Zdroj: http://n2studio.mzf.cz/priroda/oblaky-meteorologia-c.2  •  Vydáno: 3.2.2010 9:31  •  Autor: Sadman

Oblaky - Meteorológia č.2

Oblaky - Meteorológia č.2Tak nenájde sa snáť nikto kto by z času na čas s úžasom nehľadel na oblohu... a dôvodom sú tieto mysticky vyzerajúce prírodné útvari , ktoré voláme oblaky (en:clouds)...

Tak najprv by som rád vymedzil pojmy , ktoré sa týkajú obsahu tohto príspevku.

Oblak- je sústava častíc vody alebo ľadu v atmosfére, vyskytujú sa v ňom aj častice prachu, dymu a priemyselných exhalátov.

Oblačnosť- je množstvo oblohy pokrytej oblakmi. V meteorologickej službe sú jednotlivé oblaky pomenované.

Meteorológovia vyčleňujú na základe určitých kritérií 10 druhov oblakov. Samozrejme medzi týmyto kritériami sú napríklad tvar, poloha v rámci atmosféri (výška kde sa daný oblačný druh vytvára) a podmienky za ktorých sa daný typ vytvára.


Členenie oblakov:

Vysoké

( 5-13km )

Stredné

( 2-7km )

Nízke

( 0-2km )

Riasa
Vysoká kopa
Kopa
Riasová kopa
Vysoká sloha
Slohová kopa
Riasová sloha
Dažďová sloha
Sloha
Búrkové mračno

Špecifikácia základných druhov oblakov:

Riasa - cirrus (ci) -
Charakterisitika: Sú to jemné obláčiky z ľadových kryštálikov, ktoré sa vyskytujú pri prúdení teplého vzduchu nad naše územie. Riasy sú predzvesťou zmeny počasia - v priebehu 1-2 dní príde oteplenie a zrážky.

,,Jemné závojovité pásy sa tiahnu po oblohe - zhoršenie počasia. Ryby z oblakov sú na nebi, bude dážď."

Obr.1. Riasový oblak

Riasová kopa - cirrocumulus (cc) -
Charakterisitika: Riasová kopa - „baránky“ sa vyskytuje ako väčšie alebo menšie zoskupenie bielych oblakov, ktoré sú zložené z veľmi malých častí v podobe zrniek alebo vlniek. Tie sú vytvorené z ľadových kryštálikov a sú typické pre studený vzduch.

,,Keď sa baránky pasú, bude dážď. "

Obr.2. Riasová kopa

Riasová sloha - cirrostratus (cs) -
Charakterisitika: Je to sotva viditeľný, jemný mliečny závoj na oblohe (vysoké tenké oblaky), tvorený z jemných ľadových kryštálikov. Pri tejto oblačnosti dochádza ku vzniku halových javov.

,,Konské chvosty (ľudový názov tohto typu) môžu byť prvým signálom približujúceho sa teplého frontu. "

Obr.3. Riasová sloha

Vysoká kopa - Altocumulus (ac) -
Charakterisitika: Tvoria ju jednotlivé skupiny alebo celé vrstvy oblakov, ktoré môžu byť oslnivo biele ale tiež tmavosivé. Vznikajú pri prúdení vzduchu cez horské oblasti. Sú predzvesťou príchodu studeného vzduchu. Ak sa vyskytujú v lete skoro ráno, väčšinou cez deň príde búrka.

,,Vežičky vyrastajúce z jednej základne - búrka za 6 až 12 hodín. "

Obr.4. Vysoká kopa

Vysoká sloha - Altostratus (as) -
Charakterisitika: Vysoká sloha je oblačná vrstva tmavej farby, skladajúca sa z drobných kvapiek alebo ľadových kryštálikov. V zime z nej môže slabo snežiť. Je predzvesťou zhoršenia počasia a dlhotrvajúceho dažďa.

,,Keď hmlisté a tmavé oblaky pri východe slnka prichodia, bude dážď. "

Obr.5. Vysoká sloha

Dažďová sloha - nimbostratus (ns) -
Charakterisitika: Dažďová sloha je šedý vrstevnatý oblak, často tmavý. Často prináša súvislý dážď alebo sneženie, ktoré vo väčšine dopadne na zem. Celkom zakryje slnko, je to typický dažďový mrak.

,,Keď sa oblaky olovenej farby zo všetkých strán schádzajú, zvestujú zlé počasie."

Obr.6. Dažďová sloha

Kopa - cumulus (c) -
Charakterisitika: Sú to osamotené oblaky, v dolnej časti tmavé, v hornej časti jasno biele. Táto oblačnosť je typická pre slnečné a teplé počasie.

,,Ak plávajú večer po oblohe veľké kopovité mraky, bude na druhý deň pekné počasie. Zámky sa stavajú na pekné počasie. "

Obr.7. Kopa

Slohová kopa - Stratocumulus (sc) -
Charakterisitika: Slohová kopa je tvorená tmavými mrakmi, ktoré obsahujú malé kvapky. Mraky vyzerajú ako hrudy hliny alebo kamenia.

,,Keď veliké oblaky ako balvany a skaliská robia sa na nebi, zvestujú zlé počasie. "

Obr.8. Slohová kopa

Sloha - Stratus (ci) -
Charakterisitika: Sloha je šedá vrstva oblakov, ktorá prináša mrholenie alebo malé snehové krúpky. Ak cez ňu vidno slnko, jej obrysy sú jasne viditeľné.

,,Šedé pruhy na mrakoch, bude krupobitie"

Obr.9. Sloha

Búrkové mračno - Cumulonimbus (cn) -
Charakterisitika: Je to oblak vertikálneho vývoja, značného rozsahu, v spodnej časti tmavý. Jeho vrcholy siahajú až do vysokej oblačnosti. Pôsobí hrozivým dojmom, umocneným silným nárazovým vetrom, búrkami, hrmením, bleskami, prietržami mračien, krupobitím.

,,Keď sa oblaky tiahnu ako záveje, pripravuje sa na dážď. "

Obr.10. Búrkové mračno


Zdroje: http://správy.atlas.sk
www.postcard.cz
www.pranostiky.host.sk
www.meteo-centar.hr
www.library.thinkquest.org
www.ids.pl/chmury

Blesky ... - Meteorológia č. 1