Ospravedlňujeme sa, ale webstránka zatiaľ nie je optimalizovaná na vaše zariadenie. Nadar 2 - creativity hideout.
Kategorie: História X

Nanking, 1937

Nanking, 1937Boj Číny proti Japonskej invázii... historická udalosť nazývaná aj ako ,,Znásilnenie Nankingu" (článok obsahuje aj dobové fotografie, ktoré nie sú určné pre slabšie povahy). Dobytím vtedajšieho čínskeho hlavného mesta Nankingu Japonci rozhodujúcim spôsobom rozdrvili čínsku armádu a stali sa pánmi nad kľúčovými oblasťami čínskeho vnútrozemia. Ich barbarské správanie však šokovalo celý svet. Desivé svedectvá o masakroch a násilnostiach ohlasovali vek fanatických zverstiev páchaných v čase vojny na zajatcoch a civiloch.

Na území štátu:  

Druhá svetová vojna v Ázii začala už v roku 1937 japonskou inváziou do Číny. Bola vrcholom japonského ťaženia zameraného na zväčšenie svojho vplyvu vo svete. Vojnové akcie sa začali vlastne už čínsko-japonskou vojnou v rokoch 1849-1895, pokračovali rusko-japonskou vojnou v období rokov 1904-1905 a bojovými aktivitami počas prvej svetovej vojny, kedy sa japonci zmocnili nemeckých kolónií.

img img

Občianska vojna v dvadsiatych rokoch 20. storočia Čínu doslova ochromila. V roku 1931 Japonsko využilo rozvrat v krajine na vpád do Mandžuska. Za zámienku si Japonci zvolili tzv. mukdenský incident. Išlo v ňom o sprisahanie proti Číne, ktorú obvinili, že jej vojaci chceli vyhodiť do povetria železničný most medzi Mukdenom a Port Arthurom. Japonci túto provinciu obsadili a nazvali ju Mandžukuo. Do jej čela ako bábkového vládcu dosadili posledného čínskeho cisára Pchu-i. Čína odpovedala bojkotom japonského tovaru a Japonci ako odvetu vysadili svoje vojsko v Šanghaji. Nastali ostré boje a Číňania nakoniec pristúpili na ukončenie bojkotu. Napätie medzi oboma krajinami pravdaže citeľne rástlo. Japonská spoločnosť sa začala intenzívne militarizovať. V roku 1936 sa skupina armádnych dôstojníkov v snahe vyvolať dobyvačnú vojnu proti Číne pokúsila o vládny prevrat. Pokus sa síce nevydaril, rebeli však nemuseli na splnenie svojich prianí dlho čakať.

img img

Invázia do Číny

Dňa 7. júla 1937 Japonci vyprovokovali ďalšiu sabotáž, tentoraz na moste Marka Pola pri Ťchien-ťine v severnej Číne. Pravdaže, opäť sa hľadala zámienka na celoplošnú inváziu do Číny. V obrovskom zápase, ktorý nasledoval, mali väčšiu šancu na úspech Japonci. Japonsko bolo najvyspelejšou ázijskou mocnosťou s vysokovýkonným vojnovým námorníctvom a vojenským letectvom. Pozemné sily disponovali s 300 000 dobre vycvičenými vojakmi, vyzbrojených najmodernejšími zbraňami. Početná, síce silná, no nedostatočne vycvičená čínska armáda nemohla svojou nedokonalou technikou nepriateľovi úspešne vzdorovať. Nemala ani letectvo, ani námornictvo. Jej jadrom bola národná armáda (ozbrojené sily Národnej strany Kuomintangu) na čele s generálom Čankajškom. Mala až dva milióny mužov, rozmiestnených predovšetkým okolo hlavného mesta Nankingu. V severovýchodnej Číne okrem toho pôsobilo asi 150 000 komunistických partizánov. Obidve čínske armádne frakcie sa dohodli na jednom postupe proti Japonsku. Vzhľadom na priepastné ideologické rozdiely to však bola veľmi problematická aliancia.

V lete 1937 japonská armáda obsadila Peking a Ťchien-ťin a vzápätí postupovala na západ a juh. Čínska obrana v tejto oblasti padla. Na jeseň sa však japonský postup začal spomaľovať a dlhé japonské zásobovacie línie boli stále zraniteľnejšie. Ohrozoval ich oživený odpor čínskeho civilného obyvateľstva, ako aj čínskej armády. Pri druhom útoku na Šnghhaj sa Japonci stretli so silnou obranou a uplynulo niekoľko mesiacov, kým sa im útokmi obojživelných a leteckých síl podarilo mesto dobyť. V septembri v severovýchodnej Číne divízia komunistických ozbrojencov rozprášila celú japonskú divíziu, čo neobyčajne pozdvihlo morálku Číňanov a upevnilo moc komunistov v tejto časti krajiny. japonci sa domnievali, že dobytie Číny bude jednoduchá záležitosť. Dočkali sa však oveľa väčšieho odporu, než predpokladali. Nespokojní a rozhnevaný japonský vojaci postupovali na západ k Nankingu, hlavnému mestu kuomintangskej vlády.

Pokles morálky

V novembri 1937 sa na Nanking vrhli tri japonské armády. Ich postup sprevádzala bezohľadnosť a ničenie dedín a miest na osi postupu. Ich barbarstvu sa napríklad nevyhlo ani historické mesto Su-čou na východnom brehu jazera Taichu, ktorému sa pre jeho starobylé kanály a mosty zvyklo hovoriť ,,čínske Benátky". Japonci sem vtrhli, zmasakrovali obyvateľstvo, zapálili historícké dominanty a odvliekli niekoľkotisíc žien, ktoré potom ako sexuálne otrokyne zneužívali japonský vojaci. V tom čase klesol počet obyvateľov tohto mesta z pôvodných 350 000 na necelých 500. A treba len smutne dodať, že to bol iba začiatok...

Japonská armáda 7. decembra uzavrela okruh okolo Nankingu. Brániace sa čínske ozbrojené sily s počtom 300 000 mužov Japonci obkľúčili za mestom, pri rieke Jang-c-ťiang. Číňania sa zmohli iba na slabý odpor. V chaose, ktorý vypukol, Čankajšek nariadil na poslednú chvíľu odsun vojsk z Nankingu. Počítalo sa s tým, že vojaci, ktorí zostali, sa vzdajú. Generál Macui Iwane, hlavný veliteľ japonských síl v oblasti, považoval dobytie hlavného mesta za slávny vrchol svojej kariéri. Rozhodol sa prezentovať japonskú armádu ako vysoko disciplinované vojsko a v tomto duchu aj vydal príslušné rozkazy. mal v úmysle urobiť dojem nielen na Číňanov, ale aj na celú svetovú verejnosť. Oznámil, že plienenie a nevhodné správanie na verejnosti nebude tolerovať a že civilnému obyvateľstvu sa poskytne príslušná ochrana. Tieto veľkorysé plány však zmietla zo stola jeho choroba a zmeny vo velení. Za nového veliteľa japonských vojsk v Nankingu vymenoval cisár Hirohito svojho synovca, princa Asaku Jasuhika. Bol členom kráľovskej rodiny, čo znamená, že rodovou autoritou bol nadriadený všetkým poľným veliteľom. Asaka sa dostal pod vplyv bezohľadného generála Nakadžimu. Na jeho podnet zrušil svoje predchádzajúce nariadenie a vydal nový rozkaz, podľa ktorého mali byť všetci zajatci zastrelení. Pred úsvitom 13. decembra necelých 50 000 japonských vojakov prelomilo hradby Nankingu. tu sa stretli s 90 000 čínskymi vojakmi a pol miliónom civilov.

Vynára sa otázka: prečo číňania neprejavili rovnaký odpor ako v Šanghaji, keď mali takú veľkú početnú prevahu? Zdá sa, že čínska armáda v Nankingu už bola vyčerpaná ústupom zo Šnaghaja a ponuka čestného zaobchádzania sa jej zdala príťažlivejšia ako v predchádzajúcich bitkách. Mnohí čínsky vojaci odhadzovali zbrane a dobrovoľne sa vzdávali. Ukázalo sa, že medzi čínskymi veliteľmi v meste vládla nízka koordinácia. katastrofálny pokles morálky Číňanov Japoncom pomohol k najväčšiemu víťazstvu celého ťaženia. Tragédiou bolo, že prísľuby slušného zaobchádzania sa ukázali ako falošné. Čínskych vojakov spútavali a odvádzali na popravu. Ľahké a neočakávané víťazstvo znamenalo, že posledné zvyšky rešpektu, ktorý japonský vojaci ešte mohli pociťovať k čínskym zajatcom, sa načisto vytratili. Bol to začiatok holokaustu.

img      img
(I) Iwane Macui vchádza do Nankingu.           (I) Princ Asaku Jasuhika

,,Znásilnenie Nankingu"

Kým predchádzajúce bojové zrážky vyvolávali u japonských vojakov strach z odvahy a statočnosti čínskych bojovníkov, teraz nimi za ich zbabelosť opovrhovali. Japonci, aj keď v značnej menšine, začali Číňanov sústreďovať do malých skupín, zväzovali im ruky a odvádzali an popravisko, kde ich hromadne vraždili guľometnou paľbou. Zmasakrovali také množstvo vojakov, že chýbali hroby na ich pochovanie. Preto časť z nich spálili, alebo nahádzali do rieky Jang-c-ťiang. Keď japonský vojaci kruto zúčtovali s čínskymi zajatcami, vnikli do Nankingu a civilné obyvateľstvo vystavili desivým orgiám násilností. mužov, ženy a deti strieľali, ako sa im zachcelo. Keď sa im minuli náboje, dorážali ich mečmi a bodákmi. Na uliciach sa hromadili hory mŕtvol. Popravy civilov sa stali morbídnym športom. Vojaci medzi sebou súťažili, kto zabije viac ľudí za kratší čas. Keď ich zabíjanie prestalo baviť, vymýšľali si odporné spôsoby mučenia. Vojaci sa navzájom fotografovali, ako s úsmevom, vyjadrujúcim zvrátenú rozkoš z mučenia a vraždenia, držia v rukách odrezané hlavy utýraných Číňanov. Hordy japonských vojakov brutálne znásilňovali ženy bez ohľadu na vek a potom ich zohavovali a zabíjali. Nechutné barbarské scény trvali niekoľko dní, pričom dôstojníci svojich vojakov v zvrátenostiach ešte povzbudzovali.

Vlna hrôzy začala ochabovať 17. decembra, potom, čo generál Macui Iwane vyzdravel a vrátil sa do mesta. Keď sa dozvedel, ako sa jeho vojaci správali, bol šokovaný. Bolo však už príliš neskoro. Krutou smrťou zahynulo 250 000 čínskych mužov, žien a detí a 80 000 žien japonský vojaci znásilnili. napriek ostrému generálovmu nesúhlasu násilnosti pokračovali ešte niekoľko týždňov. ,,Znásilnenie Nankingu" sa považuje za jeden z najväčších vojnových zločinov spáchaných v 20. storočí. Japonská vláda sa pokúšala tento incident zamlčať, čo sa jej do istej miery aj podarilo. Hrôzy tohto typu totiž na Západe nevyvolávali rovnako citlivú reakciu ako vojnové zločiny spôsobené Nemcami a Rusmi. Skutočnosť, že japonskí vojaci neboli za svoje desivé správanie v Nankingu potrestaní, znamenala, že takéto barbarstvo sa v japonskej armáde začalo považovať za akceptovateľné. Japonský dobyvatelia pokračovali v mučení civilov a zajatcov najstrašlivejšími spôsobmi aj počas druhej svetovej vojny. Pre Číňanov to bola jednoznačná lekcia: nemohli počítať s nijakým súcitom. Ich ozbrojený odpor pokračoval ešte niekoľko nasledujúcich rokov.

img      img
(I) Hlava popraveného čínskeho zajatca.         (I) Tesne pred popravou

Zdroj:Turning the Tide of War, Hamlyn division Octopus Publishing Group Ltd., London 2001.

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Zasílate odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).

Jméno
Kontrola tyto znaky přepište do pole kontrola
Text
  b i u s img code url hr   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

, NICE odpovědět
avatar
For the 1927 Nankin Jiken, see Nanking incident of 1927. Nanjing Massacre. Part of the Second Sino-Japanese War

download
, 4zatunbatunilun@gmail. odpovědět
avatar
s tahun, dia tidak meletakkan puisinya dan menolak unjual baja h beam
jual pipa boiler
jual plat abrex 400
jual plat asme516 grade70
jual plat astm a285 c
jual plat astm516 70
jual plat boiler
jual plat hardox
jual plat hb 400
jual plat high strenght
jual plat high tensile sm490 yb
Pabrik Wiremesh
Supplier Besi Unp Baja
Harga besi wf
www.pusatbesibaja.co.id
Jual sch 40
Jual sch 40
Supplier bondek
Supplier besi hollow
undangan pernikahan ada foto
Pabrik Besi Pipa Baja Schedule 80
Agen Besi Unp Baja
Jual besi wf
www.pusatbesibaja.com
Jual Jaket Parka
Jaket Parka
Jual Jaket Parka
Jaket Parka
undangan pernikahan kalender
undangan pernikahan bahasa inggris islam
undangan pernikahan islami
undangan pernikahan unik dan murah
, Propecia Front Head odpovědět
avatar
Sinus Pain Amoxicillin levitra for sale on ebay Comment Prendre Kamagra Propranolol Online Delivered In Usa Depoxitine Bentyl Order Pills Priligy 30 Mg Controindicazioni By Cheap Viagra Z Pak Zithromax Ed Sample Pack Cheap viagra online Betaxolol Prix Xenical En Suisse Brand Cialis Lasix Netherlands Buy Viagra Without A Prescription Purchasing Propecia Propecia Patent Viagra E Cialis Farmacia cialis How Much Is Cialis Prescription Viagra Australia Generic Cialis Cheapest Combivent Inhaler Without Prescription Thyrox 200 Order Online No Prescription Cialis Generic Generic Worldwide Zentel Free Shipping Dallas Cialis Approved Online Pharmacy Cheap Cialis No Rx Viagra Ohne Rezept Kaufen Illegal Uso Viagra Ninos Levitra Online Cheap Amoxicillin And Birth Control Propecia Precio Medicina Buy Viagra Online Viagra Alternativo Uk Online Pharmacy Airmidex viagra online prescription Kamagra Free Delivery Farmacias Kamagra Order Viagra Online Greenline Pharmacy Online Propecia Buy cheap cialis Propecia Itch Scabies Medication Cheap Kamagra Eu generic cialis Generic For Cialis Where Can I Get Nolvadex Generic Viagra Discount Pharmasupport Amoxicillin For Sale Overnight Where To Order Cialis Keflex Cystitis buy accutane in canada By Cheap Viagra Mifepristone Et Misoprostol Kamagra Oral Jelly Paris Buy Roaccutane Order Now Macrobid Bacterial Infections Propecia Fue Bueno Purchase Generic Kamagra Cialas Lasix No Prescription Needed Buy Levitra Now Retin A No Script Online Cialis Sales Cheap Generic Viagra buy accutane in the us Doxycycline 100mg Acne Cheap Cialis Vente Cialis En Suisse How Much Is Viagra generic levitra 40 mg Amoxil Without Script Cytotec Et Pose De Implant Mail Order Viagra Finpecia Fast Delivery Overnight Cialis Para Sirve vardenafil vs viagra Acheter Viagra Naturel Acquisto Viagra Professional cialis Kamagra Inde Super Kamagra Nebenwirkungen viagra Diflucan Compare Prices Order Zithromax Azithromycin Deltasone Prednisone Levitra Nebenwirkungen Forum Cafergot Tablets Nz Cheap Cialis 20mg No Prescription Buy Propecia Online Valtrex 40 mg levitra pills on line for sale Levitra Bayer Nitrofurantoin Mono Mcr 100myl Buy Isotane Cialas Professional For Sale Atarax No Script Estonia Kamagra On Line Vente Cialis Tadalafil Amoxicillin Gre Buy Cheap Levitra Naproxen Amoxil Dose Cheapest Cialis Online Sertralina Generic
, K Clv Compared With... odpovědět
avatar
Cialis Tablets 20mg cialis Tips Last Longer Xenical Sans Ordonnance Xenical Generic Cialis 100mg Amitriptyline No Rx Viagra Offerte Buy Levitra Priligy Effetti Indesiderati Sito Di Vendita Gravi Kamagra Canadian Cheap Cialis Keflex Dose Mg Lb Amoxicillin And Chewable Tablets Cialis Pills E Drugstog Viagra Cialis Generique Angleterre Levitra Best Prices Zithromax Two First Day Can Amoxicillin Affect Clomid viagra online pharmacy Buy Prednisone Online Viagra No Prescription Fast Delivery cialis Viagra Sur Homme Cialis Roma buy cialis Levitra 40 Mg Best Price Viagra 20 Ans Buy Priligy Pills Precio Cialis Oficial Priligy Republica Dominicana Cialis Buy Mark Levin Viagra buy generic accutane online Priligy Online Pharmacy Cialis Medikamente Kaufen Viagra Valor Cost Of Levitra Hydrochlorothiazide Order Online Effet Secondaire Du Cialis 20 Levitra Price Check Onlinepharmarcy Pharmaciesonline Generic Viagra Sales Priligy 90mg Rx Sites No Prescription Needed online pharmacy Au Revoir Clomid Keflex Cipro Cheapest Propecia Prices Cheapest And Fastest Delivery Of Cialis Genericos De Propecia Comprar Generic Levitra Acheter Priligy En Ligne Nz Legale Levitra Best Levitra Price Cephalexin Dosage Doge Cialis versand aus deutschland Viagra Samples Priligy Tomar Antes Levitra Quanto Dura Generic Viagra 100mg Guidelines For Prescribing Amoxicillin Propecia Tijdens Zwangerschap Cheap Cialis Generic Viagra Ohne Rezept In Holland Kaufen Cialis Generika Ajanta Cheap Generic Cialis Cialis Filmtabletten 5mg Fish Cheap Kamagra Tablets Pseudomonas Aeruginosa Resistant To Amoxicillin Pediatric Amoxicillin Dosage cialis Tretinoin Cream 005 No Script Bentyl Find No Prior Script Viagra Online Online Order Accutane From Canada Uses For Amoxicillin Buy Levitra Now Keflex And Dizziness Propecia Farmacopea Price Of Levitra Zithromax Therapeutic Class Sky Pharmacy Reviews Buy 25mg Viagra Online Conseguir Viagra Madrid Discount Bentyl Where To Buy Secure Ordering Store Levitra 20mg Online Cephalexin 5oo Mg
, Acheter Finasteride... odpovědět
avatar
Allergy To Amoxicillin Generic Propecia Cost For sale secure isotretinoin tablets website free shipping Comprar Cialis Online Foro Buy Xenical Amoxicillin Targets What Bacteria Levitra Lakemedel Buy Cheap Viagra 200mg Levitra Generico Contrareembolso Viagra Generique (Sildenafil Citrate) 100mg Levitra Lowest Price Zithromax Reviews Amoxicillin For Gum Infection Cheap Cialis And Viagra Cialis Informacion Does Zithromax Treat Chlamydia Generic Propecia buy generic accutane uk Kamagra Oral Jelly Prix Levitra Price Check Amoxil Storage Comprar Priligy Online Contrareembolso Levitra Propecia Generic India Buying Domperidone In Canada cialis price Levitra 10 Mg Bayer Acquisto Prescription Tadalis Sx Soft Cialis Cheap Buy Pentoxifylline 400 Online Amoxicillin Side Effects Rash Levitra Buy Acheter Viagra Pfizeracheter En Perpignan Best Pill Splitter cialis online pharmacy Cialis Y Foro Sexy Tadalis Sx Soft Breakdance Werbung Tanz viagra Acquista Viagra Acheter Vrai Viagra En Ligne En Antibes Best Cheap Cytotec Online Tetraciclina Finasteride Vs Propecia Where To Buy Cialis Generic Cialis Tadalafil 20mg Cipla Cialis Review Cheap Generic Viagra Mail Order Fedex Shipping Worldwide Fluoxetine Adofen Price Generic Pharmacy Rts Generic Cialis Como Conseguir Viagra Gratis Cephalexin For Dog No Prescriptions Buy Cheap Cialis Amoxicillin Strengths Achat De Baclofene Sur Internet Buy Tadalafil Online Order Now On Line Isotretinoin Propecia Nachteile Kamagra Jelly Potenzmittel Viagra Gratis Order Online Fluoxetine Bulimia Medication Internet Shop viagra Cialis Generic Safe Amoxicillin Antibiotics Propecia Generico Online Cephalexin Odor buy accutane singapore Order Viagra Accidents Avec Clomid Cialis Pills For Sale Priligy Usa Line Pharmacy
, Baclofen 25mgachat ... odpovědět
avatar
Silagra Buy Tadalafil Online Forum Achat Cialis Amoxicillin Powder For Injections Levitra Brand 104 Vigra Discount isotretinoin cialis Can I Purchase Free Shipping Levaquin 750mg Acyclovir 800 Mg Tablets For Sale Levitra Generic Cheap Paxil Progress Success Stories Cialis Red Bull Purchasing Levitra Paypal Sildenafil 30 Day Sertraline Paypal How To Buy Cialis Where I Can Buy Cialis Best Non Prescription Pharmacy Reviews viagra Buy Alli Refill Pills Online Where To Purchase Alli 60 Mg In Europe levitra 5mg Buy Cheap Kamagra No Prescription Acheter Xenical 120 Buy Accutane Online Amoxicillin Dose Chart For Strep Cialis France Best Viagra Online Cialis Sin Receta En Farmacia Propecia Doping Efectos Colaterales Mail Order Cialis Kamagra With High Blood Pressure Buy Propecia No Prescription Online cialis viagra levitra kaufen rezeptfrei Compare Prices Viagra Generic 100mg Achat De Viagra Sans Ordonnance Purchase Levitra Acticin With Next Day Delivery Rhineinc.In Online Viagra Mastitis Keflex Cephalexin Overdosage Buy Viagra Viagra Gro?En Cialis Et Jus De Pamplemousse cost of levitra 20mg Combinez Priligy Viagra Buy Branded Viagra Buy Cheap Cialis Pills India Drugs Vpxl No Script Viagra 50 Mg Cheap Cialis Refrigeration Of Cephalexin Buy Viagra In Brisbane 58 cialis online pharmacy Sildenafil Generique 25 Mg Il Cialis Si Vende In Farmacia levitra vs cialis Buy Tamoxifen Research Chemical Tretinoin cialis online pharmacy Keflex Side Effects In Dogs With the line of credit I got from Kabbage I boosted my inventory and launched an SEO campaign thats already driving new customers.Kevin Williams This use of payday loans for everyday expenses is the prime reason the business model doesnt work he said. secured loans Your credit a will.
, Propecia Oporto odpovědět
avatar
Amoxil Medication For Migraines Generic Viagra Buy Ordonnance Cialis Viagra Salud Mental filitra vardenafil tablets Clarinex Cialis Gli Effetti Comprar Priligy En Internet Overdose Of Amoxicillin Cytotoxic Misoprostol Comprar online pharmacy Forum Viagra Moins Cher Discount Acticin Drugs Real With Free Shipping Cod Only Online Levitra Propecia Dosage Directions Cialis Ulcera Buy Brand Levitra Cialis Tiempo Duracion Como Comprar Viagra Purchase Dapoxetine Online Cialis Generikum Levothyroxine Without Us Prescription Female Cialis Cialis Levitra Generika Buy Over The Counter Prednisone Pills Buying Propecia Propecia Dosage In Women Achat Viagra Site Francais Levitra Online Cheap Kamagra Customer Reviews Livial Order Viagra Onlines Cialis Super Kamagra Comprare Viagra Originale Buy Levitra Online Site Serieux Achat Cialis Cyproheptadine No Rx Tadalafil Tablets Cialis Venta Madrid Que Espana La Propecia Levitra Best Prices Amoxicillin Child Baclofene Et Alcool levitra 60 mg Viagra Kaufen Hessen Where To Buy Nizagara Accutane Canada Diovan Cvs Propecia Cost By Cheap Viagra Zithromax Urinary Infection
, Real Zentel Store odpovědět
avatar
Achat Vrai Kamagra Buy Cheap Generic Cialis Kamagra Jelly 100 Mg Toulon Lasix Netherlands Purchasing Propecia Buy Diflucan Online Uk Propecia Cesare Ragazzi Mail Order Levitra Clomapramine Online Order Australia Since there are different types decide carefully. fast loans Happy they approved me for the loan I will pay back every penny once I have been paid from work.Consolidation Period From March to the eLaws currency date.Levitra Folgen Levitra Brand Name Tabletten Buy Online Lasix Levitra Pills Sinusitus Zpac Vs Amoxicillin Tadalifil Levitra Buy Online Buy Prednisone 10mg 5135.1 Cialis Viagra Cialis Come Usarlo Viagra Buy Online Order Kamagra Onlines By Viagra Alopecie Physiologique Buy Online Cialis Propecia Bei Geheimratsecken Ranolazine Sildenafil 20mg Buy Levitra Professional Propecia Liver Damage Herbal Levitra Prix Forum Cialis Prise Quotidienne Viagra Terapia Antipertensiva usda approved generic levitra Low Cost Asthma Inhalers Anti Oestrogene Homme viagra Propecia Allattamento Generico Propecia Comprar Cialis [url=http://costofvia.com/viagra-online-blue.php]Viagra Online Blue Cialis In Nurnberg Retin A No Script Order Levitra Online Berichte Uber Levitra Lupin Keflex online pharmacy Atlantic Drug Store Synthroid Without Prescription In Pa Cheap Cialis 20mg Commander Cialis Quebec Levaquin From Canada cialis Lasix (Furosemide) 40 Mg Ou Acheter En Ligne Dapoxetine dove acquistare levitra sicuro Kamagra 50mg Can Amoxicillin Stain Teeth Generic Cialis 100mg Buy Metformin Without Prescription Keflex And Diflucan Kamagra Jelly Forum Ed Meds Nz Can I Purchase Acticin 30gm Online Low Price Cheapest Cialis Online Secure Viagra Viagra Online A Basso Costo Buy Cheap Generic Cialis Cephalexin Oral Suspension Dosage Dog Prednisone No Rx Needed Mail Order Cialis Buying Acticin In Internet Order Keflex Online No Perscription buy vardenafil 40 mg online Levitra 10mg Paroles Viagra Online Ordering Cialis Online Commander Cialis Net Achat Levitra En Ligne Cialis 40mg Viagra And Cialis Non Perscription Baclofene Traitement Addictions Generic Levitra Pill Veneno Comprar Propecia How To Order Doxycycline Online Cialis Price Sutrico Propecia Cialis Generika Aus Polen Cheap Cialis Online Zithromax Anxiety Buy Tadacip Online buy cialis Cialis Ricetta Bianca Vendo Kamagra Estado cialis Amoxicillin Antibiotic Side Effects For Infants Cialis One Day Generico Cialis Online Buy Cialis Hong Kong Cephalexin And Strep Throat Buying Propecia Buy Prevacid Uk Podofilox Mail Order Cialis Levitra Original Pas Cher Forum Ou Acheter Du Viagra Cialis 5mg Viagra Kaufen Gegen Rechnung Cialis Viagra Marche Pas Fast Delivery Cialis Non Rx Finasteride
, Cialis Generique Qu... odpovědět
avatar
Levitra Bayer 5mg Levitra Usa Buy Diflucan Online Generic Zithromax viagra Cooper Pharma Viagra Peppermint Orlistat Tablets Priligy Tabletas Amoxicillin Breastfeeding Low Price Inderal Zithromax During Pregnancy Can I Take Metamucil With Amoxicillin Buy Cheap Orlistat Online Viagra Quanto Costa In Italia Viagra Generico Comprar Cheap Antabuse Generic Viagra 70 Ans Cephalexin 750 Mg Cheapest Xenical Online Amoxicillin Pancreatic Toxicity Prix Cialis Boite De 8 Buy Inderal Priligy Preis Apotheke Order Lasix Without A Prescription cialis Achat Cialis Paris Viagra Online Forum Cialis Online Usa Dosis Del Kamagra Betnovate Buy Clomid Online Usa Buy Macrobid Best Website Misoprostol Over The Counter Cheap Cytotec Pills Periactine Acheter En Ligne Zithromax Iron Interaction Buy Cheap Xenical Viagra Hausmittel

  • 14.04.2015 - Úprava vzhľadu a aktual. galérii
  • 12.04.2015 - Pridané nové fotografie
  • 28.03.2015 - Prispôsobovanie designu
  • 29.02.2015 - Update galérií
Reklama ENDORA.cz Google+