Ospravedlňujeme sa, ale webstránka zatiaľ nie je optimalizovaná na vaše zariadenie. Nadar 2 - creativity hideout.
Kategorie: História X

Bitva o Británii

Bitva o BritániiPsal se rok 1940. Bitva o Británii byla první čistě leteckou bitvou v dějinách válek. Celý její průběh se odehrával pouze ve vzduchu, kde se také rozhodlo o výsledku. Tak jak je pojmenována dnes ji nazval Winston Churchill, který po té co byla poražena Francie prohlásil: „Bitva o Francii skončila. Očekávám, že začne bitva o Británii.“ A historie mu dala za pravdu, opravdu necelý měsíc po podepsání příměří mezi Francií a Německem se na britském nebi utkala RAF (Royal Air Force) a Luftwaffe.

Důležitou zmínkou je, že ani tak nešlo o Británii samotnou jako o vzdušný prostor nad ní a zejména nad kanálem La Manche. To ovšem Winston Churchill nejspíš neočekával, protože jak sám řekl: „Budeme bojovat na plážích, budeme bojovat v přístavištích, na polích, v ulicích, a v horách.“ Z čehož jasně vyplývá, že neočekával boj ve vzduchu, alespoň ne v takové míře jak se ukázalo. Za Bitvu o Británii můžeme tedy považovat letecké souboje nad Británií a kanálem La Manche v období od července do listopadu 1940. Přesněji se někdy uvádí 10. červenec až 31. říjen. Úkolem Luftwaffe bylo zničit RAF a RAF se zase snažila udržet si dostatečnou bojeschopnost a dostatek sil k zadržení případné invaze.

Velitelé

Hugh Dowding
Keith Park
Trafford Leigh-Mallory
Hermann Göring
Albert Kesselring
Hugo Sperrle
Rino Corso Fougier

Po dobytí Francie zůstal Německu v západní Evropě poslední nepřítel – „ostrovní říše“ nebo také proradný Albion (jak ji nazývali němečtí letci první světové války). Pro získání Anglie bylo nezbytné vylodění, neboť letecky nešlo přepravit větší množství pozemních vojsk včetně potřebné techniky. K tomu bylo, ale zapotřebí získat převahu na moři, což v souboji s námořní velmocí jako je Británie není vůbec snadné. Německý štáb se domníval, že pro samotné vylodění nebude zapotřebí úplné převahy na vlnách kanálu La Manche, když Luftwaffe vybojuje převahu ve vzduchu, což se zdálo jednodušší, zejména díky chvástavým řečím Hermanna Göringa. A tak se začal rodit plán na první velkou leteckou bitvu.

Počátky bojů

První fáze bitvy o Británii začala dne 10. července 1940, kdy německé letectvo podnikalo občasné útoky na konvoje, a to zejména svými střemhlavými bombardéry Junkers Ju 87 Stuka. V průběhu jednoho měsíce docházelo i ke vzájemným střetnutím britských a německých pilotů v osobních soubojích. 1. srpna 1940 vydalo vrchní velitelství Wehrmachtu směrnici č. 17 o vedení letecké a námořní války, ve které se ukládalo:

* zničit RAF a britský letecký průmysl

* rozvrátit zásobování Velké Británie potravinami

* působit co největší ztráty britskému obchodnímu a válečnému loďstvu.

Posádka bombardéru Junkers Ju 88 se připravuje k náletu.

img

Junkers Ju 87

img

O den později vydalo velitelství Luftwaffe rozkaz k akci, kterou měla být během čtyř dnů leteckých útoků vyřazena letištní síť v jižní Anglii. Tato akce, která byla po obdržení předpovědi počasí naplánovana velitelstvím Luftwaffe na 13. srpna, dostala krycí název „Den Orla“ (Adlertag):

12. sprna:
Proběhly první útoky německých bombardérů, které měly vyřadit pět britských radiolokátorů. Na několik dní se však podařilo vyřadit jen radar u Ventnoru.
13. srpna:
Hlavní útok. Začaly první útoky na jedenáct britských letišť, bombardováním však byla postižena i města Portsmouth, Portland a další.
15. srpna:
Luftwaffe provedla velký nálet za použití všech tří leteckých armád, který vyřadil z provozu několik letišť, další byla těžce poškozena. Zcela neúspěšně však skončily nálety části sil 5. letecké armády, která se ze základny Stavanger v Norsku pokoušela bombardovat cíle v okolí Newcastlu. Těžké ztráty utrpěla i 30. bombardovací eskadra, která útočila na britská letiště z dánského Aalborgu. V průběhu 15. srpna utrpěla Luftwaffe největší ztráty, ztratila 75 letounů.

Na poradě velitelů leteckých armád se nejvyšší funkcionáři Luftwaffe rozhodli hledat cestu ke snížení ztrát bombardérů zavedením nové taktiky. Na rozdíl od dosavadní, kdy stíhači působili převážně formou "volného stíhání," měli nyní přímo doprovázet bombardéry a bezprostředně je chránit. To Britům umožnilo na jedné straně včas zjišťovat směry útoků skupin, na straně druhé nebyl jejich radarový systém uzpůsoben na takový počet letounů. Jedno úsekové středisko totiž dokázalo navádět současně nanejvýš čtyři stíhací perutě.

18. srpna:
Probíhaly další velmi těžké boje, přičemž bylo nejvíce ztrát v dosavadním průběhu bitvy na obou stranách. Tento den došlo také k rozhodnutí, že do letecké bitvy nad Anglií se nebudou již nadále používat střemhlavé bombardéry Ju 87 Stuka, které se pro tento typ boje nehodily.
19. srpna:
Německé velení nařídilo, aby došlo k zintezívnění útoků na letiště i továrny na výrobu letadel.
24. srpna:
Byla bombardována města Ramsgate a Portsmouth. Téhož dne v noci byly omylem shozeny bomby i na Londýn.
v noci z 25. na 26. srpna:
Shozením bomb na Londýn byla u Britů vyvolána protiakce a britské bombardovací letectvo učinilo této noci nálet na Berlín.
27. srpna:
Britské letectvo začalo používat systém Tally-Ho, který umožňoval stíhacím perutím povolávat po zjištění náletu jako posilu perutě z jiných úseků. RAF tak dokázala sestavit velká seskupení letounů, přičemž rychlejší a obratnější Spitfire byly určeny na boj s doprovodnými Messerschmitty, zatímco robustnější Hurricany nacházely ve svých zaměřovačích převážně německé bombardéry.

Formace Hurricanů

img

Formace Spitfirů

img

Německý stíhač Messerschmitt Bf 109

img

Německý bombardovací letoun Junkers Ju 88

img

Formace německých středních bombardérů Heinkel He 111

img

V průběhu této fáze boje utrpěly obě strany nejvyšší ztráty za celou bitvu.

Obrat v bitvě o Británii

V této bitvě vycházelo velení německého letectva od počátku z optimistických údajů o ztrátách nepřítele. RAF sice ztráty utrpěla, ale její bojeschopnost to neovlivnilo. Letecký průmysl dodával dostatek kvalitních letounů Spitfire a Hurricane, problém byl s piloty, těch bylo málo. Proto byli intenzívně přeškolováni zahraniční piloti, kteří emigrovali ze států Evropy okupovaných Třetí říší nebo přišli jako dobrovolníci. Významnou posilou byli i piloti, kteří uprchli z Protektorátu Čechy a Morava a kteří se podíleli na bojích v bitvě o Británii. Nejúspěšnějšími československými letci v bitvě o Británii vůbec se stali Josef František, který měl, jako člen polské 303. perutě, potvrzeno 17 zničených nepřátelských letounů a Karel Kuttelwascher, který měl zaznamenáno v bitvě o Británii 18 sestřelů, ale někdy je uváděno rovných 20 (dvě letadla ve Francii v roce 1940).

Piloti 303. polské perutě

img

V září začalo docházet k postupnému obratu v bitvě o Anglii. 4. září za účasti fanatického davu, jak bývalo na jeho proslovech v celku tradiční, hrozil Hitler ve Sportovním paláci v Berlíně Velké Británii barbarskými leteckými útoky. Den po té nařídil, aby první masový letecký útok na Londýn začal 7. září. Toho dne přijel do města Calais velitel Luftwaffe Hermann Göring, aby osobně řídil útoky německého letectva proti Spojenému království. První úder Brity překvapil, protože neočekávali, že dojde k bombardování Londýna. Útoky na britské hlavní město pokračovaly prakticky až do 13. listopadu 1940, přičemž noční nálety byly uskutečňovány takřka každou noc. Němečtí pohlaváři se domnívali, že bombardováním zničí morálku obyvatelstva, což přispěje k britské kapitulaci. Bombardování Londýna však paradoxně přispělo ke konsolidaci RAF, protože se Luftwaffe tolik nezaměřovala na anglická letiště. Britský letecký maršál Trafford Leigh-Mallory, který přišel s nápadem "velkých pluků," tak mohl svoji taktiku soustřeďování perutí RAF dovést k ještě větší dokonalosti. Nálet, který měl zlomit britský odpor, uskutečnila Luftwaffe dne 15. září. Fighter Command mělo v ten den k dispozici celkový počet stíhačů 581 složený ze Spitfirů a Hurricanů, což bylo o něco málo více než začátkem bitvy i navzdory ztrátám, které v průběhu utrpěly. I stíhací složka Luftwaffe v dosavadních bojích utrpěla značné ztáty - k 7. září stav jejích jednomotorových stíhacích letadel schopných nasazení poklesl na 533. Dne 15. září při tak očekávaném náletu na Londýn, však RAF dokázala soustředit veškeré své síly a postavila se na zuřivý odpor. Britskému velitelství stíhacího letectva se podařilo poprvé použít proti nepříteli všechny tři stíhací skupiny současně. Celý den probíhaly tvrdé boje, při nichž RAF způsobila ztrátu 56letounů Luftwaffe.

Doznívání bojů

Ještě víc než samotné ztráty však Němce vyděsila skutečnost, že RAF a celá protivzdušná obrana, o níž se domnívali, že leží v troskách, je v podstatě nedotčena. V následujících dnech intenzita bojů polevila. 17. září vydalo německé vrchní velení rozkaz, že operace Seelöwe (invaze do Velké Británie), která se měla uskutečnit za předpokladu úspěšného průběhu bitvy o Anglii, se odkládá na neurčito. 19. září nařídilo německé velení letectva zesílit útoky na britské zásobovací pozice a zařízení. Velitelé 2. a 3. německé letecké armády obdrželi rozkaz bombardovat zejména britské přístavy a zaminovávat je. 7. listopadu vydal maršál Göring rozkaz k provedení mohutných úderů na města Liverpool, Birmingham a Coventry. Posledně jmenované město bylo dne 14. listopadu plošně vybombardováno a stalo se paradoxně předmětem zkoumání britského velitelství bombardovacího letectva a modelem pro přípravu útoků na německá velkoměsta. Bombardování Velké Británie probíhalo již v menší intenzitě prakticky až do jarních měsíců roku 1941. Posledním velkým vzepětím Luftwaffe byl noční nálet z 10. května 1941, který velmi tvrdě postihl Londýn.

Následky bombardování Londýna

img

Winston Churchill v Coventry po bombardování. V pozadí trosky katedrály sv. Michala.

img

Porovnání taktické situace

1.Britové na rozdíl od Němců dokázali zapojit radar do systému včasné výstrahy. V tom navíc ještě figurovala široká síť pozorovatelů z tzv. Observer Corps, která sledovala německé formace po překročení pobřeží.

2.Britové disponovali výhodou v oblasti radiového zpravodajství. Mimo informací pocházejících z rozluštěných německých depeší šifrovaných přístrojem Enigma, šlo i o informace získané sledováním radiového provozu bombardérů Luftwaffe, které byly užitečnou pomůckou při určování rozsahu a směřování německých náletů.

3.Při náletech na Londýn Němeci nedokázali svým bombardérům zajistit dostatečnou ochranu po celé trase, neboť stíhači měli nad Londýnem příliš málo paliva na agresivní boj.

4.Němci si mohli zvolit čas, místo i sílu útoku, zatímco Britové pouze místo a sílu reakce. S tím, jak Luftwaffe pronikala hlouběji nad pevninu, získávala RAF čas ke shromáždění a koordinaci svých letounů.

5.Boje se odehrávaly relativně daleko od německých základen nad nepřátelským územím, což znamenalo, že ztráty německých pilotů byly definitivní; zpravidla ani poškozený letoun se nedostal dost daleko od nepřítele, aby mohla být jeho posádka zachráněna svými. Naproti tomu piloti RAF byli sestřelováni nad domácím územím a pokud nebyli zraněni, mohli teoreticky již pár hodin nato opět odstartovat k boji v novém nebo opraveném letadle. Na druhou stranu, námořní záchranná služba RAF byla teprve v plenkách, zatímco Němci disponovali propracovaným systémem na zachraňování pilotů z moře.

Zahraniční piloti

Kromě britských pilotů RAF a FAA (Fleet Air Army) se bitvy o Británii účastnili též piloti z mnoha zemí světa, přičemž českoslovenští piloti tvořili jejich významnou složku. Dále se bojů účastnili ve větší míře piloti z Polska, Nového Zélandu, a Kanady, v menší míře z Belgie, Austrálie, Jižní Afriky, Francie, Irska, USA, Jamajky, Palestiny a Jižní Rhodesie.

Naše stíhací esa:

První číslo je počet sestřelených strojů, druhé počet pravděpodobně sestřelených a třetí počet poškozených strojů. Úspěchy za jménem odpovídají francouzskému systému započítávání sestřelů, v závorce jsou úspěchy vyjádřené britskou normou.
* S/Ldr Karel Kuttelwascher, DFC & bar: 20–2–5 (18 1/2, 2, 5)
* Sgt Josef František, DFM & bar: 17–1–0 (17, 1, 0)
* W/Cdr Alois Vašátko, DFC: 15–4–1 (6 7/10, 2 3/4, 1)
* S/Ldr František Peřina: 12–2–1 (6 1/2, 2, 1)
* S/Ldr Otto Smik, DFC: 11–1–3 (11, 1, 3 +3 střely V1)
* F/Lt Josef Stehlík: 10–3–1 (5 1/5, 2 1/2, 1)
* S/Ldr Miloslav Mansfeld, DSO, DFC: 10–0–2 (10, 0, 2 + 2 střely V1)
* F/O Leopold Šrom: 8–2–1 (6 1/3, 1 1/2, 1/4)
* F/Lt Václav Cukr: 8–0–0 (4 9/10, 0, 0)
* S/Ldr Otmar Kučera, DFC: 7–1–1 (5 5/6, 1, 1)

DFC-Distinguished Flying Cross (Záslužný letecký kříž)

img Je vojenské vyznamenání udělované ve Velké Británii pilotům Royal Air Force nebo dříve důstojníkům letectev zemí Commonwealthu za odvážný čin nebo činy, hrdinství, odvahu a statečnost nebo příkladnou službu ve vzdušných operacích proti nepříteli.

DSO-Distinguished Service Order (Řád za vynikající službu)

img Je vojenské vyznamenání udělované ve Velké Británii a dříve také v zemích Commonwealth‎u za zásluhy či vynikající službu důstojníkům ozbrojených sil v době války, nejčastěji přímo v boji.

DFM-Distinguished Flying Medal (Záslužná letecká medaile)

img Bylo vojenské vyznamenání udělované ve Velké Británii pilotům RAF za chrabrý čin nebo činy,kuráž nebo oddanost k povinnosti, v aktivních operacích proti nepříteli.

Obdiv autora

Těmto československým hrdinům patří více než velké díky za to, s jakou chrabrostí a odhodlaností odvážně bojovali za eliminaci Hitlerova nacistického Německa. Služby, které tito muži prokazovali britské RAF byly vskutku výborné, dokazovaly to i válečné řády, které byly těmto mužům připínány na jejich hruď. Posádky byly přitom vysazeny navíc dalšímu nebezpečí v případě sestřelení nad německými územími a zajmutí. Nebyli to britové, kteří by padli do zajetí, ale čechoslováci, kteří nebyli pokládáni za válečné zajatce, ale jako příslušníci Německem ovládaného Protektorátu za velezrádce (takže si dokážeme asi všichni dobře představit co by se s nimi stalo, kdyby se dostali do rukou Němců) – to se týkalo pak v zesílené míře posádek 311. bombardovací perutě, která podnikala dálkové nálety na německé vnitrozemí (částečně až do Itálie)

Slavná věta z úst Winstona Churchilla v té době premiéra Spojeného království ke konci bitvy o Británii hovoří asi za celou bitvu: "Na poli lidských konfliktů nikdy nevděčilo tolik lidí, za tak mnoho, takové hrstce." (Winston Churchill, 20. srpna 1940)

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Strana:  1 ... « předchozí  117 118 119 120 121 122 123 124 125   další » ... 133
, idioRy odpovědět
avatar
fast cash advance
personal loans for bad credit
direct lender payday loans for bad credit
<a href="http://personalloansxbadcredit.com/#">personal loans online</a>
, losigh odpovědět
avatar
voucher cialis generic drugs buy <a href="http://www.cialisongen.com/#">buy cialis online</a> cialis 20mg cialis online
, Boycle odpovědět
avatar
price of cialis pills <a href="http://cialisgendrx.com/#">generic cialis online</a> cuba gooding cialis pills generic cialis online
odpověděl(a)
avatar
c91oiu7 <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a>
odpověděl(a)
avatar
guemy9g <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a>
odpověděl(a)
avatar
binwnjlmokjv ace cash express payday loan <a href=http://rentechpaydayloans.com/>no credit check payday loans</a> payday loans uk <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loan interest rates</a>
odpověděl(a)
avatar
amvbvlarsuez payday loan stores near me <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loans with bad credit</a> fast auto and payday loans <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans that accept prepaid accounts</a>
odpověděl(a)
avatar
khuetsvoxgiz buy online viagra <a href=http://northwestpharmacyc.com/>canadian drugs</a> price for cialis <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canada pharmacy online viagra</a>
cheapest canadian pharmacy. for cialis
odpověděl(a)
avatar
legit payday loans visit this site In our current economic climate, many individuals need cash promptly. There is a lot that goes into a monetary scenario, and lots of people seek to payday advance for assistance. If you're consider this kind of alternative, keep reading this write-up for practical tips regarding this topic. <a href="http://loandayfastgo.com/">Discover More Here</a>
odpověděl(a)
avatar
beyhr2r buy viagra 100 mg <a href="http://sildenapharmacy.com/">click</a> generic vigira viagra & generic sildenafil
, Vibebart odpovědět
avatar
viagra sales in india cialis generic <a href="http://cialisgenwrx.com/#">http://cialisgenwrx.com/</a> cialis offer cialis online
, Liarync odpovědět
avatar
http://paydaymyonline.com
ez money payday loans
loans with bad credit
online loans bad credit
<a href="http://paydaymyonline.com/">quick cash advance online</a>
odpověděl(a)
avatar
vu9g31l <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a>
odpověděl(a)
avatar
nmx09tx <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a>
odpověděl(a)
avatar
pirakipwigih cheapest canadian pharmacy. for cialis canadian online pharmacy cialis viagra 100mg price <a href="http://northwestpharmacyc.com/">cheap cialis at canadian pharmacy</a>
odpověděl(a)
avatar
best online payday loans missouri payday loans In our existing economy, many people require cash money rapidly. There is a lot that goes into a financial scenario, as well as many people aim to payday advance loan for support. Keep reading this post for valuable pointers about this topic if you're consider this type of alternative. <a href="http://loandayfastgo.com/">Payday Loans Online - Cash Advances http://www.rentechinc.com</a>
odpověděl(a)
avatar
mcsdefhbxely natural alternative viagra pharmacy in canada to buy cialis cheap viagra canada <a href="http://www.rometransfersairport.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=838122">viagra canada drug</a>
odpověděl(a)
avatar
v9vjf43 citrate in viagra <a href="http://sildenapharmacy.com/">Sildenafil</a> fildenafil sudenafil
odpověděl(a)
avatar
0kzdrcf what is the function of higra 120 tablets <a href="http://sildenapharmacy.com/">best site for generic viagra reviews</a> sildenafil citrate tablets 100mg Sildenafil sildenapharmacy.com
, Oceanty odpovědět
avatar
http://paydaymyonline.com
alternative to payday loans
loans with bad credit
money loans with bad credit
<a href="http://paydaymyonline.com/">quick cash advance online</a>
, swith odpovědět
avatar
http://paydaymyonline.com
personal cash loans
personal loans for bad credit
short payday loans
<a href="http://paydaymyonline.com/">same day loans</a>
, Boycle odpovědět
avatar
writing experts <a href="http://www.buyessayxus.com/#">pay to write essay</a> buy a doctorate http://buyessayxus.com/
, bantee odpovědět
avatar
money loans bad credit
payday loans online same day
3000 loan
<a href="http://paydaynle.com/#">payday loans near me</a>
, jtewFriptppi odpovědět
avatar
cialis generic online viagra online <a href="http://cialisjesh.com/#">canadian online pharmacy cialis</a>
odpověděl(a)
avatar
just try viagra for ed
odpověděl(a)
avatar
be pink is by pfizer
odpověděl(a)
avatar
viagraprobeprobe paypal
odpověděl(a)
avatar
buy pink viagra by pfizer
odpověděl(a)
avatar
click here viagra soft
odpověděl(a)
avatar
recommended site viagra uk
odpověděl(a)
avatar
teachers union viagra
odpověděl(a)
avatar
viagra for sale cork
odpověděl(a)
avatar
we use it original viagra
odpověděl(a)
avatar
<a href="http://www.rentechinc.com/">payday loan quick cash</a> Maintain in mind that you're essentially not obtaining an income for the next pay period when you take out a payday lending. You're going to require to consider just how to survive what you get up until the adhering to paycheck, since you'll be utilizing much of your following one to spend for this car loan. A lot of individuals don't keep in mind that as well as end up getting extra payday advances and tunneling themselves into financial debt. online payday loans reviews
odpověděl(a)
avatar
test http://google.com/ - TEST
http://www.rentechinc.com/ - 43534777
odpověděl(a)
avatar
sxdaydvjaoox guaranteed payday loans direct lenders <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loan interest rates</a> payday loans austin <a href="http://rentechpaydayloans.com/">online payday loans in ga</a>
odpověděl(a)
avatar
zfezwwugnyfl get a payday loan <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loans direct lenders</a> fast auto and payday loans <a href="http://rentechpaydayloans.com/">online payday loans michigan</a>
odpověděl(a)
avatar
hacmqbfdnqeq buying cialis from canada pharmacy http://northwestpharmacyc.com/ - cialiscanada.com natural alternatives to viagra <a href="http://northwestpharmacyc.com/">pharmacy for cialis</a>
odpověděl(a)
avatar
xsjnxuwfuqrh buy viagra viagra online canadian pharmacy buy viagra without prescription <a href="http://northwestpharmacyc.com/">buy cialis canada</a>
odpověděl(a)
avatar
pkflrjyvgijh sildenafil viagra <a href=http://northwestpharmacyc.com/>best prices for cialis</a> pharmacy cialis <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canada cialis mediine</a>
prescription viagra
odpověděl(a)
avatar
zkyiifdyonrd cialis sales canada canadian pharmacy/cialis cheap viagra generic <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cheap viagra canada</a>
free samples of viagra
odpověděl(a)
avatar
gcjetthftkry viagra pfizer cialis canadian discount canada pharmacy <a href="http://www.usefulenglish.net/story/523442/">samples of viagra and cialis canadian pharmacy</a>
odpověděl(a)
avatar
6yhvcb9 generic viagra 100mg x 10 (sildenafil citrate) <a href="http://sildenapharmacy.com/">click</a> sildenafil citrate 100mg best price viagra & generic sildenafil
, gsgfFriptxzx odpovědět
avatar
legitimate online pharmacy cialis liquid tadalafil <a href="http://cialisovnsm.com/#">cheap cialis viagra online</a>
odpověděl(a)
avatar
9610 generic cialis fast shipping

cialis for sale
<a href="http://cialisuqswl.com/">cialis cheap</a>

getting cialis prescription
odpověděl(a)
avatar
commander du viagra en suisse
odpověděl(a)
avatar
viagra plus chyscorg
odpověděl(a)
avatar
vente is suisse

c2d1 is in england
odpověděl(a)
avatar
<a href="http://www.rentechinc.com/">usa loans payday</a> When you secure a cash advance, keep in mind that you're basically not obtaining an income for the next pay duration. You're going to require to consider how to survive what you obtain till the complying with income, given that you'll be utilizing much of your following one to spend for this lending. A lot of people don't remember that and wind up getting a lot more payday advance loans and tunneling themselves into debt. lowest rate payday loan
odpověděl(a)
avatar
<a href="http://www.rentechinc.com/">payday loans good reviews</a> When you secure a payday loan, remember that you're basically not getting a paycheck for the following pay duration. You're mosting likely to need to think about just how to live on what you obtain up until the complying with paycheck, considering that you'll be making use of much of your next one to pay for this finance. A lot of people do not keep in mind that and also end up obtaining a lot more cash advances and also tunneling themselves into financial debt. online payday loan
odpověděl(a)
avatar
0vrx07e <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a>
odpověděl(a)
avatar
9tplmec <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a> http://loandayfastgo.com/
odpověděl(a)
avatar
xytpyxffxqmc how to get a payday loan <a href=http://rentechpaydayloans.com/>tribal payday loans</a> payday loans cleveland ohio <a href="http://rentechpaydayloans.com/">www.payday loans</a>
odpověděl(a)
avatar
wcdtvwmvbpta payday loans without bank account <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loans direct lenders</a> payday loans reno nv <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans in california</a>
odpověděl(a)
avatar
nhgnnmjdozvg payday loans des moines <a href=http://rentechpaydayloans.com/>online payday loans va</a> quick payday loans online <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans uk</a>
odpověděl(a)
avatar
oiulaocvdnxx low prices on cialis <a href=http://northwestpharmacyc.com/>viagra free sample</a> viagra prices <a href="http://northwestpharmacyc.com/">cheap cialis canada pharmacy</a>
viagra how it works
odpověděl(a)
avatar
vixsyrghdphd www.cialis.com cialis prices in winnipeg pharmacys price of cialis in canada <a href="http://northwestpharmacyc.com/">otc viagra from canada</a>
odpověděl(a)
avatar
medxhrwetdwd natural alternative viagra viagracanada.com purchase female viagra <a href="http://northwestpharmacyc.com/">us pharmacy for cialis</a>
odpověděl(a)
avatar
xzrtyqodyaau female viagra pills <a href=http://northwestpharmacyc.com/>safe generic viagra</a> purchase female viagra <a href="http://northwestpharmacyc.com/">prescription viagra online canada</a>
female viagra
odpověděl(a)
avatar
gggeptoyimny viagra buy on line cheap viagra canada canadianpharmacy <a href="http://northwestpharmacyph.com/">generic cialis for daily use canada</a>
best viagra
odpověděl(a)
avatar
guaranteed approval payday loans direct lenders payday loans in pa In our present economic climate, lots of people require cash rapidly. There is so much that enters into a monetary circumstance, as well as many individuals look to payday advance loan for support. If you're consider this sort of choice, maintain reading this short article for useful tips about this subject. <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a>
odpověděl(a)
avatar
bf7iqw6 viagra online tesco <a href="http://sildenapharmacy.com/">Sildenafil</a> buy caverta resource
, Boycle odpovědět
avatar
<a href="http://cialisonbrx.com/#">cialis</a> cialis online overnight <a href="http://cialisonbrx.com/#">cialisonbrx.com</a> cheap cialis http://cialisonbrx.com generic cialis work http://cialisonbrx.com/ generic cialis uk cialis online hot rod cialis pills buy <a href="http://andyu.cn/?goto=http://cialisonbrx.com">best place to buy cialis online</a>
odpověděl(a)
avatar
<a href="http://www.rentechinc.com/">easy payday+ loans</a> Maintain in mind that you're essentially not getting an income for the following pay duration when you take out a payday funding. You're mosting likely to need to think of exactly how to survive what you obtain till the complying with paycheck, considering that you'll be making use of much of your next one to pay for this funding. A lot of people don't keep in mind that as well as end up obtaining much more payday loans and also tunneling themselves right into debt. payday loan sites
odpověděl(a)
avatar
test http://google.com/ - TEST
http://www.rentechinc.com/ - 43534777
odpověděl(a)
avatar
hxeg7l9 <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a>
odpověděl(a)
avatar
sc0ddvd <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a>
odpověděl(a)
avatar
dfvi44l <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a>
odpověděl(a)
avatar
lqmayqiqdsrw buy viagra http://northwestpharmacyc.com/ - canadian cialis pharmacy reviews what is viagra <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canadian drugstore viagra</a>
odpověděl(a)
avatar
rcyubftscdvj cialis from canada <a href=http://northwestpharmacyc.com/>buying cialis canada</a> over the counter viagra alternative <a href="http://northwestpharmacyc.com/">rx cialis from canada</a>
cialis.com
odpověděl(a)
avatar
rise payday loan browse around this web-site In our present economic climate, lots of people require cash swiftly. There is so much that enters into an economic circumstance, and also many individuals seek to payday advance for assistance. Keep reviewing this short article for practical ideas regarding this subject if you're consider this type of choice. <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a>
odpověděl(a)
avatar
htdtwnbdkton cheap viagra uk canada viagra.com viagra on line <a href="http://devaldi.com/FlexPaper_QnA/index.php?qa=user&qa_1=holebeach6">otc viagra from canada</a>
odpověděl(a)
avatar
by0ybde women viagra <a href="http://www.ubiqueict.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1055655">Buy Generic Viagra (Sildenafil Citrate) Usa http://sildenapharmacy.com</a> is generic viagra available Viagra http://sildenapharmacy.com/
, cialis sale sbhsjcl... odpovědět
avatar
best place to buy cialis online forum cialis soft <a href="http://newviagrakfv.com/#">canadian drugs</a>
, tadalafil cialis be... odpovědět
avatar
canadian pharmacies ratings discount cialis <a href="http://canadianpharmacieshdfc.com/#">recommended canadian pharmacies</a>
odpověděl(a)
avatar
o acheter is en reunion

ed70 we use it is info
odpověděl(a)
avatar
is online farmacia italia

ed70 is receta casero
odpověděl(a)
avatar
fc76 cialis insurance price

cialis insurance price
<a href="http://cialisomqs.com/">comprar cialis em portugal</a>

wow cialis 5mg
odpověděl(a)
avatar
is pill strengths

ab11 is patient co uk
odpověděl(a)
avatar
yohimbe and is together
odpověděl(a)
avatar
7288 wow look it a is


http://ph-ac5da-3-1.com/

is generique levitra
odpověděl(a)
avatar
only for you viagra in canada
odpověděl(a)
avatar
6779 cialis 20mg lilly kaufen
canada buy cialis where in
odpověděl(a)
avatar
campioni viagra generici
odpověděl(a)
avatar
is grande 50 mg
odpověděl(a)
avatar
viagra discounts
odpověděl(a)
avatar
mercury drug store viagra
odpověděl(a)
avatar
m1tzlhd <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a>
odpověděl(a)
avatar
joamfvlucgar payday loan bad credit <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loan</a> payday loans wichita ks <a href="http://rentechpaydayloans.com/">bad credit payday loans direct lenders</a>
odpověděl(a)
avatar
ttsylnwcccqu cialis prices canada <a href=http://northwestpharmacyc.com/>viagra samples</a> buy viagra australia <a href="http://northwestpharmacyc.com/">cialis from usa pharmacy</a>
viagra reviews
odpověděl(a)
avatar
qhcglgbbnwar viagra stories viagra online without prescription canada viagra buy online <a href="http://northwestpharmacyc.com/">purchase cialis in canada</a>
odpověděl(a)
avatar
crqmsxopndhp what happens if a girl takes viagra <a href=http://northwestpharmacyc.com/>india generic viagra</a> tadalafil generic best prices <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canadian pharmacies shipping to usa viagra samples</a>
best price for cialis
odpověděl(a)
avatar
ocqgqjdbjnze viagra online canada viagra pharmacies in india canada pharmacy <a href="http://www.rotoroverflow.com/index.php?qa=user&qa_1=winebath8">lowest price cialis canada</a>
odpověděl(a)
avatar
n6vxwtl vegrfak <a href="http://sildenapharmacy.com/">read full report</a> sildenafil citrate versus viagra Sildenafil Citrate
odpověděl(a)
avatar
ef1tqh8 sildenafil citrate versus viagra <a href="http://sildenapharmacy.com/">helpful site</a> viagria Sildenafil
, liquid tadalafil bn... odpovědět
avatar
buy generic viagra online paypal cialis canada <a href="http://authenticknicksstore.com/#">viagra cialis generic</a>
odpověděl(a)
avatar
s2hxpqf <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a>
odpověděl(a)
avatar
dvbg9sh <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a>
odpověděl(a)
avatar
div2ewp <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a>
odpověděl(a)
avatar
kevlptm <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a> http://loandayfastgo.com/
odpověděl(a)
avatar
lgicfnsarxuh cialis canada online pharmacy <a href=http://northwestpharmacyc.com/>viagra online shop</a> free viagra <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canadian pharcharmies cialis</a>
viagra dose
odpověděl(a)
avatar
qdxmbqmrunlz viagra order online cialis canadian healthproducts buying cialis from canada pharmacy <a href="http://northwestpharmacyc.com/">cialis no precripition canada farmaci</a>
odpověděl(a)
avatar
ceevtumbjqbv viagra canadian pharmacy viagra canadianpharmacy free trial of viagra <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canadian online cialis with coupon codes for discount</a>
odpověděl(a)
avatar
khbhqhasjrjg where to buy viagra <a href=http://northwestpharmacyc.com/>viagra order</a> brand viagra <a href="http://northwestpharmacyc.com/">viagra generic canada</a>
viagra sale online
odpověděl(a)
avatar
nxzgbfasvwsc viagra effects on women women and viagra buy cialis canada <a href="http://northwestpharmacyph.com/">viagra cialis canadian pharmacy</a>
viagra generic canada
odpověděl(a)
avatar
rfrtpomokiyr viagra costs cialis sales canada viagra prescription online <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cialis for canadian residents form india</a>
viagra patent expiration date
odpověděl(a)
avatar
arrkz9p sildenafil 100mg <a href="http://sildenapharmacy.com/">viagraviagra</a> generic sildenafil Buy Generic Viagra http://sildenapharmacy.com/
, Rourict odpovědět
avatar
<a href="http://cialisonbrx.com/#">cialis online</a> generic cialis prices buy <a href="http://cialisonbrx.com/#">http://cialisonbrx.com</a> walmart cialis online pharmacy cialisonbrx.com amazon cialis generic http://cialisonbrx.com/ cialis pharmacy online buy cialis manly cialis tablets <a href="http://61cn.siogon.com/uchome/link.php?url=http://cialisonbrx.com">cialis online</a>
, purchase cialis mjs... odpovědět
avatar
click here to canadian pharmacy online viagra for men <a href="http://canadapharmacyonlineegol.com/#">legit canadian online pharmacy</a>
odpověděl(a)
avatar
c83d generic viagra safe not

viagra for women wiki
<a href="http://viagrawiioq.com/">viagra medicamento generico</a>

hvad koster viagra
odpověděl(a)
avatar
visit web site internet is

ab11 only today being cheap is
odpověděl(a)
avatar
<a href="http://www.rentechinc.com/">no credit check loans</a> When you take out a cash advance, bear in mind that you're essentially not getting a paycheck for the next pay duration. You're going to require to think of exactly how to live on what you get until the adhering to income, since you'll be using much of your next one to spend for this finance. A lot of individuals don't remember that and also wind up obtaining a lot more cash advances and tunneling themselves into debt. small payday loans bad credit
odpověděl(a)
avatar
3urneta <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a> http://loandayfastgo.com/
odpověděl(a)
avatar
trdxubuoxghf payday loans ohio <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loans charlotte nc</a> payday loans deposited on prepaid debit card <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loan apps</a>
odpověděl(a)
avatar
kjspljchqrdo natural alternative to viagra http://northwestpharmacyc.com/ - buy cialis canada cheap viagra from india <a href="http://northwestpharmacyc.com/">cialis for sale in canada</a>
odpověděl(a)
avatar
yybrlbxmudhx buy viagra now low cost viagra from canada cheap viagra <a href="http://northwestpharmacyc.com/">brand cialis from canada</a>
odpověděl(a)
avatar
payday loans in ny Payday loans In our present economic situation, lots of people need cash money swiftly. There is so much that goes into a financial circumstance, as well as lots of people aim to payday loans for assistance. Keep reviewing this post for practical suggestions regarding this topic if you're consider this type of alternative. <a href="http://loandayfastgo.com/">blog link</a>
odpověděl(a)
avatar
bpalgunmdwvf viagra pharmacy viagra soft viagra online sales <a href="http://northwestpharmacyph.com/">certified canadian cialis</a>
viagra cheapest price
odpověděl(a)
avatar
mlpklrhggjzi female viagra does it work canadian pharmacy viagra canadian pharmacy <a href="http://jarroba.com/foro/index.php?qa=user&qa_1=bumperbook8">canada pharmacies cialis</a>
odpověděl(a)
avatar
ridwnnqhgkjq cialis order canada canadian pharmacy buy cialis without prescription women taking viagra <a href="https://xypid.win/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">price comparison on cialis canadian oharmacy</a>
odpověděl(a)
avatar
m23gfql viagra (sildenafil citrate <a href="http://sildenapharmacy.com/">view siteA…</a> women viagra Discover More
odpověděl(a)
avatar
lzkyru3 generac viagra <a href="http://sildenapharmacy.com/">[link]</a> buying generic viagra in the usa sildenafil citrate versus viagra
, generic cialis xmgf... odpovědět
avatar
canadian pharmacy online androgel cialis no prescription <a href="http://canadianpharmacyonlinervii.com/#">canadian healthcare online pharmacy</a>
odpověděl(a)
avatar
get is online at

019f comprare is farmacia
odpověděl(a)
avatar
much is canada

ab11 is is ogame levitr
odpověděl(a)
avatar
maximale dosering is

ab11 is shop in kolkata
odpověděl(a)
avatar
bvxmbyowmhxu viagra overnight http://northwestpharmacyc.com/ - buy cialis online canada viagra overnight shipping <a href="http://northwestpharmacyc.com/">generic cialis from canadian companies</a>
odpověděl(a)
avatar
iesbbzwcnpuk how to take viagra <a href=http://northwestpharmacyc.com/>canadian pharmacy cialis and viagra</a> buy viagra canada <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canadian viagra on line</a>
online pharmacies cialis
odpověděl(a)
avatar
mqsvlimatibt canadian cialis canadian pharmacies cialis online viagra sales <a href="http://northwestpharmacyc.com/">best online pharmacy to buy cialis pro</a>
odpověděl(a)
avatar
ycebpkijrpez safe generic viagra cialis sales canada best prices for cialis <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canada pharmacy for viagra</a>
odpověděl(a)
avatar
flztzvjkhahj 100mg viagra <a href=http://northwestpharmacyc.com/>viagra natural</a> buy viagra online at <a href="http://northwestpharmacyc.com/">is viagra an otc drug in canada</a>
generic cialis canadian
odpověděl(a)
avatar
neooqibpidou canadian pharmacy tadalafil online cheap viagra canadian cialis online pharmacy <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canadian pharnacy cialis</a>
cialis pharmacy
odpověděl(a)
avatar
eraqflmmqysa price of cialis in canada canadian pharmacies shipping viagra to usa generic cialis canadian <a href="http://www.igiannini.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1317708">cialis sold in canada</a>
odpověděl(a)
avatar
rwowi2m usa viagra pharmacy <a href="http://sildenapharmacy.com/">sildenafil citrate 100 mg</a> generic viagra usa pharmacies viagra
odpověděl(a)
avatar
x0s3q4n viagre <a href="http://sildenapharmacy.com/">moreA…</a> order viagra sites
odpověděl(a)
avatar
4ah287p sildenafil citrate 100 mg <a href="http://sildenapharmacy.com/">Buy Generic Viagra sildenapharmacy.com</a> sildenafil 20 mg This Site
, generic viagra nndh... odpovědět
avatar
cheap viagra online canadian pharmacy generic viagra online pharmacy <a href="http://canadianonlinepharmacystbm.com/#">canadian vet pharmacy online</a>
odpověděl(a)
avatar
is naturale erbe

019f at is good name brand
odpověděl(a)
avatar
is global sales

5592 is 5mg prix forum
odpověděl(a)
avatar
rs77kq0 <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a>
odpověděl(a)
avatar
7dww043 <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a>
odpověděl(a)
avatar
rhmldwtqinai texas car title and payday loans <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loans direct lenders</a> payday loans uk <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loan places near me</a>
odpověděl(a)
avatar
swsvfahqldye cialis canadian pharmacy http://northwestpharmacyc.com/ - canadiancialis.com buy viagra canada <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canadian pharcharmy online tadalista generic cialis</a>
odpověděl(a)
avatar
dbcqoqhwtfey tadalafil canada <a href=http://northwestpharmacyc.com/>generic viagra from india</a> canadian pharmacy viagra <a href="http://northwestpharmacyc.com/">prescription cialis in canada</a>
generic viagra no prescription
odpověděl(a)
avatar
fhbrppwgknfi canadianpharmacy viagra-canada cialis in canada <a href="http://northwestpharmacyc.com/">cialis for daily use from canadian pharmacies</a>
odpověděl(a)
avatar
hwnipnrzlsww viagra dosages <a href=http://northwestpharmacyc.com/>buying cialis in canada</a> buy pfizer viagra <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canada cheap cialis</a>
buy brand viagra
odpověděl(a)
avatar
vxhzpl7 100mg generic viagra <a href="http://sildenapharmacy.com/">sidenfal</a> generic for viagra Viagra sildenapharmacy.com
odpověděl(a)
avatar
coffew9 buy revatio <a href="http://sildenapharmacy.com/">buy sildenafil generic viagra</a> sildenafil order Generic Viagra (Sildenafil Citrate) Usa http://sildenapharmacy.com/
, buy viagra soft nnb... odpovědět
avatar
canadian pharmacy phentermine real viagra for sale <a href="http://canadianpharmacyecyn.com/#">canadian pharmacy prices</a>
odpověděl(a)
avatar
do is pills look like

79e6 is for sale from canada
odpověděl(a)
avatar
viagra libido
odpověděl(a)
avatar
<a href="http://www.rentechinc.com/">fast cash payday loan online</a> Maintain in mind that you're basically not obtaining an income for the following pay duration when you take out a payday lending. You're mosting likely to require to consider exactly how to live on what you get up until the complying with paycheck, considering that you'll be utilizing much of your following one to pay for this car loan. A lot of people don't remember that and also wind up obtaining much more cash advances as well as tunneling themselves right into financial obligation. cheapest payday loan
odpověděl(a)
avatar
<a href="http://www.rentechinc.com/">online payday loan advance</a> When you take out a payday loan, keep in mind that you're basically not getting a paycheck for the following pay duration. You're going to need to think about just how to survive what you get until the complying with income, since you'll be using much of your next one to pay for this finance. A lot of individuals do not bear in mind that and also end up obtaining more payday loans and tunneling themselves right into financial obligation. cash advances payday loans
odpověděl(a)
avatar
p5nuaef <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a>
odpověděl(a)
avatar
gyiazrerkxzn ez payday loans <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loans illinois</a> apply for payday loan <a href="http://rentechpaydayloans.com/">online payday loans texas</a>
odpověděl(a)
avatar
haiguqrktlza pfizer viagra http://northwestpharmacyc.com/ - canadian generic cialis herbal viagra alternative <a href="http://northwestpharmacyc.com/">cialis in canada</a>
odpověděl(a)
avatar
mdnygiaxumkr cialis online from canada <a href=http://northwestpharmacyc.com/>viagra 50 mg</a> online pharmacy cialis <a href="http://northwestpharmacyc.com/">cialis safe canadian pharmacy</a>
viagra overdose
odpověděl(a)
avatar
jzgvmzzixqqr cialis pills for sale <a href=http://northwestpharmacyc.com/>viagra 100 mg</a> generic cialis from canada <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canadian generic viagra</a>
canadian pharcharmy online
odpověděl(a)
avatar
payday loans that accept prepaid accounts www.Rentechinc.com In our current economic climate, many people need cash money promptly. There is so much that enters into a monetary circumstance, and also many individuals seek to cash advance for assistance. If you're consider this kind of alternative, keep reading this short article for practical ideas regarding this topic. <a href="http://loandayfastgo.com/">check out your url</a>
odpověděl(a)
avatar
5tpx1tn pfizer viagra <a href="http://sildenapharmacy.com/">Sildenafil Citrate</a> viagra buy in canada Buy viagra
odpověděl(a)
avatar
2zeaadm viagar <a href="http://sildenapharmacy.com/">Buy Generic Viagra (Sildenafil Citrate) Usa</a> sidenafil sildenafil

Strana:  1 ... « předchozí  117 118 119 120 121 122 123 124 125   další » ... 133
  • 14.04.2015 - Úprava vzhľadu a aktual. galérii
  • 12.04.2015 - Pridané nové fotografie
  • 28.03.2015 - Prispôsobovanie designu
  • 29.02.2015 - Update galérií
Reklama ENDORA.cz Google+