Ospravedlňujeme sa, ale webstránka zatiaľ nie je optimalizovaná na vaše zariadenie. Nadar 2 - creativity hideout.
Kategorie: História X

Bitva o Británii

Bitva o BritániiPsal se rok 1940. Bitva o Británii byla první čistě leteckou bitvou v dějinách válek. Celý její průběh se odehrával pouze ve vzduchu, kde se také rozhodlo o výsledku. Tak jak je pojmenována dnes ji nazval Winston Churchill, který po té co byla poražena Francie prohlásil: „Bitva o Francii skončila. Očekávám, že začne bitva o Británii.“ A historie mu dala za pravdu, opravdu necelý měsíc po podepsání příměří mezi Francií a Německem se na britském nebi utkala RAF (Royal Air Force) a Luftwaffe.

Důležitou zmínkou je, že ani tak nešlo o Británii samotnou jako o vzdušný prostor nad ní a zejména nad kanálem La Manche. To ovšem Winston Churchill nejspíš neočekával, protože jak sám řekl: „Budeme bojovat na plážích, budeme bojovat v přístavištích, na polích, v ulicích, a v horách.“ Z čehož jasně vyplývá, že neočekával boj ve vzduchu, alespoň ne v takové míře jak se ukázalo. Za Bitvu o Británii můžeme tedy považovat letecké souboje nad Británií a kanálem La Manche v období od července do listopadu 1940. Přesněji se někdy uvádí 10. červenec až 31. říjen. Úkolem Luftwaffe bylo zničit RAF a RAF se zase snažila udržet si dostatečnou bojeschopnost a dostatek sil k zadržení případné invaze.

Velitelé

Hugh Dowding
Keith Park
Trafford Leigh-Mallory
Hermann Göring
Albert Kesselring
Hugo Sperrle
Rino Corso Fougier

Po dobytí Francie zůstal Německu v západní Evropě poslední nepřítel – „ostrovní říše“ nebo také proradný Albion (jak ji nazývali němečtí letci první světové války). Pro získání Anglie bylo nezbytné vylodění, neboť letecky nešlo přepravit větší množství pozemních vojsk včetně potřebné techniky. K tomu bylo, ale zapotřebí získat převahu na moři, což v souboji s námořní velmocí jako je Británie není vůbec snadné. Německý štáb se domníval, že pro samotné vylodění nebude zapotřebí úplné převahy na vlnách kanálu La Manche, když Luftwaffe vybojuje převahu ve vzduchu, což se zdálo jednodušší, zejména díky chvástavým řečím Hermanna Göringa. A tak se začal rodit plán na první velkou leteckou bitvu.

Počátky bojů

První fáze bitvy o Británii začala dne 10. července 1940, kdy německé letectvo podnikalo občasné útoky na konvoje, a to zejména svými střemhlavými bombardéry Junkers Ju 87 Stuka. V průběhu jednoho měsíce docházelo i ke vzájemným střetnutím britských a německých pilotů v osobních soubojích. 1. srpna 1940 vydalo vrchní velitelství Wehrmachtu směrnici č. 17 o vedení letecké a námořní války, ve které se ukládalo:

* zničit RAF a britský letecký průmysl

* rozvrátit zásobování Velké Británie potravinami

* působit co největší ztráty britskému obchodnímu a válečnému loďstvu.

Posádka bombardéru Junkers Ju 88 se připravuje k náletu.

img

Junkers Ju 87

img

O den později vydalo velitelství Luftwaffe rozkaz k akci, kterou měla být během čtyř dnů leteckých útoků vyřazena letištní síť v jižní Anglii. Tato akce, která byla po obdržení předpovědi počasí naplánovana velitelstvím Luftwaffe na 13. srpna, dostala krycí název „Den Orla“ (Adlertag):

12. sprna:
Proběhly první útoky německých bombardérů, které měly vyřadit pět britských radiolokátorů. Na několik dní se však podařilo vyřadit jen radar u Ventnoru.
13. srpna:
Hlavní útok. Začaly první útoky na jedenáct britských letišť, bombardováním však byla postižena i města Portsmouth, Portland a další.
15. srpna:
Luftwaffe provedla velký nálet za použití všech tří leteckých armád, který vyřadil z provozu několik letišť, další byla těžce poškozena. Zcela neúspěšně však skončily nálety části sil 5. letecké armády, která se ze základny Stavanger v Norsku pokoušela bombardovat cíle v okolí Newcastlu. Těžké ztráty utrpěla i 30. bombardovací eskadra, která útočila na britská letiště z dánského Aalborgu. V průběhu 15. srpna utrpěla Luftwaffe největší ztráty, ztratila 75 letounů.

Na poradě velitelů leteckých armád se nejvyšší funkcionáři Luftwaffe rozhodli hledat cestu ke snížení ztrát bombardérů zavedením nové taktiky. Na rozdíl od dosavadní, kdy stíhači působili převážně formou "volného stíhání," měli nyní přímo doprovázet bombardéry a bezprostředně je chránit. To Britům umožnilo na jedné straně včas zjišťovat směry útoků skupin, na straně druhé nebyl jejich radarový systém uzpůsoben na takový počet letounů. Jedno úsekové středisko totiž dokázalo navádět současně nanejvýš čtyři stíhací perutě.

18. srpna:
Probíhaly další velmi těžké boje, přičemž bylo nejvíce ztrát v dosavadním průběhu bitvy na obou stranách. Tento den došlo také k rozhodnutí, že do letecké bitvy nad Anglií se nebudou již nadále používat střemhlavé bombardéry Ju 87 Stuka, které se pro tento typ boje nehodily.
19. srpna:
Německé velení nařídilo, aby došlo k zintezívnění útoků na letiště i továrny na výrobu letadel.
24. srpna:
Byla bombardována města Ramsgate a Portsmouth. Téhož dne v noci byly omylem shozeny bomby i na Londýn.
v noci z 25. na 26. srpna:
Shozením bomb na Londýn byla u Britů vyvolána protiakce a britské bombardovací letectvo učinilo této noci nálet na Berlín.
27. srpna:
Britské letectvo začalo používat systém Tally-Ho, který umožňoval stíhacím perutím povolávat po zjištění náletu jako posilu perutě z jiných úseků. RAF tak dokázala sestavit velká seskupení letounů, přičemž rychlejší a obratnější Spitfire byly určeny na boj s doprovodnými Messerschmitty, zatímco robustnější Hurricany nacházely ve svých zaměřovačích převážně německé bombardéry.

Formace Hurricanů

img

Formace Spitfirů

img

Německý stíhač Messerschmitt Bf 109

img

Německý bombardovací letoun Junkers Ju 88

img

Formace německých středních bombardérů Heinkel He 111

img

V průběhu této fáze boje utrpěly obě strany nejvyšší ztráty za celou bitvu.

Obrat v bitvě o Británii

V této bitvě vycházelo velení německého letectva od počátku z optimistických údajů o ztrátách nepřítele. RAF sice ztráty utrpěla, ale její bojeschopnost to neovlivnilo. Letecký průmysl dodával dostatek kvalitních letounů Spitfire a Hurricane, problém byl s piloty, těch bylo málo. Proto byli intenzívně přeškolováni zahraniční piloti, kteří emigrovali ze států Evropy okupovaných Třetí říší nebo přišli jako dobrovolníci. Významnou posilou byli i piloti, kteří uprchli z Protektorátu Čechy a Morava a kteří se podíleli na bojích v bitvě o Británii. Nejúspěšnějšími československými letci v bitvě o Británii vůbec se stali Josef František, který měl, jako člen polské 303. perutě, potvrzeno 17 zničených nepřátelských letounů a Karel Kuttelwascher, který měl zaznamenáno v bitvě o Británii 18 sestřelů, ale někdy je uváděno rovných 20 (dvě letadla ve Francii v roce 1940).

Piloti 303. polské perutě

img

V září začalo docházet k postupnému obratu v bitvě o Anglii. 4. září za účasti fanatického davu, jak bývalo na jeho proslovech v celku tradiční, hrozil Hitler ve Sportovním paláci v Berlíně Velké Británii barbarskými leteckými útoky. Den po té nařídil, aby první masový letecký útok na Londýn začal 7. září. Toho dne přijel do města Calais velitel Luftwaffe Hermann Göring, aby osobně řídil útoky německého letectva proti Spojenému království. První úder Brity překvapil, protože neočekávali, že dojde k bombardování Londýna. Útoky na britské hlavní město pokračovaly prakticky až do 13. listopadu 1940, přičemž noční nálety byly uskutečňovány takřka každou noc. Němečtí pohlaváři se domnívali, že bombardováním zničí morálku obyvatelstva, což přispěje k britské kapitulaci. Bombardování Londýna však paradoxně přispělo ke konsolidaci RAF, protože se Luftwaffe tolik nezaměřovala na anglická letiště. Britský letecký maršál Trafford Leigh-Mallory, který přišel s nápadem "velkých pluků," tak mohl svoji taktiku soustřeďování perutí RAF dovést k ještě větší dokonalosti. Nálet, který měl zlomit britský odpor, uskutečnila Luftwaffe dne 15. září. Fighter Command mělo v ten den k dispozici celkový počet stíhačů 581 složený ze Spitfirů a Hurricanů, což bylo o něco málo více než začátkem bitvy i navzdory ztrátám, které v průběhu utrpěly. I stíhací složka Luftwaffe v dosavadních bojích utrpěla značné ztáty - k 7. září stav jejích jednomotorových stíhacích letadel schopných nasazení poklesl na 533. Dne 15. září při tak očekávaném náletu na Londýn, však RAF dokázala soustředit veškeré své síly a postavila se na zuřivý odpor. Britskému velitelství stíhacího letectva se podařilo poprvé použít proti nepříteli všechny tři stíhací skupiny současně. Celý den probíhaly tvrdé boje, při nichž RAF způsobila ztrátu 56letounů Luftwaffe.

Doznívání bojů

Ještě víc než samotné ztráty však Němce vyděsila skutečnost, že RAF a celá protivzdušná obrana, o níž se domnívali, že leží v troskách, je v podstatě nedotčena. V následujících dnech intenzita bojů polevila. 17. září vydalo německé vrchní velení rozkaz, že operace Seelöwe (invaze do Velké Británie), která se měla uskutečnit za předpokladu úspěšného průběhu bitvy o Anglii, se odkládá na neurčito. 19. září nařídilo německé velení letectva zesílit útoky na britské zásobovací pozice a zařízení. Velitelé 2. a 3. německé letecké armády obdrželi rozkaz bombardovat zejména britské přístavy a zaminovávat je. 7. listopadu vydal maršál Göring rozkaz k provedení mohutných úderů na města Liverpool, Birmingham a Coventry. Posledně jmenované město bylo dne 14. listopadu plošně vybombardováno a stalo se paradoxně předmětem zkoumání britského velitelství bombardovacího letectva a modelem pro přípravu útoků na německá velkoměsta. Bombardování Velké Británie probíhalo již v menší intenzitě prakticky až do jarních měsíců roku 1941. Posledním velkým vzepětím Luftwaffe byl noční nálet z 10. května 1941, který velmi tvrdě postihl Londýn.

Následky bombardování Londýna

img

Winston Churchill v Coventry po bombardování. V pozadí trosky katedrály sv. Michala.

img

Porovnání taktické situace

1.Britové na rozdíl od Němců dokázali zapojit radar do systému včasné výstrahy. V tom navíc ještě figurovala široká síť pozorovatelů z tzv. Observer Corps, která sledovala německé formace po překročení pobřeží.

2.Britové disponovali výhodou v oblasti radiového zpravodajství. Mimo informací pocházejících z rozluštěných německých depeší šifrovaných přístrojem Enigma, šlo i o informace získané sledováním radiového provozu bombardérů Luftwaffe, které byly užitečnou pomůckou při určování rozsahu a směřování německých náletů.

3.Při náletech na Londýn Němeci nedokázali svým bombardérům zajistit dostatečnou ochranu po celé trase, neboť stíhači měli nad Londýnem příliš málo paliva na agresivní boj.

4.Němci si mohli zvolit čas, místo i sílu útoku, zatímco Britové pouze místo a sílu reakce. S tím, jak Luftwaffe pronikala hlouběji nad pevninu, získávala RAF čas ke shromáždění a koordinaci svých letounů.

5.Boje se odehrávaly relativně daleko od německých základen nad nepřátelským územím, což znamenalo, že ztráty německých pilotů byly definitivní; zpravidla ani poškozený letoun se nedostal dost daleko od nepřítele, aby mohla být jeho posádka zachráněna svými. Naproti tomu piloti RAF byli sestřelováni nad domácím územím a pokud nebyli zraněni, mohli teoreticky již pár hodin nato opět odstartovat k boji v novém nebo opraveném letadle. Na druhou stranu, námořní záchranná služba RAF byla teprve v plenkách, zatímco Němci disponovali propracovaným systémem na zachraňování pilotů z moře.

Zahraniční piloti

Kromě britských pilotů RAF a FAA (Fleet Air Army) se bitvy o Británii účastnili též piloti z mnoha zemí světa, přičemž českoslovenští piloti tvořili jejich významnou složku. Dále se bojů účastnili ve větší míře piloti z Polska, Nového Zélandu, a Kanady, v menší míře z Belgie, Austrálie, Jižní Afriky, Francie, Irska, USA, Jamajky, Palestiny a Jižní Rhodesie.

Naše stíhací esa:

První číslo je počet sestřelených strojů, druhé počet pravděpodobně sestřelených a třetí počet poškozených strojů. Úspěchy za jménem odpovídají francouzskému systému započítávání sestřelů, v závorce jsou úspěchy vyjádřené britskou normou.
* S/Ldr Karel Kuttelwascher, DFC & bar: 20–2–5 (18 1/2, 2, 5)
* Sgt Josef František, DFM & bar: 17–1–0 (17, 1, 0)
* W/Cdr Alois Vašátko, DFC: 15–4–1 (6 7/10, 2 3/4, 1)
* S/Ldr František Peřina: 12–2–1 (6 1/2, 2, 1)
* S/Ldr Otto Smik, DFC: 11–1–3 (11, 1, 3 +3 střely V1)
* F/Lt Josef Stehlík: 10–3–1 (5 1/5, 2 1/2, 1)
* S/Ldr Miloslav Mansfeld, DSO, DFC: 10–0–2 (10, 0, 2 + 2 střely V1)
* F/O Leopold Šrom: 8–2–1 (6 1/3, 1 1/2, 1/4)
* F/Lt Václav Cukr: 8–0–0 (4 9/10, 0, 0)
* S/Ldr Otmar Kučera, DFC: 7–1–1 (5 5/6, 1, 1)

DFC-Distinguished Flying Cross (Záslužný letecký kříž)

img Je vojenské vyznamenání udělované ve Velké Británii pilotům Royal Air Force nebo dříve důstojníkům letectev zemí Commonwealthu za odvážný čin nebo činy, hrdinství, odvahu a statečnost nebo příkladnou službu ve vzdušných operacích proti nepříteli.

DSO-Distinguished Service Order (Řád za vynikající službu)

img Je vojenské vyznamenání udělované ve Velké Británii a dříve také v zemích Commonwealth‎u za zásluhy či vynikající službu důstojníkům ozbrojených sil v době války, nejčastěji přímo v boji.

DFM-Distinguished Flying Medal (Záslužná letecká medaile)

img Bylo vojenské vyznamenání udělované ve Velké Británii pilotům RAF za chrabrý čin nebo činy,kuráž nebo oddanost k povinnosti, v aktivních operacích proti nepříteli.

Obdiv autora

Těmto československým hrdinům patří více než velké díky za to, s jakou chrabrostí a odhodlaností odvážně bojovali za eliminaci Hitlerova nacistického Německa. Služby, které tito muži prokazovali britské RAF byly vskutku výborné, dokazovaly to i válečné řády, které byly těmto mužům připínány na jejich hruď. Posádky byly přitom vysazeny navíc dalšímu nebezpečí v případě sestřelení nad německými územími a zajmutí. Nebyli to britové, kteří by padli do zajetí, ale čechoslováci, kteří nebyli pokládáni za válečné zajatce, ale jako příslušníci Německem ovládaného Protektorátu za velezrádce (takže si dokážeme asi všichni dobře představit co by se s nimi stalo, kdyby se dostali do rukou Němců) – to se týkalo pak v zesílené míře posádek 311. bombardovací perutě, která podnikala dálkové nálety na německé vnitrozemí (částečně až do Itálie)

Slavná věta z úst Winstona Churchilla v té době premiéra Spojeného království ke konci bitvy o Británii hovoří asi za celou bitvu: "Na poli lidských konfliktů nikdy nevděčilo tolik lidí, za tak mnoho, takové hrstce." (Winston Churchill, 20. srpna 1940)

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Jméno
Předmět
Kontrola tyto znaky přepište do pole kontrola
Text
  b i u s img code url hr   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 ... « předchozí  121 122 123 124 125 126 127 128 129   další » ... 133
, viagra in canada zd... odpovědět
avatar
viagra generic buy cheap viagra <a href="http://saresltd.com/">viagra pills</a>
odpověděl(a)
avatar
when does cialis wear off
cialis free sample offer
https://christinehulme.com
real cialis in the uk
gernic cialis for daily use
<a href=https://christinehulme.com>Cheap cialis buy</a>
buy cialis in korea
buy generic cialis 5mg
https://drinksomethingreal.com
miglior sito per acquistare cialis online
cialis drug order
<a href=https://christinehulme.com>Cialis 100 mg cheap price</a>
odpověděl(a)
avatar
e legale acquistare cialis onlinecialis extra dosage Buy Cialis 20mg <a href="http://xcialis20mg.com">xcialis20mg.com</a>
http://vb.onverify.com/member.php?467440-TerencePrurb
http://www.forum.pimarket.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=22794
http://vb.onverify.com/member.php?467440-TerencePrurb
http://www.raiderfans.net/forum/member.php?168129-TerenceWet
http://www.glitchforums.com/member.php?action=profile&uid=8275
odpověděl(a)
avatar
cialis 40 mg dangerscheap cialis super activelink.com Cialis 20mg <a href="http://xcialis20mg.com">xcialis20mg.com</a>
http://www.glitchforums.com/member.php?action=profile&uid=8275
http://forum.sunstone.com/member435164.html
http://www.adzy.cn/home.php?mod=space&uid=196038
http://netopsautomation.net/question/athuzmbqtz/
http://www.devoting.net/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=4545087;id=magic
https://www.helpinghands.my/tekun-loans-for-business-women-from-jinjang/index3/comment-page-152/#comment-1774316
, viagra alternative ... odpovědět
avatar
viagra side effects discount generic viagra <a href="http://hpviagrajoagin.com/">how does viagra work</a>
odpověděl(a)
avatar
libertarian socialism
is generic cialis available in the united states
https://drinksomethingreal.com
average cost of cialis prescription
cialis 25mg
<a href=https://drinksomethingreal.com>Cialis 100 mg</a>
cialis posologie
express scripts cialis cost
https://drinksomethingreal.com
paypal excepted generic cialis
buy cialis spain
<a href=https://drinksomethingreal.com>cialis 100 mg</a>
odpověděl(a)
avatar
buy cheap cialis pills <a href="http://www.mayavanrosendaal.com">buy cialis no prescription</a>
http://www.mayavanrosendaal.com

http://firsturl.de/0ur939L
http://c-way.com.ua/index.php?subaction=userinfo&user=EliasenLentz9
http://adfoc.us/x71414158
odpověděl(a)
avatar
ang dating daan usa <a href="http://godv.chiropractorelizabethtown.com/asain-dating-in-florida.html">asain dating in florida</a> http://ttu.caribbean-polo.com/houston-dating-services.html
trans dating philadelphia <a href="http://lsfb.drnethers.com/list-of-free-usa-dating-site.html">list of free usa dating site</a> http://bq.kassidijohnson.info/houston-pedo-dating.html
5 dating site for usa <a href="http://yu.vietnamtravelnow.com/dating-service-dallas.html">dating service dallas</a> http://rq.apex-mg.com/dating-sites-in-usa-list.html
, wellbutrin and cymb... odpovědět
avatar
cymbalta for anxiety cymbalta side effects alcohol <a href="http://cymbaltaweightloss30mg.com/">what are the side effects of taking cymbalta?</a> cymbalta fatigue http://cymbaltaweightloss30mg.com/
odpověděl(a)
avatar
cialis dose
cialis le moin cher
https://christinehulme.com
cialis cost per month
cialis 20mg price at walmart
<a href=https://drinksomethingreal.com>Cheap cialis buy</a>
what is better cialis or viag...
cialis billig bestellen
https://christinehulme.com
cialis_rezeptfrei_nl
cialis reviews side effects
<a href=https://christinehulme.com>20 mg cialis buy</a>
odpověděl(a)
avatar
cialis aus england <a href="http://www.mayavanrosendaal.com">mayavanrosendaal.com</a>
http://www.mayavanrosendaal.com

http://chilp.it/8f7f19e
http://www.docspal.com/viewer?id=-
https://nerdgaming.science/wiki/Cialistablets20mg
, lexapro and clonaze... odpovědět
avatar
how long does it take for lexapro to work lexapro for panic attacks <a href="http://lexaprohighgeneric.com/">lexapro and sleep</a> does lexapro cause weight gain http://lexaprohighgeneric.com/
odpověděl(a)
avatar
buy cialis tadacip in netherlandscheap legitimate cialis <a href="http://http://kaivanrosendaal.com">cialis cheap</a>
dapoxetine and cialis reviewscialis in dubai Buy cheap cialis
odpověděl(a)
avatar
do you need a prescription to get cialiscialis low cost Buy Cialis 10 mg <a href="http://xcialis20mg.com">xcialis20mg.com</a>
http://vb.onverify.com/member.php?467440-TerencePrurb
http://www.glitchforums.com/member.php?action=profile&uid=8275
http://vb.onverify.com/member.php?467440-TerencePrurb
http://www.glitchforums.com/member.php?action=profile&uid=8275
http://vb.onverify.com/member.php?467440-TerencePrurb
odpověděl(a)
avatar
cialis fara retetagenuine cialis Cialis 60mg <a href="http://xcialis20mg.com">xcialis20mg.com</a>
http://www.glitchforums.com/member.php?action=profile&uid=8275
http://vb.onverify.com/member.php?467440-TerencePrurb
http://www.raiderfans.net/forum/member.php?168129-TerenceWet
http://www.made-in-england.co/product/flexitol-lip-balm/?add_to_wishlist=2980
https://merian.borken.de/index.php/kontakt/gaestebuch
http://www.ieat.go.th/ieatcg/webboard/detail/41685
, lisinopril blood th... odpovědět
avatar
lisinopril structure is coughing a side effect of lisinopril <a href="http://lisinopril20mg5mg40mg.com/">lisinopril viagra</a> lisinopril 20 mg price http://lisinopril20mg5mg40mg.com/
, no priscription gen... odpovědět
avatar
<a href="http://cialisblacka800mg.ru/">cialisblacka800mg.ru</a> <a href="http://rhineincapharmacy.ru/">rhine inc viagra</a> <a href="http://primateneamistcanada.ru/">primateneamistcanada.ru</a> <a href="http://periactina.ru/">buy periactin 4mg</a> <a href="http://onlineadrugstore.ru/">cialis canadian pharmacy</a> <a href="http://levothyroxineawithoutascript.ru/">levothyroxine 200 mcg online uk</a> <a href="http://canadian24hourapharmacy.ru/">canadapharmacy</a> <a href="http://canadaapharmacyonline.ru/">canadapharmacy</a> <a href="http://canadianopharcharmy.ru/">canadian pharmacies that accept paypal</a> <a href="http://skyopharmacy.ru/">skypharmacy</a>
odpověděl(a)
avatar
buy real cialis canada
microsoft office specialist excel expert certification
https://drinksomethingreal.com
monthly cost cialis daily use
brand name cialis discount online no rx
<a href=https://christinehulme.com>buy Cheap cialis</a>
aarp discount cialis
buying cialis in turkey
https://drinksomethingreal.com
buying cialis online from canada
online cialis mastercard
<a href=https://christinehulme.com>100 mg cialis</a>
odpověděl(a)
avatar
cialis gunstigfree cialis online <a href="http://http://kaivanrosendaal.com">cheap cialis</a>
generic cialis soft tabscialis online sicher kaufen Buy cheap cialis
odpověděl(a)
avatar
buy cialis original
cialis 200 mg
https://christinehulme.com
fastest super cialis delivery
cialis profesional england
<a href=https://drinksomethingreal.com>cialis 100 mg</a>
buy cialis 5mg online pharmacy
comprar cialis recoger correos
https://drinksomethingreal.com
generic cialis online overnight
buy cialis las vegas
<a href=https://drinksomethingreal.com>cialis buy online</a>
odpověděl(a)
avatar
define cialiscialis online kaufen deutschland <a href="http://californiadeliveryandlogistics.com/#cheap">http://californiadeliveryandlogistics.com</a>
take 2 cialis pillssunrise cialis skylensnw.com
cialis canada online pharmacy no prescriptionbranded cialis mail order http://skylensnw.com/#buy
cialis_generika_aus_deutschlandcialis china made <a href="http://westerndeliveryservice.com/#buy-cialis">http://westerndeliveryservice.com/#cialis</a>
cialis miglior prezzocialisonline4all online pharmacy review http://skylensnw.com/cialis
cialis purchacecialis in qatar http://californiadeliveryandlogistics.com/#cheap
odpověděl(a)
avatar
cialis best preis bestellen <a href="http://www.mayavanrosendaal.com">cialis without prescription</a>
http://www.mayavanrosendaal.com
odpověděl(a)
avatar
review of cialis for bphcomprare cialis generico in italia Buy Cialis online <a href="http://xcialis20mg.com">xcialis20mg.com</a>
odpověděl(a)
avatar
18 and 16 year old dating california <a href="http://cbn.imobilesofts.com/little-women-dallas-amanda-loy-dating-chase.html">little women dallas amanda loy dating chase</a> http://hvv.alkhamsa.org/california-law-on-dating-before-filing-for-divorce.html
eye gazing speed dating new york <a href="http://gste.vietnamtravelnow.com/more-free-dating-sites-in-usa.html">more free dating sites in usa</a> http://cw.schmizzafirstdate.com/reddit-chicago-asian-dating.html
who is san e dating <a href="http://wgos.alkhamsa.net/gay-dating-sites-in-houston-on-internet.html">gay dating sites in houston on internet</a> http://qn.jerryolivelpc.com/russian-dating-ny.html
, trazodone mg mfbdnf... odpovědět
avatar
trazodone weight loss reviews high on trazodone <a href="http://trazodone50mg100mg.com/">can i give my dog trazodone</a> trazodone images http://trazodone50mg100mg.com/
odpověděl(a)
avatar
cialis treatmentcialis generika rezeptfrei kaufen <a href="http://westerndeliveryservice.com/#cheap">http://westerndeliveryservice.com/#cialis</a>
buy cialis swedencost of cialis daily at costco http://westerndeliveryandlogistics.com/#cialis
cialis taglichbuy cialis locally http://skylens.us/#cialis-20m
generic cialis usacialis daily reviews <a href="http://skylensnw.com/#buy">http://skylensnw.com</a>
cialis canada pricenabp drugs online cialis 20 mg californiadeliveryandlogistics.com
buy cialis online south africakamagra cialis online http://californiadeliveryandlogistics.com/#cheap
, ship free viagra sa... odpovědět
avatar
<a href="http://cytotecdrug.com/">cytotecdrug.com</a> <a href="http://cytotecdrug.com/">http://cytotecdrug.com</a> <a href="http://cytotecdrug.com/">http://cytotecdrug.com/</a> <a href="http://aldactonespironolactone.com/">aldactonespironolactone.com</a> <a href="http://aldactonespironolactone.com/">http://aldactonespironolactone.com</a> <a href="http://aldactonespironolactone.com/">http://aldactonespironolactone.com/</a> <a href="http://propranololdrug.com/">propranololdrug.com</a> <a href="http://propranololdrug.com/">http://propranololdrug.com</a> <a href="http://propranololdrug.com/">http://propranololdrug.com/</a> <a href="http://prednisonewithoutascript.com/">prednisonewithoutascript.com</a> <a href="http://prednisonewithoutascript.com/">http://prednisonewithoutascript.com</a> <a href="http://prednisonewithoutascript.com/">www.prednisonewithoutascript.com</a>
, trazodone vs temaze... odpovědět
avatar
max dose trazodone trazodone trazodone <a href="http://trazodoneforsleephcl.com/">trazodone bipolar</a> trazodone and adderall http://trazodoneforsleephcl.com/
odpověděl(a)
avatar
cialis for on-line malaysian buyers
brand name cialis in hong kong
https://drinksomethingreal.com
what is the price of cialis 20mg
cialis eli lilly
<a href=https://drinksomethingreal.com>cialis</a>
buy cialis online cheap prices
cialis e priligy insieme
https://drinksomethingreal.com
quickest way to get cialis
comprar cialis seguro
<a href=https://christinehulme.com>Cialis 100 mg</a>
odpověděl(a)
avatar
generic cialis online best price <a href="http://www.mayavanrosendaal.com">buy cialis no prescription</a>
http://www.mayavanrosendaal.com

http://hibookmark.tk/story.php?title=www-cialis-20m-tabalafil-4#discuss
http://www.householdtipsandtricks.org/index.php?qa=user&qa_1=filtenborgeliasen1
http://www.lightfxllc.com/index.php?qa=user&qa_1=lentzmcclure4
odpověděl(a)
avatar
half cialiscialis generico comprar Buy Cialis 40 mg <a href="http://xcialis20mg.com">http://xcialis20mg.com</a>
http://www.glitchforums.com/member.php?action=profile&uid=8275
http://www.glitchforums.com/member.php?action=profile&uid=8275
http://vb.onverify.com/member.php?467440-TerencePrurb
http://ecomir-dnr.ru/forum/profile.php?id=749065
http://www.glitchforums.com/member.php?action=profile&uid=8275
odpověděl(a)
avatar
i am looking for free dating site in usa <a href="http://bhzs.imobilesofts.com/intersex-dating-san-diego.html">intersex dating san diego</a> http://pcx.vietnamadventurer.com/lesbian-dating-services-in-florida.html
dating advice in phoenix area <a href="http://yb.vietnamadventurer.com/speed-dating-in-rockland-county-ny-sept-2019-calendar.html">speed dating in rockland county ny sept 2019 calendar</a> http://dc.gingerbread-house-patterns.com/online-sex-dating-sites-los-angeles.html
speed dating upstate new york <a href="http://gp.photographybyreginamarie.com/senior-citizen-dating-in-hudson-valley-ny.html">senior citizen dating in hudson valley ny</a> http://uqow.russellandkassidi.com/fetlife-jacksonville-florida-gay-dating.html
, tylenol and lisinop... odpovědět
avatar
lisinopril pill what type of drug is lisinopril <a href="http://lisinoprilcoughonline.com/">blood pressure medicine lisinopril</a> cough from lisinopril http://lisinoprilcoughonline.com/
, lisinopril blood pr... odpovědět
avatar
lisinopril hctz side effects does lisinopril cause constipation <a href="http://lisinoprilhctzbuy.com/">lisinopril/hydrochlorothiazide</a> what should not be taken with lisinopril? http://lisinoprilhctzbuy.com/
odpověděl(a)
avatar
cheap brand cialis canadian
cialis for daily use side effects
https://christinehulme.com
has anyone bought cialis online
adderall and cialis
<a href=https://christinehulme.com>cheap price</a>
cialis pills review
costco pharmacy cialis cost
https://drinksomethingreal.com
cheapest generic cialis online
when is the best time to take cialis
<a href=https://christinehulme.com>buy Cialis 20 mg</a>
odpověděl(a)
avatar
hollywood florida dating grannies <a href="http://pj.vietnamtravelnow.com/free-lesbian-dating-houston.html">free lesbian dating houston</a> http://as.pizzaschmizza.com/dating-sites-on-florida.html
chicago dating scene <a href="http://bhzs.imobilesofts.com/arlington-texas-dating.html">arlington texas dating</a> http://biuk.jerryolivelpc.com/malayalee-dating-usa.html
greek dating los angeles <a href="http://ljo.nailsbykassidi.com/dating-site-for-houston-astros-fans.html">dating site for houston astros fans</a> http://ylq.jerrywolivelpc.com/what-is-the-most-popular-dating-app-in-austin-texas.html
, trazodone package i... odpovědět
avatar
trazodone seroquel trazodone and erections <a href="http://trazodonehighbuy.com/">trazodone medicine</a> 100mg trazodone http://trazodonehighbuy.com/
odpověděl(a)
avatar
generic cialis user reviews
what kind of doctor prescribes cialis
https://drinksomethingreal.com
cialis low cost
cialis thailand buy
<a href=https://drinksomethingreal.com>cialis buy online</a>
cialis prescription price australia
legit website to buy cialis
https://christinehulme.com
secure ordering online cialis
price of cialis in kenya
<a href=https://drinksomethingreal.com>cialis</a>
odpověděl(a)
avatar
cialis lilly onlinegeneric cialis online usa master card <a href="http://http://kaivanrosendaal.com">Buy cheap cialis</a>
buying cialis on linemedicina mas barata que la cialis cheap cialis
odpověděl(a)
avatar
cialis stock price <a href="http://www.mayavanrosendaal.com">buy cialis</a>
http://www.mayavanrosendaal.com

https://getpocket.com/redirect?url=https%3A%2F%2Fskylensnw.com%2F
https://markable.in/file/0d9d9e54-335d-11e9-bd69-0a41a440e2ed.html
http://kingbookmark.ga/story.php?title=generic-cialis-20mg-price-2#discuss
, cialis 20 mg nscgsf... odpovědět
avatar
buy real cialis online cheapest cialis <a href="http://cialisgeans.com/">cheap cialis online pharmacy</a>
odpověděl(a)
avatar
cialis 20 mg online
do you need a prescription for generic cialis
https://drinksomethingreal.com
cialis doses recommended
buying cialis in usa
<a href=https://drinksomethingreal.com>buy cialis</a>
cialisis branded
buy cialis beijing
https://christinehulme.com
what is liquid cialis online
taking 40mg of cialis
<a href=https://drinksomethingreal.com>cialis 100 mg</a>
odpověděl(a)
avatar
cialis sicurocialis 20mg en aspirine <a href="http://http://kaivanrosendaal.com">Buy cheap cialis</a>
buy cialis one day receiptis generic cialis good or bad cialis cheap
, cialis sale abngfri... odpovědět
avatar
online pharmacy cialis cialis pills <a href="http://cialishwzbm.com/">buying cialis online</a>
odpověděl(a)
avatar
buy cialis montrealbuy cialis pattaya Buy Cialis online <a href="http://xcialis20mg.com">http://xcialis20mg.com</a>
http://bbs.zaixiancaishen.com/home.php?mod=space&uid=69118
http://rockby.net/profile.php?mode=viewprofile&u=67104
http://vb.onverify.com/member.php?467440-TerencePrurb
http://archiv.febiofest.cz/21_archive/en/discussion/organizace-festivalu-1?odpovedet=7152
https://kokiqiu.poker/mendapatkan-keuntungan-dengan-bermain-judi-dominoqq-online/#comment-216531
http://pabloaguilar.com/gallery/3-che-car/#comment-354340
, cialis coupon nnbzg... odpovědět
avatar
buy cheap cialis online tadalafil online <a href="https://cialisjesh.com/">how to order cialis online safely</a>
odpověděl(a)
avatar
buy cialis c80
online cialis noprescription paypal
<a href="http://www.mayavanrosendaal.com">buy cialis without prescription</a>
liquid cialis blue bottle
legal cialis online
cialis without prescription
price for cialis 5mg
liquid cialis blue bottle
<a href="http://www.mayavanrosendaal.com">buy cialis without a doctor's prescription</a>
cialis_im_internet_kaufen
cialis online bestellen paypal
buy cialis without prescription
odpověděl(a)
avatar
cialis 20mg glaxo companycialis sin receta medica cheap cialis <a href="http://xcialis20mg.com">http://xcialis20mg.com</a>
http://www.nptm.ru/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=2367639
http://boards.brownpride.com/member.php?u=393264
http://vb.onverify.com/member.php?467440-TerencePrurb
http://divo.tomsk.ru/divo_forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=571007
http://www.raiderfans.net/forum/member.php?168129-TerenceWet
odpověděl(a)
avatar
dating profile coach austin <a href="http://ndy.usnavyeducation.com/cupid-dating-site-phone-number-usa.html">cupid dating site phone number usa</a> http://tz.funtimesdallas.com/city-data-forum-chicago-dating.html
when did california courts decide that you couldnt fire dating employees <a href="http://pvzk.russellandkassidi.com/local-dating-sites-for-pasco-county-florida.html">local dating sites for pasco county florida</a> http://tjuv.gingerbread-house-patterns.com/gay-dating-service-los-angeles.html
houston dating free <a href="http://wzno.schmizzafirstdate.com/popular-dating-site-in-west-texas.html">popular dating site in west texas</a> http://xeu.gamebuzzmedia.com/florida-gay-dating.html
, order cialis nsvdPr... odpovědět
avatar
generic cialis online pharmacy liquid tadalafil <a href="http://joicialisosn.com/">cialis viagra online</a>
odpověděl(a)
avatar
cialis loan online
online pharmacy for cialis review
<a href="http://www.mayavanrosendaal.com">buy cialis without a doctor's prescription</a>
fanda pharmacy hong kong cialis
is cialis on the pbs
mayavanrosendaal.com
cialis controindicazioni
canada cialis mastercard accepted
<a href="http://www.mayavanrosendaal.com">mayavanrosendaal.com</a>
do you need a prescription for cialis in the us
sam's club cialis price
mayavanrosendaal.com
odpověděl(a)
avatar
part d covering cialis for prostratesuper facialist vitamin c eye cream review Buy Cialis 20mg <a href="http://xcialis20mg.com">http://xcialis20mg.com</a>
http://vb.onverify.com/member.php?467440-TerencePrurb
http://www.raiderfans.net/forum/member.php?168129-TerenceWet
http://www.pravanet.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=960062
https://unmasqued.rpginitiative.com/member.php?action=profile&uid=1758
http://vb.onverify.com/member.php?467440-TerencePrurb
odpověděl(a)
avatar
speed dating lyon la voile <a href="http://awhx.francesjaye.com/reddit-los-angeles-dating-subreddit.html">reddit los angeles dating subreddit</a> http://ouk.vistacollege-mail.com/austin-texas-high-wealth-dating-site.html
our time dating site san luis obispol <a href="http://auc.alkhamsa.org/san-francisco-49ers-quarterback-dating.html">san francisco 49ers quarterback dating</a> http://cwdi.nailsbykassidi.com/backpage-dating-san-francisco.html
how to meet student girls dating new york <a href="http://pcx.vietnamadventurer.com/german-dating-chicago.html">german dating chicago</a> http://uo.vietnamadventurer.com/alexis-texas-dating-show.html
, cialis sale fndgnaT... odpovědět
avatar
can i buy cialis over the counter cialis 20mg <a href="http://cialishe.com/">buy cialis on ebay</a>
, buy discount viagra... odpovědět
avatar
generic viagra walmart cheap generic viagra <a href="http://viagrafa.com/">when will viagra be generic</a>
, viagra women asnngf... odpovědět
avatar
buy cheap viagra online tadalafil cialis <a href="http://viagraeq.com/">cheap viagra pills online</a>
, cialis for sale msn... odpovědět
avatar
buy cialis online cheap buy tadalafil <a href="http://cialisfw.com/">buy generic cialis online safely</a>

Strana:  1 ... « předchozí  121 122 123 124 125 126 127 128 129   další » ... 133
  • 14.04.2015 - Úprava vzhľadu a aktual. galérii
  • 12.04.2015 - Pridané nové fotografie
  • 28.03.2015 - Prispôsobovanie designu
  • 29.02.2015 - Update galérií
Reklama ENDORA.cz Google+