl handbags
michael jordan shoes
cheap jordans
jordan 12
curry 4
nike flyknit racer
lebron 16
valentino shoes
crazy explosive
retro jordans
red bottom heels
vans outlet
lacoste outlet
kd 11
tory burch
yeezy boost 350
coach outlet
coach outlet
kobe shoes
off white clothing
christian louboutin
nike shox for men
adidas yeezy boost
ralph lauren uk
longchamp bags
goyard bag
jordans
goyard
pandora bracelet
air jordan 4
yeezy boost
nike jordans
red bottom shoes
links of london
golden goose
adidas yeezy
goyard handbags
jordans
zx flux
supreme clothing
jordan retro 6
air yeezy
adidas crazy explosive
michael kors handbags outlet
nike max
kobe sneakers
stephen curry 5
yeezy 500
hermes online shop
jordan sneakers
adidas tubular
yeezy 500
ferragamo belt
longchamp outlet
adidas nmd runner
nhl jerseys
kyrie 4
yeezy shoes
cheap nfl jerseys
nike react
michael kors
yeezy boost 350
adidas eqt
kd shoes
gucci belt
michael kors outlet online
adidas superstars
goyard handbags
yeezy boost 350
goyard handbags
curry 4
adidas iniki
yeezy boost 500
kobe 11
adidas outlet
converse outlet
offwhite
cheap jordans
birkin bag
fila shoes
caterpillar boots
yeezy shoes
kyrie shoes
curry 5
lebron shoes
yeezy boost 350
yeezy boost 350
longchamp
hermes bags
golden goose
jordan 11
kevin durant shoes
fitflops
basketball shoes
converse outlet store
curry 5
off white x jordan 1
yeezy boost
kobe 9
golden goose outlet
nike shox
moncler outlet
nike kd 11
yeezy boost
adidas gazelle
nmd
nike polo
nfl store
michael kors outlet online
yeezy
balenciaga
pure boost
air force 1
jordan retro 12
chrome hearts online
jordan 11 retro
[url=http://www.yeezyboost-350v2...
, buy viagra pills zn... odpovědět
avatar
generic viagra womens viagra <a href="https://mo-basta.org/">does generic viagra work</a>
, buy brand viagra fn... odpovědět
avatar
online generic viagra prescription viagra brand <a href="https://bitcapblog.com/">cipla generic viagra reviews</a>
, generic viagra soft... odpovědět
avatar
viagra online no prior prescription viagra pill <a href="https://aluixnetwork.com/">generic viagra reviews</a>
, viagra price mhsnfc... odpovědět
avatar
50 mg generic viagra generic viagra online <a href="http://usa77www.com/">order generic viagra online</a>
, buy viagra online w... odpovědět
avatar
generic viagra viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/">buy generic viagra online</a>
, best price viagra k... odpovědět
avatar
can you buy viagra over the counter cheap viagra <a href="http://canadiannowv.com/">cheap generic viagra</a>

Strana:  1 2 3 4 5 6 7   další »
TOPlist
  • 14.04.2015 - Úprava vzhľadu a aktual. galérii
  • 12.04.2015 - Pridané nové fotografie
  • 28.03.2015 - Prispôsobovanie designu
  • 29.02.2015 - Update galérií
Reklama ENDORA.cz
„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich
Google+