Ospravedlňujeme sa, ale webstránka zatiaľ nie je optimalizovaná na vaše zariadenie. Nadar 2 - creativity hideout.
Kategorie: Zaujímavosti

Hypnóza - Otázka viery ?

Hypnóza - Otázka viery ?Hypnóza má dodnes svojich prívržencov a odporcov. Ani jej najnovšie liečebné úspechy, napríklad v boji proti bolesti a závislosti od nikotínu, nedokážu vyvrátiť nádych tajomna, ktorý ju obklopuje.

Hypnóza patrí k najstarším metódam psychického ovplyvňovania. Hypnotizovaný človek sa dostáva do stavu na pomedzí spánku a bdenia, ktorý sa označuje ako tranz. Na väčšinu podnetov z okolia nereaguje, ale zostáva v spojení s hypnoterapeutom.

Na uvedenie do stavu hypnózy sa používa tisícročia stará metóda zrakovej fixácie, pri ktorej pacient sústreďuje pohľad na určitý bod alebo predmet, napríklad na kyvadlo hodín. Takéto cielené zúženie pozornosti je prvým krokom k tranzu, ktorý terapeut ďalej prehlbuje monotónnymi slovnými podnetmi opakovanými jednotvárnym tlmeným hlasom. Takto pozmenené vedomie je schopné vnímať terapeutické sugescie, teda príkazy, aby si hypnotizovaný intenzívne predstavoval niečo konkrétne. Napríklad pacienti, ktorí trpia úzkostnými stavmi, si majú predstavovať situáciu bežného života, v ktorej si počínajú ako odvážny, mocný človek, astmatika vyzvú, aby si predstavoval, že voľne dýcha.

Švajčiarsky psychiater Auguste Forel už na prelome 19. a 20. storočia rozlišoval stupne hypnózy: Na jej najľahšiu formu, malátno-ospalý stav, nadväzuje stredný stupeň, pri ktorom človek nemôže pohybovať rukami a nohami a nepociťuje bolesť. Posledné, najhlbšie štádium je charakteristické tzv. somnambulizmom, druhom námesačnosti s úplnou stratou pamäti. Hoci každá forma hypnózy prináša určité liečebné výsledky, terapeuti zvyčajne dávajú prednosť prvému a druhému stupňu tranzu, pri ktorých môže pacient intenzívnejšie spolupracovať. Podľa vedeckých štúdií na hypnózu nie sú potrebné žiadne osobitné predpoklady, ale dotyčná osoba by mala preukázať určitú mieru ochoty spolupracovať.

Historické kontroverzie

Hypnotický tranz sa už oddávna pokladá za stav uvoľnenia. Už starí Sumeri uvádzali chorých do liečivého spánku a aj písomné pramene z éry starého Egypta obsahujú odkazy na kulty, pri ktorých hral významnú úlohu tranz. V rannom stredoveku používali hypnotické techniky kresťanský mnísi na vyháňanie démonov, spôsobujúcich choroby. Nemecký lekár Anton Mesmer, ktorý pôsobil koncom 18. storočia vo Viedni a v Paríži, odvodzoval liečivú silu tranzu z tzv. biomagnetizmu. Podľa tejto teórie celý vesmír spočíva vo fluide, ktoré obklopuje a preniká všetky telesá. Každý jedinec pôsobí ako magnet, ktorého severným pólom je hlava a južným nohy. Choroby vraj vznikajú z nesprávneho rozloženia fluida v ľudskom tele a možno ich liečiť jemnou masážou pólov alebo rovníka v oblasti pod rebrami.

Nová vlna záujmu o hypnózu prišla v roku 1843, keď anglický lekár James Braid po prvý raz použil termín "hypnóza", odvodený od gréckeho boha spánku menom Hypnos, a keď sa na scéne prvý raz objavujú psychiatri a psychológovia. Neženie ich ani tak túžba po vedeckom pochopení rôznych fyziologických príčin hypnózy, ale zaujímajú sa skôr o liečebné pôsobenie tranzu.

Vo Francúzsku znovu dodal hypnóze vážnosť lekár Jean Martin Charcot. Tento psychiater z parížskej nemocnice La Salpetriere objavil účinky hypnózy v roku 1878 a podarilo sa mu liečiť pomocou nej ľudí trpiacich hystériou. Na verejných prezentáciách v nemocnici La Salpetriere sa zúčastňoval aj Sigmund Freud, ktorý sa potom istý čas hypnózou zaoberal. Avšak pre náhodnosť a nereprodukovateľný charakter jej výsledkov sa vzdal techniky hypnózy v prospech psychoanalýzy.

V nasledujúcich desaťročiach poklesol význam hypnózy až natoľko, že sa využívala iba ako súčasť javiskovej mágie. Novú éru hypnózy otvoril v 70. rokoch svojimi publikáciami americký psychiater Milton Erickson. Namiesto klasickej, autoritatívnej metódy nastúpila nová forma hypnózy, ktorá terapeutovi ukladá čo možno najväčšiu zdržanlivosť pri vedení pacienta.


V tranze a predsa bdelí

Hypnóza - pojem odvodení z gréčtiny, ktorý znamená približne "spánok nervov" - nemá podľa vedeckých výskumov so skutočným spánkom nič spoločné. Elektroencefalogram (EEG) osoby v hypnotickom tranze vykazuje také charakteristiky mozgových vĺn, v ktorých majú prevahu alfa-rytmy, typické skôr pre bdelý stav človeka.


Cesta do vnútorného sveta

Už pri vstupe do stavu ľahkého tranzu možno preukázať zreteľné fyziologické zmeny: Spomalí sa dýchanie, klesne frekvencia srdcového tepu a krvný tlak, zníži sa podiel stresových hormónov, pričom zároveň stúpne počet lymfocytov, významných pre imunitný systém. Elektroencefalogramom (EEG) sprostredkovaná informácia o mozgových potenciáloch ukazuje, že hypnotizovaný nespí, ale nachádza sa v bdelom, uvoľnenom stave. Jedna časť jeho vedomia je teraz zameraná na vnútorný svet obrazov, kým druhá naďalej registruje udalosti odohrávajúce sa v okolí hypnotizovaného.

Zatiaľ vôbec nie je jasné, aké procesy vyvoláva v tele táto koncentrácia na nevedomie. Vedecké údaje, zhromaždené za uplynulých dvadsať rokov, však potvrdzujú, že hypnoterapia má pri určitých typoch problémov liečivé účinky. V Škandinávii, najmä vo Švédsku, sa v súčasnosti zubné operácie celkom bežne robia v hypnóze. Pacientov, ktorí trpia fóbiou zo zubného lekára, alebo neznášajú anestetiká, uvádzajú dos tavu tranzu, v ktorom sa uvoľnia. Vedecky sú zdokumentované aj chirurgické zásahy ako cisársky rez alebo amputácia nohy uskutočnené v hypnóze, ktorá nahrádza narkózu. V iných prípadoch sa pomocou hypnoterapie úspešne liečila impotencia, závislosť od nikotínu alebo rôzne alergické reakcie, napríklad neurodermatitída.

Veľmi užitočná sa táto metóda ukázala v prípadoch, keď treba dostať do vedomia traumatizujúce zážitky. Tranz môže napríklad prelomiť bariéry, ktoré blokujú pamäť účastníkov vojny alebo obetí nehôd. Platí to aj o spomienkach z detstva, ktoré hypnotizovanému môžu cieleným návratom do minulosti oživiť.


Sila skrytého ja

Pri hypnóze, prastarej liečebnej metóde, musia pacient a terapeut mať medzi sebou vzťah vzájomnej dôvery. Ich cieľom je dosiahnuť u pacienta stav vedomia zvaný tranz. Prvým krokom je zúžiť pozornosť pacienta, potom mu terapeut vsugerúva určité predstavy alebo obrazy. Hypnóza má široké spektrum účinnosti: V psychoterapii pôsobí na hlboké uvoľnenie, v chirurgii ako určitý druh uspávacieho prostriedku a pacientom so stratou pamäti pomáha odhaľovať traumatické zážitky. Zhypnotizovať však možno len niekoho, kto prejaví pozitívnu vôľu spolupracovať. Spravidla nemožno v stave tranzu vyvolať konanie, ktoré odporuje morálnemu cíteniu hypnotizovaného.


Hypnóza naďalej predmetom sporu

Keďže prírodovednými metódami nemožno presne dokázať, ako hypnóza funguje, je napriek všetkému ako liečebná metóda ešte vždy predmetom sporu medzi mnohými vedcami, lekármi a dokonca aj psychológmi. Niektorí bádatelia v nej vidia iba istý druh hry, pomocou ktorej sa pacient pokúša zapáčiť sa svojmu terapeutovi.

Zdroj:Grenzen unseres Wissens, Verlag Das Beste GmbH, Stuttgart 1998. Zdroje fotografií "internet" - autori neznámy

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Zasílate odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).

Jméno
Kontrola tyto znaky přepište do pole kontrola
Text
  b i u s img code url hr   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

, - odpovědět
avatar
www.unoassignmenthelp.com
www.unoassignmenthelp.com
, - odpovědět
avatar
www.unoassignmenthlp.com
, - odpovědět
avatar
<a href="https://www.unoassignmenthelp.com">Uno Assignment Help is very good with Assignment Help and Blog writing. </a>
, - odpovědět
avatar
Uno Assignment Help is the best online assignment help to students pursuing courses in school colleges and universities of USA, Australia, UK, Canada and New Zealand. Our in-house experts provide best quality homework help. If you strive for individual attention and customized help in any assignment, homework, coursework, essay, term paper or research work and report writing; our team of talented experts is here to assist you with high quality solution. Whether it is an urgent assignment help, homework help, online tutoring we ensure reasonable price and timely delivery of every order you place with us.
https://www.unoassignmenthelp.com
, - odpovědět
avatar
Uno Assignment Help is the best online assignment help to students pursuing courses in school colleges and universities of USA, Australia, UK, Canada and New Zealand. Our in-house experts provide best quality homework help. If you strive for individual attention and customized help in any assignment, homework, coursework, essay, term paper or research work and report writing; our team of talented experts is here to assist you with high quality solution. Whether it is an urgent assignment help, homework help, online tutoring we ensure reasonable price and timely delivery of every order you place with us.
httos://www.unoassignmenthelp.com
, Nice odpovědět
avatar
This is extremely helpful info!! Very good work. Everything is very interesting to learn and easy to understood. Thank you for giving information.
lulubox apkxyz
, Nice odpovědět
avatar
The content of your article page play return man linebacker 2 y8 game, I find the content quite interesting and useful to me, thank you for sharing
, Nice odpovědět
avatar
This will be all you want wuxiaworld it is very interesting and fascinating
, www.freesitemaker.net odpovědět
avatar
It's actually a cool and useful piece of info. I'm satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.
, RE: odpovědět
avatar
Surgical intercessions, for example, cesarean section or leg removal performed in hypnosis, supplanting narcosis, are additionally deductively archived. In different cases, ineptitude, nicotine addiction, or different hypersensitive responses, for example, neurodermatitis have been effectively treated with hypnotherapy. Buy Custom Papers Online
, Pekný odpovědět
avatar
V každom prípade sa prihlásim na odber vášho informačného kanála a dúfam, že ho čoskoro znova uverejníte.
manga kiss
, Nice odpovědět
avatar
Thanks for this wonderful article and continue sharing more topics like this. driving directions

  • 14.04.2015 - Úprava vzhľadu a aktual. galérii
  • 12.04.2015 - Pridané nové fotografie
  • 28.03.2015 - Prispôsobovanie designu
  • 29.02.2015 - Update galérií
Reklama ENDORA.cz Google+