Ospravedlňujeme sa, ale webstránka zatiaľ nie je optimalizovaná na vaše zariadenie. Nadar 2 - creativity hideout.
Kategorie: História X

Bitva o Británii

Bitva o BritániiPsal se rok 1940. Bitva o Británii byla první čistě leteckou bitvou v dějinách válek. Celý její průběh se odehrával pouze ve vzduchu, kde se také rozhodlo o výsledku. Tak jak je pojmenována dnes ji nazval Winston Churchill, který po té co byla poražena Francie prohlásil: „Bitva o Francii skončila. Očekávám, že začne bitva o Británii.“ A historie mu dala za pravdu, opravdu necelý měsíc po podepsání příměří mezi Francií a Německem se na britském nebi utkala RAF (Royal Air Force) a Luftwaffe.

Důležitou zmínkou je, že ani tak nešlo o Británii samotnou jako o vzdušný prostor nad ní a zejména nad kanálem La Manche. To ovšem Winston Churchill nejspíš neočekával, protože jak sám řekl: „Budeme bojovat na plážích, budeme bojovat v přístavištích, na polích, v ulicích, a v horách.“ Z čehož jasně vyplývá, že neočekával boj ve vzduchu, alespoň ne v takové míře jak se ukázalo. Za Bitvu o Británii můžeme tedy považovat letecké souboje nad Británií a kanálem La Manche v období od července do listopadu 1940. Přesněji se někdy uvádí 10. červenec až 31. říjen. Úkolem Luftwaffe bylo zničit RAF a RAF se zase snažila udržet si dostatečnou bojeschopnost a dostatek sil k zadržení případné invaze.

Velitelé

Hugh Dowding
Keith Park
Trafford Leigh-Mallory
Hermann Göring
Albert Kesselring
Hugo Sperrle
Rino Corso Fougier

Po dobytí Francie zůstal Německu v západní Evropě poslední nepřítel – „ostrovní říše“ nebo také proradný Albion (jak ji nazývali němečtí letci první světové války). Pro získání Anglie bylo nezbytné vylodění, neboť letecky nešlo přepravit větší množství pozemních vojsk včetně potřebné techniky. K tomu bylo, ale zapotřebí získat převahu na moři, což v souboji s námořní velmocí jako je Británie není vůbec snadné. Německý štáb se domníval, že pro samotné vylodění nebude zapotřebí úplné převahy na vlnách kanálu La Manche, když Luftwaffe vybojuje převahu ve vzduchu, což se zdálo jednodušší, zejména díky chvástavým řečím Hermanna Göringa. A tak se začal rodit plán na první velkou leteckou bitvu.

Počátky bojů

První fáze bitvy o Británii začala dne 10. července 1940, kdy německé letectvo podnikalo občasné útoky na konvoje, a to zejména svými střemhlavými bombardéry Junkers Ju 87 Stuka. V průběhu jednoho měsíce docházelo i ke vzájemným střetnutím britských a německých pilotů v osobních soubojích. 1. srpna 1940 vydalo vrchní velitelství Wehrmachtu směrnici č. 17 o vedení letecké a námořní války, ve které se ukládalo:

* zničit RAF a britský letecký průmysl

* rozvrátit zásobování Velké Británie potravinami

* působit co největší ztráty britskému obchodnímu a válečnému loďstvu.

Posádka bombardéru Junkers Ju 88 se připravuje k náletu.

img

Junkers Ju 87

img

O den později vydalo velitelství Luftwaffe rozkaz k akci, kterou měla být během čtyř dnů leteckých útoků vyřazena letištní síť v jižní Anglii. Tato akce, která byla po obdržení předpovědi počasí naplánovana velitelstvím Luftwaffe na 13. srpna, dostala krycí název „Den Orla“ (Adlertag):

12. sprna:
Proběhly první útoky německých bombardérů, které měly vyřadit pět britských radiolokátorů. Na několik dní se však podařilo vyřadit jen radar u Ventnoru.
13. srpna:
Hlavní útok. Začaly první útoky na jedenáct britských letišť, bombardováním však byla postižena i města Portsmouth, Portland a další.
15. srpna:
Luftwaffe provedla velký nálet za použití všech tří leteckých armád, který vyřadil z provozu několik letišť, další byla těžce poškozena. Zcela neúspěšně však skončily nálety části sil 5. letecké armády, která se ze základny Stavanger v Norsku pokoušela bombardovat cíle v okolí Newcastlu. Těžké ztráty utrpěla i 30. bombardovací eskadra, která útočila na britská letiště z dánského Aalborgu. V průběhu 15. srpna utrpěla Luftwaffe největší ztráty, ztratila 75 letounů.

Na poradě velitelů leteckých armád se nejvyšší funkcionáři Luftwaffe rozhodli hledat cestu ke snížení ztrát bombardérů zavedením nové taktiky. Na rozdíl od dosavadní, kdy stíhači působili převážně formou "volného stíhání," měli nyní přímo doprovázet bombardéry a bezprostředně je chránit. To Britům umožnilo na jedné straně včas zjišťovat směry útoků skupin, na straně druhé nebyl jejich radarový systém uzpůsoben na takový počet letounů. Jedno úsekové středisko totiž dokázalo navádět současně nanejvýš čtyři stíhací perutě.

18. srpna:
Probíhaly další velmi těžké boje, přičemž bylo nejvíce ztrát v dosavadním průběhu bitvy na obou stranách. Tento den došlo také k rozhodnutí, že do letecké bitvy nad Anglií se nebudou již nadále používat střemhlavé bombardéry Ju 87 Stuka, které se pro tento typ boje nehodily.
19. srpna:
Německé velení nařídilo, aby došlo k zintezívnění útoků na letiště i továrny na výrobu letadel.
24. srpna:
Byla bombardována města Ramsgate a Portsmouth. Téhož dne v noci byly omylem shozeny bomby i na Londýn.
v noci z 25. na 26. srpna:
Shozením bomb na Londýn byla u Britů vyvolána protiakce a britské bombardovací letectvo učinilo této noci nálet na Berlín.
27. srpna:
Britské letectvo začalo používat systém Tally-Ho, který umožňoval stíhacím perutím povolávat po zjištění náletu jako posilu perutě z jiných úseků. RAF tak dokázala sestavit velká seskupení letounů, přičemž rychlejší a obratnější Spitfire byly určeny na boj s doprovodnými Messerschmitty, zatímco robustnější Hurricany nacházely ve svých zaměřovačích převážně německé bombardéry.

Formace Hurricanů

img

Formace Spitfirů

img

Německý stíhač Messerschmitt Bf 109

img

Německý bombardovací letoun Junkers Ju 88

img

Formace německých středních bombardérů Heinkel He 111

img

V průběhu této fáze boje utrpěly obě strany nejvyšší ztráty za celou bitvu.

Obrat v bitvě o Británii

V této bitvě vycházelo velení německého letectva od počátku z optimistických údajů o ztrátách nepřítele. RAF sice ztráty utrpěla, ale její bojeschopnost to neovlivnilo. Letecký průmysl dodával dostatek kvalitních letounů Spitfire a Hurricane, problém byl s piloty, těch bylo málo. Proto byli intenzívně přeškolováni zahraniční piloti, kteří emigrovali ze států Evropy okupovaných Třetí říší nebo přišli jako dobrovolníci. Významnou posilou byli i piloti, kteří uprchli z Protektorátu Čechy a Morava a kteří se podíleli na bojích v bitvě o Británii. Nejúspěšnějšími československými letci v bitvě o Británii vůbec se stali Josef František, který měl, jako člen polské 303. perutě, potvrzeno 17 zničených nepřátelských letounů a Karel Kuttelwascher, který měl zaznamenáno v bitvě o Británii 18 sestřelů, ale někdy je uváděno rovných 20 (dvě letadla ve Francii v roce 1940).

Piloti 303. polské perutě

img

V září začalo docházet k postupnému obratu v bitvě o Anglii. 4. září za účasti fanatického davu, jak bývalo na jeho proslovech v celku tradiční, hrozil Hitler ve Sportovním paláci v Berlíně Velké Británii barbarskými leteckými útoky. Den po té nařídil, aby první masový letecký útok na Londýn začal 7. září. Toho dne přijel do města Calais velitel Luftwaffe Hermann Göring, aby osobně řídil útoky německého letectva proti Spojenému království. První úder Brity překvapil, protože neočekávali, že dojde k bombardování Londýna. Útoky na britské hlavní město pokračovaly prakticky až do 13. listopadu 1940, přičemž noční nálety byly uskutečňovány takřka každou noc. Němečtí pohlaváři se domnívali, že bombardováním zničí morálku obyvatelstva, což přispěje k britské kapitulaci. Bombardování Londýna však paradoxně přispělo ke konsolidaci RAF, protože se Luftwaffe tolik nezaměřovala na anglická letiště. Britský letecký maršál Trafford Leigh-Mallory, který přišel s nápadem "velkých pluků," tak mohl svoji taktiku soustřeďování perutí RAF dovést k ještě větší dokonalosti. Nálet, který měl zlomit britský odpor, uskutečnila Luftwaffe dne 15. září. Fighter Command mělo v ten den k dispozici celkový počet stíhačů 581 složený ze Spitfirů a Hurricanů, což bylo o něco málo více než začátkem bitvy i navzdory ztrátám, které v průběhu utrpěly. I stíhací složka Luftwaffe v dosavadních bojích utrpěla značné ztáty - k 7. září stav jejích jednomotorových stíhacích letadel schopných nasazení poklesl na 533. Dne 15. září při tak očekávaném náletu na Londýn, však RAF dokázala soustředit veškeré své síly a postavila se na zuřivý odpor. Britskému velitelství stíhacího letectva se podařilo poprvé použít proti nepříteli všechny tři stíhací skupiny současně. Celý den probíhaly tvrdé boje, při nichž RAF způsobila ztrátu 56letounů Luftwaffe.

Doznívání bojů

Ještě víc než samotné ztráty však Němce vyděsila skutečnost, že RAF a celá protivzdušná obrana, o níž se domnívali, že leží v troskách, je v podstatě nedotčena. V následujících dnech intenzita bojů polevila. 17. září vydalo německé vrchní velení rozkaz, že operace Seelöwe (invaze do Velké Británie), která se měla uskutečnit za předpokladu úspěšného průběhu bitvy o Anglii, se odkládá na neurčito. 19. září nařídilo německé velení letectva zesílit útoky na britské zásobovací pozice a zařízení. Velitelé 2. a 3. německé letecké armády obdrželi rozkaz bombardovat zejména britské přístavy a zaminovávat je. 7. listopadu vydal maršál Göring rozkaz k provedení mohutných úderů na města Liverpool, Birmingham a Coventry. Posledně jmenované město bylo dne 14. listopadu plošně vybombardováno a stalo se paradoxně předmětem zkoumání britského velitelství bombardovacího letectva a modelem pro přípravu útoků na německá velkoměsta. Bombardování Velké Británie probíhalo již v menší intenzitě prakticky až do jarních měsíců roku 1941. Posledním velkým vzepětím Luftwaffe byl noční nálet z 10. května 1941, který velmi tvrdě postihl Londýn.

Následky bombardování Londýna

img

Winston Churchill v Coventry po bombardování. V pozadí trosky katedrály sv. Michala.

img

Porovnání taktické situace

1.Britové na rozdíl od Němců dokázali zapojit radar do systému včasné výstrahy. V tom navíc ještě figurovala široká síť pozorovatelů z tzv. Observer Corps, která sledovala německé formace po překročení pobřeží.

2.Britové disponovali výhodou v oblasti radiového zpravodajství. Mimo informací pocházejících z rozluštěných německých depeší šifrovaných přístrojem Enigma, šlo i o informace získané sledováním radiového provozu bombardérů Luftwaffe, které byly užitečnou pomůckou při určování rozsahu a směřování německých náletů.

3.Při náletech na Londýn Němeci nedokázali svým bombardérům zajistit dostatečnou ochranu po celé trase, neboť stíhači měli nad Londýnem příliš málo paliva na agresivní boj.

4.Němci si mohli zvolit čas, místo i sílu útoku, zatímco Britové pouze místo a sílu reakce. S tím, jak Luftwaffe pronikala hlouběji nad pevninu, získávala RAF čas ke shromáždění a koordinaci svých letounů.

5.Boje se odehrávaly relativně daleko od německých základen nad nepřátelským územím, což znamenalo, že ztráty německých pilotů byly definitivní; zpravidla ani poškozený letoun se nedostal dost daleko od nepřítele, aby mohla být jeho posádka zachráněna svými. Naproti tomu piloti RAF byli sestřelováni nad domácím územím a pokud nebyli zraněni, mohli teoreticky již pár hodin nato opět odstartovat k boji v novém nebo opraveném letadle. Na druhou stranu, námořní záchranná služba RAF byla teprve v plenkách, zatímco Němci disponovali propracovaným systémem na zachraňování pilotů z moře.

Zahraniční piloti

Kromě britských pilotů RAF a FAA (Fleet Air Army) se bitvy o Británii účastnili též piloti z mnoha zemí světa, přičemž českoslovenští piloti tvořili jejich významnou složku. Dále se bojů účastnili ve větší míře piloti z Polska, Nového Zélandu, a Kanady, v menší míře z Belgie, Austrálie, Jižní Afriky, Francie, Irska, USA, Jamajky, Palestiny a Jižní Rhodesie.

Naše stíhací esa:

První číslo je počet sestřelených strojů, druhé počet pravděpodobně sestřelených a třetí počet poškozených strojů. Úspěchy za jménem odpovídají francouzskému systému započítávání sestřelů, v závorce jsou úspěchy vyjádřené britskou normou.
* S/Ldr Karel Kuttelwascher, DFC & bar: 20–2–5 (18 1/2, 2, 5)
* Sgt Josef František, DFM & bar: 17–1–0 (17, 1, 0)
* W/Cdr Alois Vašátko, DFC: 15–4–1 (6 7/10, 2 3/4, 1)
* S/Ldr František Peřina: 12–2–1 (6 1/2, 2, 1)
* S/Ldr Otto Smik, DFC: 11–1–3 (11, 1, 3 +3 střely V1)
* F/Lt Josef Stehlík: 10–3–1 (5 1/5, 2 1/2, 1)
* S/Ldr Miloslav Mansfeld, DSO, DFC: 10–0–2 (10, 0, 2 + 2 střely V1)
* F/O Leopold Šrom: 8–2–1 (6 1/3, 1 1/2, 1/4)
* F/Lt Václav Cukr: 8–0–0 (4 9/10, 0, 0)
* S/Ldr Otmar Kučera, DFC: 7–1–1 (5 5/6, 1, 1)

DFC-Distinguished Flying Cross (Záslužný letecký kříž)

img Je vojenské vyznamenání udělované ve Velké Británii pilotům Royal Air Force nebo dříve důstojníkům letectev zemí Commonwealthu za odvážný čin nebo činy, hrdinství, odvahu a statečnost nebo příkladnou službu ve vzdušných operacích proti nepříteli.

DSO-Distinguished Service Order (Řád za vynikající službu)

img Je vojenské vyznamenání udělované ve Velké Británii a dříve také v zemích Commonwealth‎u za zásluhy či vynikající službu důstojníkům ozbrojených sil v době války, nejčastěji přímo v boji.

DFM-Distinguished Flying Medal (Záslužná letecká medaile)

img Bylo vojenské vyznamenání udělované ve Velké Británii pilotům RAF za chrabrý čin nebo činy,kuráž nebo oddanost k povinnosti, v aktivních operacích proti nepříteli.

Obdiv autora

Těmto československým hrdinům patří více než velké díky za to, s jakou chrabrostí a odhodlaností odvážně bojovali za eliminaci Hitlerova nacistického Německa. Služby, které tito muži prokazovali britské RAF byly vskutku výborné, dokazovaly to i válečné řády, které byly těmto mužům připínány na jejich hruď. Posádky byly přitom vysazeny navíc dalšímu nebezpečí v případě sestřelení nad německými územími a zajmutí. Nebyli to britové, kteří by padli do zajetí, ale čechoslováci, kteří nebyli pokládáni za válečné zajatce, ale jako příslušníci Německem ovládaného Protektorátu za velezrádce (takže si dokážeme asi všichni dobře představit co by se s nimi stalo, kdyby se dostali do rukou Němců) – to se týkalo pak v zesílené míře posádek 311. bombardovací perutě, která podnikala dálkové nálety na německé vnitrozemí (částečně až do Itálie)

Slavná věta z úst Winstona Churchilla v té době premiéra Spojeného království ke konci bitvy o Británii hovoří asi za celou bitvu: "Na poli lidských konfliktů nikdy nevděčilo tolik lidí, za tak mnoho, takové hrstce." (Winston Churchill, 20. srpna 1940)

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Strana:  1 ... « předchozí  124 125 126 127 128 129 130 131 132   další » ... 133
, cialis 10mg bbsfril... odpovědět
avatar
do you need a prescription to buy cialis cialis 20 mg <a href="http://cialisgretkjss.com/">buy cialis india</a>
, viagra substitute m... odpovědět
avatar
generic viagra reviews best price viagra <a href="http://greengenericjen.com/">viagra generic name</a>
, generic viagra soft... odpovědět
avatar
generic viagra review generic brands of viagra online <a href="http://onlineviaqer.com/">cheap generic viagra</a>
odpověděl(a)
avatar
New 2018 basketball -- curry 5
stephen curry shoes
kyrie irving shoes
adidas nmd shoes
Car port, 26, is one kevin durant shoes|kd shoes of the largest child, dell - garage in 2002, his dad announced over 07 years of career, finally paid 40. 2% on threes survey card. From a really young age, Stephen throughout the shooting learned how to shoot at the feet of the get good at, when dad refused to adopt him to the hornets education, Stephen will be pursed mouth, not because can't visit those big-name players, the old you are, but because he also desire to be with my dad, to train his shot.

At the age of 9, garage is of his or her own stephen curry shoes amateur league teams regarding players, only if the coach needs to outside shot collapse in the opponent's zone will end up being sent. Recalled the one self, garage proudly said: "when My spouse and i was a defense authorities, all start from there. "

To go here we are at asics shoes the original text, if your garage near the basketball in midfield, people tend to overlook the most important thing: pool golf ball skills. Sonya, thanks in order to his mother, then the 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again simultaneously, she was in school played point guard, turning to the volleyball after in to the campus of Virginia support, and meet the storage there's father. "If I dribble on the coast, I have to pick to shoot or go, it's my limit. "Dell explained, "people started for Stephen impression is all he is able to beautiful posture hit pictures, but before becoming a striker, he already was an even better control player, people tend to ignore it. After their dribble shot, is I the most amazing moments. Thanks to his / her mother. ".
, cialis 20mg andbfri... odpovědět
avatar
can i buy cialis online cialis pills <a href="http://cialisserfher.com/">buy real cialis</a>
odpověděl(a)
avatar
New 2018 basketball -- curry 5
stephen curry shoes
kyrie irving shoes
adidas nmd shoes
Throw three points is not the whole garage daily work, and don't ignore, Stephen curry is this team in assists and also steals, he averaged 6. 7 assists within the regular season, 14 within the league and the playoffs stephen curry shoes is actually averaging 9. 3 assists since the league the first! Let's imagine images, 40 minutes per game in the Treasury, attack launched a large number of times, there are always some ball he wasn't within the outside, but the golf ball inside, attracted a increase... What will happen next? There was a man he can tell you the reply, asics shoes he called clay -- Thompson, from the golden state warriors, he made this season 211 3-pointers, finished third in the league, and that 211 3-pointers, 68 is derived from the assists of Stephen curry.

12-13 time of year to contrast the storage and ray Allen inside '05 -' 06 : Allen into 269 3-pointers, and he's the Seattle supersonics. That will year, Allen's 269 associated with 653 three-point shots, picture 41. 2%, as Stephen - 272 of 600 photographs in his Arsenal, as high as 45. 3%; That season, Alan ball attack create 3 ratio is lower than a quarter, compared with 38. 6% in database; That year, Allen's assists the phone number 3. 7, less compared to Treasury for three helps. So the outline, the image of your alternative 3-pointers hand along the garage outline: he besides completed the sharpshooter backdrop, his teammates for his or her creation of free-throw prospects into; He will also look for opportunities simultaneously, through the ball development, stopped for no allows 3-pointer of shots. Additionally, he also can pass assists, "create" another pitcher - clay - Thompson! Not merely can catch vote, may also urgent stopped, can produce more opportunities to people, this star, unique! I'm kevin durant shoes|kd shoes afraid, just use "striker" two words have been unable to define Stephen curry, also have to be in with a "great" rhetoric.
, discount viagra znd... odpovědět
avatar
viagra online prescription discount viagra <a href="http://viagraveikd.com/">online viagra</a>
odpověděl(a)
avatar
New 2018 basketball -- curry 5
stephen curry shoes
kyrie irving shoes
adidas nmd shoes
Finals past season, Arsenal's performance kevin durant shoes|kd shoes isn't very ideal, although the results well, but the efficiency isn't high, and his again pass error, defensive irvine was produced key 3 points have grown to be a "black spots" minute, apparently, in hope that within this to prove himself.

Zero, after the opening, the three points in the database and didn't hit two shots, on this contrary, the knight about three points would hit a lot of over there. Garage or give attention to defense, he para including lebron, Irwin, JR., have been people already, also have successful prevention.

In driving, did well in your Treasury, the ball to a teammate are fed properly, but Mr Chu in lots of opportunity attack. 04 seconds left inside first quarter, garage dribble towards frontcourt, rhythm, but he or she is confident the take a couple of steps away from the three-point line and it is necessary to make asics shoes goes, the ball! This is usually the warriors in the first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances about the right side of the beds base again in a 3 details!

It is worth mentioning how the opening, the garage proper arm was wearing a black gear, it can be because his right elbow within the game before the old injury features a relapse, however, with the game, he has to remove protective devices. Gear, it appears, has affected the handle, before he took off once i feel much better.

In against lebron James, the defense does very well in his or her Arsenal, but after he was lebron was a knocked out, the referee features stephen curry shoes blown the garage stopping foul, garage on the floor is various, make action on the referee said lebron elbow.

In breakthrough, garage is usually a difficult moves, all kinds of people all the means up his defense, which includes lebron, but Treasury first in all sorts of dazzling dribble move Thompson, following air and rival accident cases, the hard to be able to score.
, viagra without pres... odpovědět
avatar
buy viagra online cheapest mail order viagra <a href="http://viagranerrds.com/">is there generic viagra</a>
odpověděl(a)
avatar
New 2018 basketball -- curry 5
stephen curry shoes
kyrie irving shoes
adidas nmd shoes
Garage, 26, is one kevin durant shoes|kd shoes of the largest child, dell - garage in 2002, his dad announced over sixteen years of career, finally paid 40. 2% on threes statement card. From a very young age, Stephen about the shooting learned how to shoot in the feet of the master, when dad refused to adopt him to the hornets education, Stephen will be pursed mouth, not because can't visit those big-name players, the old you're, but because he also need to be with my dad, to employ his shot.

At age 9, garage is of his or her own stephen curry shoes amateur league teams associated with players, only if the coach would need to outside shot collapse in the opponent's zone will end up being sent. Recalled the yourself, garage proudly said: "when My spouse and i was a defense authorities, all start from there. "

To go back to asics shoes the original text, once the garage near the soccer ball in midfield, people tend to overlook the most important thing: pool ball skills. Sonya, thanks to his mother, then any 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again simultaneously, she was in high school played point guard, embracing the volleyball after in to the campus of Virginia technological, and meet the shed there's father. "If I dribble on the coast, I have to choose to shoot or cross, it's my limit. "Dell claimed, "people started for Stephen impression is all the guy can beautiful posture hit photos, but before becoming the striker, he already was an even better control player, people tend to ignore it. After the dribble shot, is I the most beautiful moments. Thanks to his or her mother. ".
, cheap viagra canada... odpovědět
avatar
generic viagra review buy viagra online <a href="http://sexviagen.com/">viagra online usa</a>
, buy viagra without ... odpovědět
avatar
order viagra online buy cheap viagra <a href="http://viagrafolec.com/index.html">generic viagra online reviews</a>
, buy tadalafil 20mg ... odpovědět
avatar
does cialis make you last longer cialis sale <a href="http://drcialonlinedkb.com/">buy generic cialis</a>
, viagra price abxxbf... odpovědět
avatar
viagra pills <a href="http://newviagrakfv.com/">buy viagra from canada</a> buy viagra online buy viagra online canadian
, cialis sale bffxPrE... odpovědět
avatar
liquid tadalafil <a href="http://gocialisgjb.com/">cialis buy online</a> buy tadalafil online cialis prescription
, buy female viagra n... odpovědět
avatar
viagra substitute <a href="http://dejviagram.com/">is there a generic for viagra</a> sublingual viagra cheap viagra online canadian pharmacy
, buy generic viagra ... odpovědět
avatar
free viagra <a href="https://www.saresltd.com/">does generic viagra work</a> viagra plus viagra generic date
, purchase cialis mgj... odpovědět
avatar
cialis no prescription <a href="http://cialisgessa.com/">cialis online cheap</a> non prescription cialis online cialischeap tadalafil <a href="http://hitcialisosn.com/">is there a generic cialis</a> tadalafil tablets 20 mg buy generic cialis
, discount cialis ndc... odpovědět
avatar
cialis 20mg <a href="http://valcialisns.com/">when is cialis going generic</a> buy tadalafil when will cialis be generic
, tadalafil generic b... odpovědět
avatar
generic tadalafil <a href="http://hopcialisraj.com/">buy cialis 5mg daily use</a> tadalafil best price buy generic cialis no prescription
, generic viagra fjgb... odpovědět
avatar
buy viagra canada <a href="http://generichviagraarnc.com/">viagra online prescription free</a> effects of viagra when does viagra go generic
, buy generic viagra ... odpovědět
avatar
viagra dosage <a href="http://www.viagenericahecv.com/">viagra generic date</a> non prescription viagra cheap viagra online
, cialis tadalafil ns... odpovědět
avatar
cialis no prescription <a href="http://cialishwzbm.com/">cialis for daily use online</a> cialis 10mg buying cialis online usa
, viagra information ... odpovědět
avatar
buy viagra soft <a href="http://hpviagrajoagin.com/">viagra online generic</a> viagra viagra online prescription free

Strana:  1 ... « předchozí  124 125 126 127 128 129 130 131 132   další » ... 133
  • 14.04.2015 - Úprava vzhľadu a aktual. galérii
  • 12.04.2015 - Pridané nové fotografie
  • 28.03.2015 - Prispôsobovanie designu
  • 29.02.2015 - Update galérií
Reklama ENDORA.cz Google+