Ospravedlňujeme sa, ale webstránka zatiaľ nie je optimalizovaná na vaše zariadenie. Nadar 2 - creativity hideout.
Kategorie: História X

Bitva o Británii

Bitva o BritániiPsal se rok 1940. Bitva o Británii byla první čistě leteckou bitvou v dějinách válek. Celý její průběh se odehrával pouze ve vzduchu, kde se také rozhodlo o výsledku. Tak jak je pojmenována dnes ji nazval Winston Churchill, který po té co byla poražena Francie prohlásil: „Bitva o Francii skončila. Očekávám, že začne bitva o Británii.“ A historie mu dala za pravdu, opravdu necelý měsíc po podepsání příměří mezi Francií a Německem se na britském nebi utkala RAF (Royal Air Force) a Luftwaffe.

Důležitou zmínkou je, že ani tak nešlo o Británii samotnou jako o vzdušný prostor nad ní a zejména nad kanálem La Manche. To ovšem Winston Churchill nejspíš neočekával, protože jak sám řekl: „Budeme bojovat na plážích, budeme bojovat v přístavištích, na polích, v ulicích, a v horách.“ Z čehož jasně vyplývá, že neočekával boj ve vzduchu, alespoň ne v takové míře jak se ukázalo. Za Bitvu o Británii můžeme tedy považovat letecké souboje nad Británií a kanálem La Manche v období od července do listopadu 1940. Přesněji se někdy uvádí 10. červenec až 31. říjen. Úkolem Luftwaffe bylo zničit RAF a RAF se zase snažila udržet si dostatečnou bojeschopnost a dostatek sil k zadržení případné invaze.

Velitelé

Hugh Dowding
Keith Park
Trafford Leigh-Mallory
Hermann Göring
Albert Kesselring
Hugo Sperrle
Rino Corso Fougier

Po dobytí Francie zůstal Německu v západní Evropě poslední nepřítel – „ostrovní říše“ nebo také proradný Albion (jak ji nazývali němečtí letci první světové války). Pro získání Anglie bylo nezbytné vylodění, neboť letecky nešlo přepravit větší množství pozemních vojsk včetně potřebné techniky. K tomu bylo, ale zapotřebí získat převahu na moři, což v souboji s námořní velmocí jako je Británie není vůbec snadné. Německý štáb se domníval, že pro samotné vylodění nebude zapotřebí úplné převahy na vlnách kanálu La Manche, když Luftwaffe vybojuje převahu ve vzduchu, což se zdálo jednodušší, zejména díky chvástavým řečím Hermanna Göringa. A tak se začal rodit plán na první velkou leteckou bitvu.

Počátky bojů

První fáze bitvy o Británii začala dne 10. července 1940, kdy německé letectvo podnikalo občasné útoky na konvoje, a to zejména svými střemhlavými bombardéry Junkers Ju 87 Stuka. V průběhu jednoho měsíce docházelo i ke vzájemným střetnutím britských a německých pilotů v osobních soubojích. 1. srpna 1940 vydalo vrchní velitelství Wehrmachtu směrnici č. 17 o vedení letecké a námořní války, ve které se ukládalo:

* zničit RAF a britský letecký průmysl

* rozvrátit zásobování Velké Británie potravinami

* působit co největší ztráty britskému obchodnímu a válečnému loďstvu.

Posádka bombardéru Junkers Ju 88 se připravuje k náletu.

img

Junkers Ju 87

img

O den později vydalo velitelství Luftwaffe rozkaz k akci, kterou měla být během čtyř dnů leteckých útoků vyřazena letištní síť v jižní Anglii. Tato akce, která byla po obdržení předpovědi počasí naplánovana velitelstvím Luftwaffe na 13. srpna, dostala krycí název „Den Orla“ (Adlertag):

12. sprna:
Proběhly první útoky německých bombardérů, které měly vyřadit pět britských radiolokátorů. Na několik dní se však podařilo vyřadit jen radar u Ventnoru.
13. srpna:
Hlavní útok. Začaly první útoky na jedenáct britských letišť, bombardováním však byla postižena i města Portsmouth, Portland a další.
15. srpna:
Luftwaffe provedla velký nálet za použití všech tří leteckých armád, který vyřadil z provozu několik letišť, další byla těžce poškozena. Zcela neúspěšně však skončily nálety části sil 5. letecké armády, která se ze základny Stavanger v Norsku pokoušela bombardovat cíle v okolí Newcastlu. Těžké ztráty utrpěla i 30. bombardovací eskadra, která útočila na britská letiště z dánského Aalborgu. V průběhu 15. srpna utrpěla Luftwaffe největší ztráty, ztratila 75 letounů.

Na poradě velitelů leteckých armád se nejvyšší funkcionáři Luftwaffe rozhodli hledat cestu ke snížení ztrát bombardérů zavedením nové taktiky. Na rozdíl od dosavadní, kdy stíhači působili převážně formou "volného stíhání," měli nyní přímo doprovázet bombardéry a bezprostředně je chránit. To Britům umožnilo na jedné straně včas zjišťovat směry útoků skupin, na straně druhé nebyl jejich radarový systém uzpůsoben na takový počet letounů. Jedno úsekové středisko totiž dokázalo navádět současně nanejvýš čtyři stíhací perutě.

18. srpna:
Probíhaly další velmi těžké boje, přičemž bylo nejvíce ztrát v dosavadním průběhu bitvy na obou stranách. Tento den došlo také k rozhodnutí, že do letecké bitvy nad Anglií se nebudou již nadále používat střemhlavé bombardéry Ju 87 Stuka, které se pro tento typ boje nehodily.
19. srpna:
Německé velení nařídilo, aby došlo k zintezívnění útoků na letiště i továrny na výrobu letadel.
24. srpna:
Byla bombardována města Ramsgate a Portsmouth. Téhož dne v noci byly omylem shozeny bomby i na Londýn.
v noci z 25. na 26. srpna:
Shozením bomb na Londýn byla u Britů vyvolána protiakce a britské bombardovací letectvo učinilo této noci nálet na Berlín.
27. srpna:
Britské letectvo začalo používat systém Tally-Ho, který umožňoval stíhacím perutím povolávat po zjištění náletu jako posilu perutě z jiných úseků. RAF tak dokázala sestavit velká seskupení letounů, přičemž rychlejší a obratnější Spitfire byly určeny na boj s doprovodnými Messerschmitty, zatímco robustnější Hurricany nacházely ve svých zaměřovačích převážně německé bombardéry.

Formace Hurricanů

img

Formace Spitfirů

img

Německý stíhač Messerschmitt Bf 109

img

Německý bombardovací letoun Junkers Ju 88

img

Formace německých středních bombardérů Heinkel He 111

img

V průběhu této fáze boje utrpěly obě strany nejvyšší ztráty za celou bitvu.

Obrat v bitvě o Británii

V této bitvě vycházelo velení německého letectva od počátku z optimistických údajů o ztrátách nepřítele. RAF sice ztráty utrpěla, ale její bojeschopnost to neovlivnilo. Letecký průmysl dodával dostatek kvalitních letounů Spitfire a Hurricane, problém byl s piloty, těch bylo málo. Proto byli intenzívně přeškolováni zahraniční piloti, kteří emigrovali ze států Evropy okupovaných Třetí říší nebo přišli jako dobrovolníci. Významnou posilou byli i piloti, kteří uprchli z Protektorátu Čechy a Morava a kteří se podíleli na bojích v bitvě o Británii. Nejúspěšnějšími československými letci v bitvě o Británii vůbec se stali Josef František, který měl, jako člen polské 303. perutě, potvrzeno 17 zničených nepřátelských letounů a Karel Kuttelwascher, který měl zaznamenáno v bitvě o Británii 18 sestřelů, ale někdy je uváděno rovných 20 (dvě letadla ve Francii v roce 1940).

Piloti 303. polské perutě

img

V září začalo docházet k postupnému obratu v bitvě o Anglii. 4. září za účasti fanatického davu, jak bývalo na jeho proslovech v celku tradiční, hrozil Hitler ve Sportovním paláci v Berlíně Velké Británii barbarskými leteckými útoky. Den po té nařídil, aby první masový letecký útok na Londýn začal 7. září. Toho dne přijel do města Calais velitel Luftwaffe Hermann Göring, aby osobně řídil útoky německého letectva proti Spojenému království. První úder Brity překvapil, protože neočekávali, že dojde k bombardování Londýna. Útoky na britské hlavní město pokračovaly prakticky až do 13. listopadu 1940, přičemž noční nálety byly uskutečňovány takřka každou noc. Němečtí pohlaváři se domnívali, že bombardováním zničí morálku obyvatelstva, což přispěje k britské kapitulaci. Bombardování Londýna však paradoxně přispělo ke konsolidaci RAF, protože se Luftwaffe tolik nezaměřovala na anglická letiště. Britský letecký maršál Trafford Leigh-Mallory, který přišel s nápadem "velkých pluků," tak mohl svoji taktiku soustřeďování perutí RAF dovést k ještě větší dokonalosti. Nálet, který měl zlomit britský odpor, uskutečnila Luftwaffe dne 15. září. Fighter Command mělo v ten den k dispozici celkový počet stíhačů 581 složený ze Spitfirů a Hurricanů, což bylo o něco málo více než začátkem bitvy i navzdory ztrátám, které v průběhu utrpěly. I stíhací složka Luftwaffe v dosavadních bojích utrpěla značné ztáty - k 7. září stav jejích jednomotorových stíhacích letadel schopných nasazení poklesl na 533. Dne 15. září při tak očekávaném náletu na Londýn, však RAF dokázala soustředit veškeré své síly a postavila se na zuřivý odpor. Britskému velitelství stíhacího letectva se podařilo poprvé použít proti nepříteli všechny tři stíhací skupiny současně. Celý den probíhaly tvrdé boje, při nichž RAF způsobila ztrátu 56letounů Luftwaffe.

Doznívání bojů

Ještě víc než samotné ztráty však Němce vyděsila skutečnost, že RAF a celá protivzdušná obrana, o níž se domnívali, že leží v troskách, je v podstatě nedotčena. V následujících dnech intenzita bojů polevila. 17. září vydalo německé vrchní velení rozkaz, že operace Seelöwe (invaze do Velké Británie), která se měla uskutečnit za předpokladu úspěšného průběhu bitvy o Anglii, se odkládá na neurčito. 19. září nařídilo německé velení letectva zesílit útoky na britské zásobovací pozice a zařízení. Velitelé 2. a 3. německé letecké armády obdrželi rozkaz bombardovat zejména britské přístavy a zaminovávat je. 7. listopadu vydal maršál Göring rozkaz k provedení mohutných úderů na města Liverpool, Birmingham a Coventry. Posledně jmenované město bylo dne 14. listopadu plošně vybombardováno a stalo se paradoxně předmětem zkoumání britského velitelství bombardovacího letectva a modelem pro přípravu útoků na německá velkoměsta. Bombardování Velké Británie probíhalo již v menší intenzitě prakticky až do jarních měsíců roku 1941. Posledním velkým vzepětím Luftwaffe byl noční nálet z 10. května 1941, který velmi tvrdě postihl Londýn.

Následky bombardování Londýna

img

Winston Churchill v Coventry po bombardování. V pozadí trosky katedrály sv. Michala.

img

Porovnání taktické situace

1.Britové na rozdíl od Němců dokázali zapojit radar do systému včasné výstrahy. V tom navíc ještě figurovala široká síť pozorovatelů z tzv. Observer Corps, která sledovala německé formace po překročení pobřeží.

2.Britové disponovali výhodou v oblasti radiového zpravodajství. Mimo informací pocházejících z rozluštěných německých depeší šifrovaných přístrojem Enigma, šlo i o informace získané sledováním radiového provozu bombardérů Luftwaffe, které byly užitečnou pomůckou při určování rozsahu a směřování německých náletů.

3.Při náletech na Londýn Němeci nedokázali svým bombardérům zajistit dostatečnou ochranu po celé trase, neboť stíhači měli nad Londýnem příliš málo paliva na agresivní boj.

4.Němci si mohli zvolit čas, místo i sílu útoku, zatímco Britové pouze místo a sílu reakce. S tím, jak Luftwaffe pronikala hlouběji nad pevninu, získávala RAF čas ke shromáždění a koordinaci svých letounů.

5.Boje se odehrávaly relativně daleko od německých základen nad nepřátelským územím, což znamenalo, že ztráty německých pilotů byly definitivní; zpravidla ani poškozený letoun se nedostal dost daleko od nepřítele, aby mohla být jeho posádka zachráněna svými. Naproti tomu piloti RAF byli sestřelováni nad domácím územím a pokud nebyli zraněni, mohli teoreticky již pár hodin nato opět odstartovat k boji v novém nebo opraveném letadle. Na druhou stranu, námořní záchranná služba RAF byla teprve v plenkách, zatímco Němci disponovali propracovaným systémem na zachraňování pilotů z moře.

Zahraniční piloti

Kromě britských pilotů RAF a FAA (Fleet Air Army) se bitvy o Británii účastnili též piloti z mnoha zemí světa, přičemž českoslovenští piloti tvořili jejich významnou složku. Dále se bojů účastnili ve větší míře piloti z Polska, Nového Zélandu, a Kanady, v menší míře z Belgie, Austrálie, Jižní Afriky, Francie, Irska, USA, Jamajky, Palestiny a Jižní Rhodesie.

Naše stíhací esa:

První číslo je počet sestřelených strojů, druhé počet pravděpodobně sestřelených a třetí počet poškozených strojů. Úspěchy za jménem odpovídají francouzskému systému započítávání sestřelů, v závorce jsou úspěchy vyjádřené britskou normou.
* S/Ldr Karel Kuttelwascher, DFC & bar: 20–2–5 (18 1/2, 2, 5)
* Sgt Josef František, DFM & bar: 17–1–0 (17, 1, 0)
* W/Cdr Alois Vašátko, DFC: 15–4–1 (6 7/10, 2 3/4, 1)
* S/Ldr František Peřina: 12–2–1 (6 1/2, 2, 1)
* S/Ldr Otto Smik, DFC: 11–1–3 (11, 1, 3 +3 střely V1)
* F/Lt Josef Stehlík: 10–3–1 (5 1/5, 2 1/2, 1)
* S/Ldr Miloslav Mansfeld, DSO, DFC: 10–0–2 (10, 0, 2 + 2 střely V1)
* F/O Leopold Šrom: 8–2–1 (6 1/3, 1 1/2, 1/4)
* F/Lt Václav Cukr: 8–0–0 (4 9/10, 0, 0)
* S/Ldr Otmar Kučera, DFC: 7–1–1 (5 5/6, 1, 1)

DFC-Distinguished Flying Cross (Záslužný letecký kříž)

img Je vojenské vyznamenání udělované ve Velké Británii pilotům Royal Air Force nebo dříve důstojníkům letectev zemí Commonwealthu za odvážný čin nebo činy, hrdinství, odvahu a statečnost nebo příkladnou službu ve vzdušných operacích proti nepříteli.

DSO-Distinguished Service Order (Řád za vynikající službu)

img Je vojenské vyznamenání udělované ve Velké Británii a dříve také v zemích Commonwealth‎u za zásluhy či vynikající službu důstojníkům ozbrojených sil v době války, nejčastěji přímo v boji.

DFM-Distinguished Flying Medal (Záslužná letecká medaile)

img Bylo vojenské vyznamenání udělované ve Velké Británii pilotům RAF za chrabrý čin nebo činy,kuráž nebo oddanost k povinnosti, v aktivních operacích proti nepříteli.

Obdiv autora

Těmto československým hrdinům patří více než velké díky za to, s jakou chrabrostí a odhodlaností odvážně bojovali za eliminaci Hitlerova nacistického Německa. Služby, které tito muži prokazovali britské RAF byly vskutku výborné, dokazovaly to i válečné řády, které byly těmto mužům připínány na jejich hruď. Posádky byly přitom vysazeny navíc dalšímu nebezpečí v případě sestřelení nad německými územími a zajmutí. Nebyli to britové, kteří by padli do zajetí, ale čechoslováci, kteří nebyli pokládáni za válečné zajatce, ale jako příslušníci Německem ovládaného Protektorátu za velezrádce (takže si dokážeme asi všichni dobře představit co by se s nimi stalo, kdyby se dostali do rukou Němců) – to se týkalo pak v zesílené míře posádek 311. bombardovací perutě, která podnikala dálkové nálety na německé vnitrozemí (částečně až do Itálie)

Slavná věta z úst Winstona Churchilla v té době premiéra Spojeného království ke konci bitvy o Británii hovoří asi za celou bitvu: "Na poli lidských konfliktů nikdy nevděčilo tolik lidí, za tak mnoho, takové hrstce." (Winston Churchill, 20. srpna 1940)

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Strana:  1 ... « předchozí  123 124 125 126 127 128 129 130 131   další » ... 133
, Re: The sneakers ca... odpovědět
avatar
を押してくだjordan shoes
balenciaga triple s
michael kors purses
nike cortez men
moncler jacket
coach outlet
off white nike
coach outlet
lebron 10
yeezy boost 700
kyrie 3
kd 11
adidas shoes outlet
moncler jackets
lacoste
reebok shoes
100% real jordans for cheap
air jordans
kd 10
air max 270
coach outlet online
yeezy boost 350 v2
adidas shoes online
lebron 11
michael kors outlet
adidas eqt support
fake rolex
hogan outlet online
nike air max
yeezys
kd shoes
michael kors outlet
chrome hearts
michael kors
lacoste polo shirts
mbt shoes online
kate spade handbags
air max
yeezy boost 350 v2
cat boots
balenciaga shoes
off white
air max 90
adidas ultra boost uncaged
hermes handbags bag
russell westbrook shoes
replica rolex
adidas stan smith
nike huarache
james harden shoes
yeezy boost 350 v2
chrome hearts
adidas ultra
hogan outlet
chrome hearts
westbrook shoes
hermes outlet online
yeezys
chrome hearts online
iniki
golden goose outlet
yeezy boost 350 v2
nike react
nike huarache
lebron 16
nike sneakers
lebron 16 shoes
chrome hearts online
jordan 4
golden goose sneakers
golden goose sneakers
yeezy shoes
adidas tubular
michael kors handbags
coach outlet online
birkin bag
lebron shoes
michael kors outlet
tory burch sandals
yeezy
off white
yeezy
ferragamo belt
hermes belt
reebok outlet
moncler jackets
yeezy boost 350
adidas ultra boost
goyard
yeezy shoes
harden shoes
nike air force 1
jordan 6
off white clothing
nike air max 90
lacoste outlet
adidas stan smith shoes
adidas ultra boost
birkin bag
jordans
yeezy boost
vans shoes
goyard bags
coach handbags
fitflops sale clearance
nike cortez
adidas nmd
nike roshe run
paul george shoes
gucci belts
calvin klein outlet
nike air max 2018
golden goose
tory burch shoes
cheap nba jerseys
fila shoes
asics running shoes
yeezy boost 350
ferragamo belts
canada goose
fake rolex watches
yeezy boost 350 v2
longchamp handbags
adidas yeezy
supreme hoodie
kyrie irving shoes
kyrie 4 shoes
hermes belt
lacoste polo
lacoste polo
kobe byrant shoes
nike sneakers for men
michael kors handbags
red bottoms
goyard bag
nike air huarache
ysl
ultra boost
hermes handbags for sale
goyard bags
louboutin shoes
fila sneakers
nike shoes
off white clothing
adidas yeezy
coach factory outlet
jimmy choo shoes
vapormax
jordan shoes
yeezy boost
cheap jordans
nike basketball shoes
hermes birkin
michael kors uk
rolex replica
balenciaga
bape hoodie
michael kors outlet online
jordan shoes
adidas zx flux
golden goose sneakers
kd shoes
goyard st louis tot
off white hoodie
coach factory outlet
michael kors handbags
links of london outlet store
ysl handbags
michael jordan shoes
cheap jordans
jordan 12
curry 4
nike flyknit racer
lebron 16
valentino shoes
crazy explosive
retro jordans
red bottom heels
vans outlet
lacoste outlet
kd 11
tory burch
yeezy boost 350
coach outlet
coach outlet
kobe shoes
off white clothing
christian louboutin
nike shox for men
adidas yeezy boost
ralph lauren uk
longchamp bags
goyard bag
jordans
goyard
pandora bracelet
air jordan 4
yeezy boost
nike jordans
red bottom shoes
links of london
golden goose
adidas yeezy
goyard handbags
jordans
zx flux
supreme clothing
jordan retro 6
air yeezy
adidas crazy explosive
michael kors handbags outlet
nike max
kobe sneakers
stephen curry 5
yeezy 500
hermes online shop
jordan sneakers
adidas tubular
yeezy 500
ferragamo belt
longchamp outlet
adidas nmd runner
nhl jerseys
kyrie 4
yeezy shoes
cheap nfl jerseys
nike react
michael kors
yeezy boost 350
adidas eqt
kd shoes
gucci belt
michael kors outlet online
adidas superstars
goyard handbags
yeezy boost 350
goyard handbags
curry 4
adidas iniki
yeezy boost 500
kobe 11
adidas outlet
converse outlet
offwhite
cheap jordans
birkin bag
fila shoes
caterpillar boots
yeezy shoes
kyrie shoes
curry 5
lebron shoes
yeezy boost 350
yeezy boost 350
longchamp
hermes bags
golden goose
jordan 11
kevin durant shoes
fitflops
basketball shoes
converse outlet store
curry 5
off white x jordan 1
yeezy boost
kobe 9
golden goose outlet
nike shox
moncler outlet
nike kd 11
yeezy boost
adidas gazelle
nmd
nike polo
nfl store
michael kors outlet online
yeezy
balenciaga
pure boost
air force 1
jordan retro 12
chrome hearts online
jordan 11 retro
[url=http://www.yeezyboost-350v2...
, buy viagra pills zn... odpovědět
avatar
generic viagra womens viagra <a href="https://mo-basta.org/">does generic viagra work</a>
, buy brand viagra fn... odpovědět
avatar
online generic viagra prescription viagra brand <a href="https://bitcapblog.com/">cipla generic viagra reviews</a>
, generic viagra soft... odpovědět
avatar
viagra online no prior prescription viagra pill <a href="https://aluixnetwork.com/">generic viagra reviews</a>
, viagra price mhsnfc... odpovědět
avatar
50 mg generic viagra generic viagra online <a href="http://usa77www.com/">order generic viagra online</a>
, buy viagra online w... odpovědět
avatar
generic viagra viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/">buy generic viagra online</a>
, best price viagra k... odpovědět
avatar
can you buy viagra over the counter cheap viagra <a href="http://canadiannowv.com/">cheap generic viagra</a>
, payday loans no cre... odpovědět
avatar
payday loan with no teletrack quick bad credit loan <a href="https://onlineloan.icu/">payday loan and cash</a>
odpověděl(a)
avatar
New 2018 basketball -- curry 5
stephen curry shoes
kyrie irving shoes
adidas nmd shoes
Half-court complete,stephen curry shoes the garage 12 points and 4 rebounds 6 allows, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 has the upper hand slightly. But as knight defeat within the second half, even their one-on-one hit his details. In this series, OuWenBen needs to have certain advantages in counterpoint, just like the finals last year, because season of Christmas battles, with their strong personalized fortunes turned.

But today the warriors of the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen asics shoes to obtain the rhythm. Actually, today most of the time was clay - Thompson Adept Owen, although Owen hit a dead facing him, but clay height reach or to a certain extent, limits the Owen's invasion. In only a few times industry by storm single singled out throughout his Arsenal, although Owen offers good performance, but also it's hard another for a knight.

Complete play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists from the Treasury, 6 of 11 three-point kevin durant shoes|kd shoes pictures. 24 points and 3 rebounds, 3 assists, Owen has scored 17 points from the first half, he scored seven points inside second half. Facing the big four from the mighty, and only Erina Owen in one-on-one gain garage have chances, but today's garage to accomplish better.
, student loan consol... odpovědět
avatar
payday loan consumer information authorized payday loan <a href="http://www.goapplynowa.com/">longterm payday loans</a>
odpověděl(a)
avatar
New 2018 basketball -- curry 5
stephen curry shoes
kyrie irving shoes
adidas nmd shoes
Finals past season, Arsenal's performance kevin durant shoes|kd shoes isn't very ideal, although the info well, but the efficiency seriously isn't high, and his rear pass error, defensive irvine was made key 3 points are getting to be a "black spots" instant, apparently, in hope that on this to prove himself.

No, after the opening, the three points from the database and didn't struck two shots, on the particular contrary, the knight about three points would hit several over there. Garage or give attention to defense, he para as well as lebron, Irwin, JR., has become people already, also possess successful prevention.

In driving, did well in the Treasury, the ball into a teammate are fed properly, but Mr Chu in numerous opportunity attack. 04 seconds left in the first quarter, garage dribble towards frontcourt, rhythm, but he or she is confident the take some steps away from the three-point line and it is necessary to make asics shoes moves, the ball! This is usually the warriors in the very first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances on the right side of the base again in a 3 points!

It is worth mentioning how the opening, the garage suitable arm was wearing a black gear, it is also because his right elbow within the game before the old injury includes a relapse, however, with the sport, he has to lose protective devices. Gear, seems like, has affected the take care of, before he took off when i feel much better.

Within against lebron James, the defense does very well in the Arsenal, but after he was lebron was a little daughter knocked out, the referee offers stephen curry shoes blown the garage preventing foul, garage on the floor is various, make action for the referee said lebron elbow.

In breakthrough, garage is usually a difficult moves, lots of people all the method up his defense, such as lebron, but Treasury first in all kinds of dazzling dribble move Thompson, right after air and rival impact cases, the hard to score.
, discount viagra onl... odpovědět
avatar
best places to buy viagra viagra spam <a href="http://buyviagrawww.com/">buy cheapest viagra</a>
, viagra information ... odpovědět
avatar
generic viagra canada viagra coupons <a href="http://onlinewwwmen.com/">viagra online prescription</a>
, buy viagra now ksff... odpovědět
avatar
where can i buy viagra viagra use <a href="http://onlinevigra.com/">why does the military buy viagra</a>
odpověděl(a)
avatar
New 2018 basketball -- curry 5
stephen curry shoes
kyrie irving shoes
adidas nmd shoes
Garage, 26, is one kevin durant shoes|kd shoes with the largest child, dell - garage in 2002, his or her dad announced over 04 years of career, finally handed over 40. 2% on threes statement card. From a incredibly young age, Stephen throughout the shooting learned how to shoot for the feet of the master, when dad refused to consider him to the hornets training, Stephen will be pursed mouth, not because can't visit those big-name players, the old you might be, but because he also need to be with my dad, to train his shot.

At age 9, garage is of their own stephen curry shoes amateur league teams regarding players, only if the coach would need to outside shot collapse with the opponent's zone will possibly be sent. Recalled the one self, garage proudly said: "when When i was a defense professionals, all start from presently there. "

To go here we are at asics shoes the original text, if the garage near the golf ball in midfield, people tend to overlook one of the most important thing: pool baseball skills. Sonya, thanks in order to his mother, then a 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again simultaneously, she was in school played point guard, turning to the volleyball after in the campus of Virginia technological, and meet the storage there's father. "If I dribble for the coast, I have to decide on to shoot or go, it's my limit. "Dell said, "people started for Stephen impression is all they can beautiful posture hit photos, but before becoming a new striker, he already was a greater control player, people have a tendency to ignore it. After their dribble shot, is I the most wonderful moments. Thanks to the mother. ".
, application cash fa... odpovědět
avatar
payday loan yes address cash advance payday loan <a href="http://mobilleaderapply.com/">payday loans lenders only</a>
, side effects of via... odpovědět
avatar
online payday loans no fax online payday advance loans <a href="http://applygoleader.com/">payday loan no faxing or</a>
, low cost payday loa... odpovědět
avatar
reputable payday loans instant personal loans <a href="http://myleaderusa.com/">ssm payday loan</a>
odpověděl(a)
avatar
New 2018 basketball -- curry 5
stephen curry shoes
kyrie irving shoes
adidas nmd shoes
From brought the first asics shoes ball, a garage at the match: each other organized a perfect diamond top, teammate Steve Blake flew to visit up, left the clippers guard darren collison (microblogging) the space between two steps guiding their closely, Danny granger could be the only defender in tow. This is the car port superior court intuition and and the embodies: his shot assortment. He seems to fully grasp the defensive player of the ideas, can predict their next move, then strike in advance. "When other people are doing gesture, garage within judgment, and the video game, this is Stephen is the foremost place, in this respect the league may be second to none. Find field space, know the place that the defense space will arise, it is the key in the art of his photos. Because no matter precisely how good your shots, a lot more exquisite technology, no bedroom is useless. "ESPN's Brian thorpe, once wrote with his article.

Garage very carefully stephen curry shoes observing the defense, he in addition have reason to be thus cautious. Before this, the warriors have overlooked 12 goals in 13 shots during the past, is now 33 to help 37 behind the clippers, disturbed with the right leg muscle strain of garage after just one of 4. For storage himself, this ball is essential: before a season, he hit a record in NBA history having 272 grains of several points, if again proven three points today, his three points this season hit number will go over 200 mark. So that library can become the sixth in a row has at least two season hit 190 grains of three participants, at the same moment, still can have several points to continuous hit game streak continue to 54 games - it will be the warriors team historical past record.

"I like everything kevin durant shoes|kd shoes relevant to the shooting, " garage once said in a interview, "but with the greatest especially in perfect give posture. When your is in good rhythm, from standing in the feet on a lawn, his hands to complete a shot, all series of joint actions is going to be calm and smooth, just like waves. It's a fantastic feeling. ".
, buy viagra online b... odpovědět
avatar
order viagra online viagra cheap <a href="http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/">generic for viagra</a>
, tadalafil online an... odpovědět
avatar
consolidating payday loans backers for payday loan opperations <a href="http://getaloan.us.org/">payday loan debt consolidation</a>
odpověděl(a)
avatar
New 2018 basketball -- curry 5
stephen curry shoes
kyrie irving shoes
adidas nmd shoes
Car port, 26, is one kevin durant shoes|kd shoes from the largest child, dell -- garage in 2002, his / her dad announced over 04 years of career, finally paid 40. 2% on threes document card. From a extremely young age, Stephen about the shooting learned how to shoot with the feet of the master, when dad refused for taking him to the hornets teaching, Stephen will be pursed mouth, not because can't go to see those big-name players, the old you are, but because he also wish to be with my dad, to apply his shot.

At age 9, garage is of his very own stephen curry shoes amateur league teams regarding players, only if the coach should outside shot collapse for the opponent's zone will always be sent. Recalled the ourselves, garage proudly said: "when My spouse and i was a defense experts, all start from presently there. "

To go returning to asics shoes the original text, when the garage near the basketball in midfield, people tend to overlook essentially the most important thing: pool soccer ball skills. Sonya, thanks to be able to his mother, then a 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again while doing so, she was in senior high school played point guard, checking out the volleyball after in to the campus of Virginia technical, and meet the car port there's father. "If I dribble towards coast, I have to settle on to shoot or complete, it's my limit. "Dell said, "people started for Stephen impression is all he'll beautiful posture hit photographs, but before becoming a new striker, he already was an improved control player, people are likely to ignore it. After the dribble shot, is I the most beautiful moments. Thanks to their mother. ".
, natural alternative... odpovědět
avatar
viagra generic price viagra alternatives <a href="http://genericjojos.com/">how much will generic viagra cost</a>
, cheap generic viagr... odpovědět
avatar
cheap viagra online overnight shipping cheapest cialis <a href="http://cheapnowaaaa.com/">buy cheap viagra online</a>
, buy viagra nnzbgPrE... odpovědět
avatar
buy viagra online usa online viagra <a href="http://bestbuymaleenhancement.com/">is there generic viagra</a>
odpověděl(a)
avatar
New 2018 basketball -- curry 5
stephen curry shoes
kyrie irving shoes
adidas nmd shoes
After a brought the first asics shoes golf ball, a garage at the actual match: each other organized a perfect diamond front, teammate Steve Blake flew to visit up, left the clippers safeguard darren collison (microblogging) the gap between two steps behind their closely, Danny granger will be the only defender in tow. This is the shed superior court intuition and knowning that embodies: his shot assortment. He seems to comprehend the defensive player with the ideas, can predict his or her next move, then strike beforehand. "When other people are usually doing gesture, garage throughout judgment, and the sport, this is Stephen is the greatest place, in this respect your league may be first rate. Find field space, know the location where the defense space will happen, it is the key with the art of his shots. Because no matter exactly how good your shots, additional exquisite technology, no space is useless. "ESPN's Jesse thorpe, once wrote with his article.

Garage meticulously stephen curry shoes observing the defense, he also provide reason to be and so cautious. Before this, the warriors have had missed 12 goals in 13 shots before, is now 33 to be able to 37 behind the clippers, disturbed by the right leg muscle stress of garage after just one of 4. For garage himself, this ball is very important: before a season, he hit accurate documentation in NBA history with 272 grains of three points, if again proven three points today, his three points this season hit number will go beyond 200 mark. So that library might be the sixth in a row has no less than two season hit 200 grains of three participants, at the same time period, still can have 3 points to continuous hit game streak carry on and 54 games - it will be the warriors team record record.

"I like everything kevin durant shoes|kd shoes associated with the shooting, " garage once said in the interview, "but with the maximum especially in perfect hands posture. When your is in good rhythm, from standing in the feet on the ground, his hands to complete a go, all series of joint actions will likely be calm and smooth, just like waves. It's a great feeling. ".

Strana:  1 ... « předchozí  123 124 125 126 127 128 129 130 131   další » ... 133
  • 14.04.2015 - Úprava vzhľadu a aktual. galérii
  • 12.04.2015 - Pridané nové fotografie
  • 28.03.2015 - Prispôsobovanie designu
  • 29.02.2015 - Update galérií
Reklama ENDORA.cz Google+