Zdroj: http://n2studio.mzf.cz/geografia/pust-taklamakan  •  Vydáno: 10.4.2014 22:49  •  Autor: Sadman

Púšť Taklamakan - Čarovný svet

Púšť Taklamakan - Čarovný svetPo okraji jednej z najväčších púští viedla kedysi Hodvábna cesta, po ktorej putovali obchodné karavány. Na severozápade Číny leží rozľahlá púšť Taklamakan, po väčšinu roka zahalená v oblaku piesku hnaného vetrom. Jej zvláštny turkotatársky názov znamená ,,Vojdi dovnútra a už nevyjdeš von". More pohyblivého piesku s vlnami dún vysokými až 300 metrov ľahko pohltilo nešťastných pútnikov, ktorý zišli z cesty.

Na severozápade Číny leží rozľahlá púšť Taklamakan, po väčšinu roka zahalená v oblaku piesku hnaného vetrom. Jej zvláštny turkotatársky názov znamená ,,Vojdi dovnútra a už nevyjdeš von". More pohyblivého piesku s vlnami dún vysokými až 300 metrov ľahko pohltilo nešťastných pútnikov, ktorý zišli z cesty.

Pre karavány na Hodvábnej ceste z Číny do Levanty (vo východnej časti Stredomoria) boli určite skutočným požehnaním dve veľké oázy Turfan (Turpan) a Kašgar (Kashi). Turfan leží na severovýchodnom okraji púšte a na prvý pohľad vôbec nevyzerá ako miesto vhodné na oázu, lebo jej základom je Turfanská preliačina, položená 154 metrov pod úrovňou hladiny mora. Je to jedno z najnižších a najteplejších miest na Zemi. Zriedkakedy tam prší a teploty často po celé týždne neklesnú pod 40°C. Napriek tomu sa na dne preliačiny pestujú dyne a vinič, ktoré už stáročia občerstvujú pútnikov i obyvateľov oázy. Vodu sem privádza rieka prameniaca v horách Ťan-šanu (Tien Shan), ktorá zároveň zásobuje aj mesto Turfan; jeho dômyselný systém studní a podzemných kanálov nazývaný karez postavili pred mnohými rokmi dávny Peržania.

img
img
img

Hodvábna cesta

Až do 15.storočia prenášali tovar medzi Stredomorím a Čínou karavány tiav, putujúce po Hodvábnej ceste dlhej 6400 kilometrov. Asi 16 kilometrov na sever od Turfanu ležia zvyšky kamenných múrov, jediná pamiatka na mesto Ťiao-che (Jiaohe,dolu), založené v roku 200 pred Kristom. Prelínali sa v ňom prvky indikej a perzskej kultúry a bolo významným strediskom na Hodvábnej ceste spolu s Kao-čchan-gom (Gaochang), ktorého zrúcaniny ležia na východ od Turfanu.

img
img
img

Zdroj:Discovering the Wonders of Our World, Readers Digest Association Ltd., London 1998.