Zdroj: http://n2studio.mzf.cz/geografia/tansan-nebeske-vrchy  •  Vydáno: 8.11.2012 21:22  •  Autor: Sadman

Ťanšan - Nebeské vrchy - Čarovný svet

Ťanšan - Nebeské vrchy - Čarovný svetMohutné horstvo Ťanšan (Tian Shan-chin.) sa dvíha kvetnatými svahmi zo stredoázijských púští a stepí do nebeských výšin, kde už vrchy pokrývajú ľadovce.Ťanšan je zrejme najkrajšie pohorie z celej veľkohorskej reťaze, ktorá obopína púštnu Tarimskú panvu. Je to horstvo starobylé a mladé zároveň, bohaté na ľadovce i teplé medzihorské kotliny. Má ostré štíty a priepastné ľadovcové údolia, aj ploché náhorné plošiny s malými púšťami a lebo stepami.

Jeho ľadovcové rieky, ktorým dominuje Syrdarja, prinášajú oblastiam pri horskom úpätí prahnúcim po vode dar života. Vo výške 1 600 metrov n. m. leží najvyššie horské jazero sveta, Issyk-Kuľ. Toto ,,teplé jazero" ako znie v preklade jeho názov, má plochu 6 280 štvorcových kilometrov, hĺbku až 702 metrov a prakticky nezamŕza. Na východ odtiaľ leží známy priesmyk Santaš,, kde podľa legendy každý Tamerlánov vojak odkladal pri výprave do Číny svoj kameň a pri návrate si ho opäť vzal. Nad hromadou, ktorá tu zostala, potom Tamerlán počítal svoje straty. Najvyššie ťanšanské štíty ležia východnejšie, bližšie k čínskej hranici.

Až do roku 1947 sa za najvyšší štít považoval bájami opradený Chan-Tengri (Kráľ duchov), zvaný aj Krvavý vrch. Jeho pyramíde podobný vrchol vysoký 6 995 metrov zdolali prvýkrát roku 1935. Neskoršie merania ukázali, že najvyšší je štít víťazstva, ležiaci o 20 kilometrov južnejšie, ktorý dosahuje 7 435 metrov. Celá táto veľhorská časť s ďalšou sedemtisícovkou Dostuk je zároveň najviac zaľadnená.

Protiváhu zaľadnených vrcholov tvoria úbočia porastené krásnymi lesmi neobyčajne vysokých ťanšanských smrekov, jedlí a orechov, ktoré sa striedajú s horskými lúkami. Nižšie na svahoch rastie tráva popretkávaná pestrofarebnými kvetmi, siahajúca až do výšky pása, smerom k vrcholom sa vzrast bylín znižije až na koberce húževnatých skalničiek. Za zmienku stoja aj trsy červených pivoniek a žltých hlaváčikov v kamenitej sutine vysoko pod ľadovcami. Číňania osídľovali Ťanšan už od začiatku nášho letopočtu a cez jeho priesmyk viedla aj severná vetva Hodvábnej cesty.

img      img      img      img

(I) Gregov tulipán - Tulipa Gregii
jeden zo vzácnych kvetov rastúcich v Ťan šane

         

Zdroj:Discovering the Wonders of Our World, Readers Digest Association Ltd., London 1998.